Vilka möjligheter att växa har vi i en ny kommun, undrar flera av våra invånare. Vi skulle ju inte bli stora till ytan och visst är det sant att vi inte skulle kunna växa i det oändliga. Däremot så kan vi jämföra oss med Solna som endast har 3 km2 mer yta och har ungefär 65 000 invånare, jämfört med de 22 300 vi skulle få. De har dessutom ett intensivt näringsliv. Tittar man på deras hemsida kan man läsa följande: Solna stad utsågs till Årets Tillväxtkommun 2005 vid FöreningsSparbankens årliga konferens ”Vårt Ekonomiska Läge”. I motiveringen tas bland annat upp deras framsynthet, flexibilitet och lyhördhet.

När det gäller gränsdragningen så avgörs den slutligen av regeringen och oavsett om vi får Lännaskogen i en ny kommun eller ej, så är det naturskyddat område, så där ska vi inte bygga. Däremot kommer vi ha både ”ny och gammal mark” att exploatera på.

Sedan måste man fundera över hur stor man vill att kommunen ska bli invånarmässigt och hur viktiga våra grönområden är. En annan viktigt aspekt är att man kan och ska inte bygga en kommun på exploateringsintäkter. Kommunens verksamhet ska gå runt utan dem och man får inte räkna in sådana intäkter i vinsten eller använda dem till daglig verksamhet.

Katharina Wallenborg