Huddinge kommun har en stor andel invånare och medborgare som dagligen äter i våra olika kök. Det här ställer krav och det är viktigt att vi gör så bra val som möjligt när vi upphandlar råvaror och livsmedel. Eftersom vi i kommunen är mån om både hälsa och djurhållning så gör vi också det. Däremot är det inte så enkelt som det låter. Många är inblandade i de upphandlingar som vi gör och förutom bra val när det gäller näring, miljö och etik, så ska man hålla reda på alla av framför allt EU uppsatta regler.
Miljöstyrningsrådet har tagit fram vägledande rekommendationer och man kan lägga sig på olika nivåer och det gäller även vilka krav man vill ställa på djurhållningen. För mig är den delen av upphandling lika viktig som allt annat. Det borde vara oacceptabelt att knipsa näbbar och knorrar och så vidare. Det finns två nivåer på krav och den lägsta heter baskrav. Där finns till exempel inga restriktioner mot att knipsa näbbar på höns.
Utöver det här så finns det mycket annat att fundera över då vi köper in stora mängder kött. Köttindustrin har i de flesta fall förvandlats till en fabriksindustri och även med de bästa intentioner kan det vara svårt att göra bra upphandlingar utifrån etik. Men jag tror att vi är på rätt väg då vi får ett allt större medvetande både bland personal och bland politiker. Jag kommer i alla fall att jobba för att vi ska bli tuffare även här. Det kräver dock en hel del kunskap, men vi har duktiga tjänstemän i kommunen och kompetensen blir hela tiden bättre. Det känns bra, för även om vi måste följa vissa EU-regler vid upphandling så ska vi se till att vara så tuffa det bara går för djurens bästa.
Katharina Wallenborg, kommunalråd med ansvar för folkhälsa