Ogräs i och utanför planteringar i Skogås

I går kväll deltog jag i ett samtal med boende i Segeltorp arrangerat av miljöpartiet med anledning av Huddinge demokratidagar. Förutom många synpunkter på utveckling av centrum och önskad dragning av Spårväg Syd så kretsade mycket av samtalen om klotter och dålig skötsel av grönytor. Det känner vi igen från östra kommundelen och jag har skrivit om det flera gånger tidigare.

Vi kunde konstatera att kommunens klotterpolicy inte följs i Segeltorp heller och att det finns mycket övrigt att önska i form av slyröjning längs vägarna och ogräsrensning i planteringar. Är det ambitionsnivån som är för hög i förhållande till tilldelade medel för detta eller är det fel i organisationen?
Klotter i viadukten under
järnvägen vid Mulleängen
I närliggande bostadsområdet, Snättringe, hade villaföreningen tagit saken i egna händer och målar återkommande över klotter på elskåp och liknande. Det är verkligen ingen utveckling som vi vill se men jag förstår deras frustration när boendemiljön förfulas och inget görs från kommunens sida, trots upprepade klagomål från de boende.
Det här var också en fråga vi diskuterade vid Drevvikenpartiets höstkonferens och vi lär återkomma till det även framöver. Hur det ser ut i våra bostadsområden är jätteviktigt för trivseln och upplevelsen av trygghet.
Ingalill Söderberg, politisk sekreterare