Blev uppringd av en invånare som var upprörd över hur tråkigt det ser ut på torget i Skogås centrum. Vi åkte dit och tog lite bilder och kan bara hålla med. De planteringar som finns är överfulla med ogräs och mellan gatstenarna växer fullt av gräs och maskrosor.
En kontakt togs med chefen för parkavdelningen och han meddelar att arbete med att rensa ogräs på torget samt plantera mer växter i blomlådorna är beställt och börjar den här veckan. När det gäller de blomurnor som brukar stå längs refugerna i anslutning till centrumanläggningarna i kommunen så är även det på gång.

Vi ser fram emot att också Skogås centrum blir uppsnyggat, även om det är synd att det tillåts gå så långt innan det blir gjort.
Ingalill Söderberg, partistyrelsen