LPN, Lokala partiers nätverk

Igår hade LPN:s interimsstyrelse sitt andra sammanträde. Eftersom vi är geografiskt spridda så blir det via telefon, men med modern teknik så fungerar ju det också bra, även om det alltid är trevligare att ses. Att få vara med och bygga upp ett sådant här nätverk är väldigt spännande och nu är vårens kongressdatum spikade också. Men det är inte bara lokalpartikongress nästa år, utan det är supervalår. Fyra val ska hållas och i valet till kommunfullmäktige är vi så klart en viktig del. Betänk att vi samlar ihop runt 230 000 röster landet över.

För oss finns det egentligen inget självändamål med att Sverige ska ha lokala partier, men vi anser att vi många gånger är dem som lyfter upp de lokala frågorna på agendan. Med det inte sagt att inte alla partier i kf gör det, men ibland så behöver frågorna få synas mer och det är där som vi fyller en viktig roll. Vi finns till för att jobba med kommunpolitik och vi är fristående då vi inte har ett moderparti över oss. Det gör att vi kan jobba för varje frågas bästa utan att partiets ideologi måste ha ett finger med i spelet. Just detta är en av våra styrkor.

Människor blir mer och mer medvetna och engagerade och vi tror att fler och fler kommer att röstdela och att det kommer att synas i nästa års kommunalval. Redan nu har vi ett stort stöd från medborgarna och det ska bli spännande att se hur många fler röster som de lokala partierna kommer att få i september. För vi kommer att gå framåt, det vet vi redan nu!

Katharina Wallenborg, ordförande för LPN:s interimsstyrelse

Lokala partiers nätverk

I går hade jag ett långt och intressant telefonsamtal med en Tullingepartist. Vi ingår båda i Lokala partiers nätverk och vi är båda med i den nybildade interimsstyrelsen som ska lägga grunden för framtida styrelse och nätverksarbete. Den riktiga styrelsen kommer vi att välja i slutet av vintern/början av våren då vi håller vår nästa kongress.

Det är fascinerande vilka tankar och idéer som ett telefonsamtal kan ge. Att utbyta tankar med andra är alltid nyttigt och vi lokala partier har ju en särställning då vi bara verkar i kommunerna och vi har ju inget riksdagsparti att luta oss emot heller. Har man det så har man ett helt annat samarbete utanför sin kommun och man får mer utbildning och så vidare. Drevvikenpartiet har genom åren visserligen träffat flera lokala partier, men det är först nu som vi har organiserat oss så här seriöst och vi kunde båda två under samtalet konstatera vilken otroligt stor ”rörelse” vi är då vi finns i uppemot hälften av landets kommuner. Vi är en enorm kraft spridda över landet och vi brinner för att förbättra just där vi bor.

Att vi har olika frågor som vi driver och jobbar på väldigt olika sätt ibland spelar ingen roll, bara det att vi är så många och att vi samverkar ger ett stort mentalt stöd och ofta har vi samma erfarenheter av mycket ändå oavsett i vilken kommun som vi finns.

Det ska bli spännande att se vad som händer i nästa val nu när vi äntligen har börjat få den uppmärksamhet som vi så väl förtjänar. Kommer vi att gå framåt ännu mer i kommunalvalet nästa gång? Jag är övertygad om det faktiskt!

Katharina Wallenborg, ordförande i interimsstyrelsen för Lokala partiers nätverk

Interimsstyrelse vald för lokala partiers nätverk

I helgen hölls den andra kongressen för lokala partier i Sverige (vilken jag tyvärr missade då jag åkte på en förkylning förra veckan, men i tanken var jag så klart närvarande). Ett nationellt nätverk är på väg att bildas och igår söndag så tillsattes en interimsstyrelse för att bland annat ta fram en värdegrund och ge förslag på frågor som ska drivas.

Som jag har nämnt tidigare så finns det minst ett lokalt parti i hälften av landets 290 kommuner och det är en ansenlig mängd partier som dagligen jobbar för närdemokratin.

Till styrelsen valdes nio personer, varav ordförandeskapet gick till Drevvikenpartiet och jag själv fick äran att ta på mig den rollen. Det här är utan tvekan ett av de uppdrag som känns mest spännande och utmanande sedan jag blev politiskt aktiv för 24 år sedan. Jag är också väldigt glad för partiets skull. Vi har funnits sedan januari -98 och har ett stabilt stöd bland invånarna och vi känner verkligen att vi fyller en funktion genom att ständigt lyfta det lokala. Nu ska vi göra vårt bästa för att bidra till nätverket så bra som möjligt.

Det ska bli väldigt spännande att se hur nästa kommunalval går. För oss lokala partier så känns det väldigt positivt. Vi tror att vi kan gå framåt genom att nu organisera oss och visa att vi är en stor kraft när det gäller närdemokratin och dess frågor. Vi syns inte alltid så mycket i media tyvärr, men vi finns och vi kommer att fortsätta finnas.

Katharina Wallenborg, ordförande i nationella nätverkets interimsstyrelse för lokala partier