Bostadsdebatten är alltid en het debatt då just en bostad är bland det viktigaste som finns för alla människor. Men att bo kostar och framför allt i vissa delar av landet och Stockholms län leder ligan av naturliga förklaringar. Det här är huvudstaden med dess kranskommuner och inflyttningen hit är enorm. Sedan så har vi alla ungdomar som vill flytta hemifrån och tillsammans är det alltså väldigt många människor som behöver ett boende.

Men smakar det så kostar det och från 2011 till 2012 så ökade byggkostnaden för flerbostadshus med hela 9 procent. 2012 så var produktionskostnaden 42 479 kr per kvadratmeter lägenhetsarea i Storstockholm. I södra Sverige var kostnaden per kvadratmeter i flerbostadshus 23 905 kr. Är det här verkligen rimligt? Verkligen inte!

Sedan så har vi markpriserna och dem är det så klart svårare att göra något åt, för attraktiv mark kostar och i en storstadsregion och framför allt i en huvudstad så är priserna höga. Men produktionskostnaderna bör verkligen ges större utrymme i bostadsdebatten, för här kan man påverkar. Vidare så måste reglerna bli bättre när det gäller bostadsbyggande. Det får inte vara som nu att lagar och olika regler sätter käppar i hjulen.

När det gäller kostnader för att bygga så finns det alltså flera aspekter och att ha bra upphandlare från till exempel kommunala bostadsbolag är en viktig del. Det går alldeles utmärkt att sätta ett tak för vad nya lägenheter får kosta och sedan ta in anbud utefter det och en skicklig förhandlare kan alltså gå även den här vägen istället för den traditionella.

Katharina Wallenborg, gruppledare