I översiktsplanen för 2030 finns det förslag på att Rickardsviksparken skulle kunna vara lämplig för bostäder. Det säger vi nej till! Visst är det så att man lätt tror att det behövs mer areal än vad det egentligen gör när det ska byggas bostäder och vi är medvetna om att inte hela parken behöver tas i anspråk. Trots det så vill vi låta parken förbli orörd där den så är och vi anser att det finns andra ställen som man kan titta på först för just bostadsbyggande.

Drevvikenpartiet ser gärna mycket högre bebyggelse i Skogås centrum och det finns även annan detaljplanerad mark i närheten som skulle kunna utnyttjas före att man bebygger våra grönytor. Nu är Huddinge en väldigt naturskön kommun med tanke på läget, men det är just det som är dess positiva kännetecken och det gröna som finns mellan våra bostäder har ett otroligt stort värde för många, något som inte ska underskattas.

Inom någon vecka så klubbas förslaget till ÖP -30 i kf och Drevvikenpartiet har som enda parti lämnat ett remissvar och där skriver vi att det vore till stor skada att bygga just här och det bland annat då parken ligger nära både förskolor och grundskolor och vi vill att barn och ungdomar även fortsättningsvis ska kunna ha det här området att röra sig i.

Katharina Wallenborg, ordförande