Vi bygger mycket i Huddinge, både bostäder och annat och vi växer snabbt, vilket vi många gånger har konstaterat. Bra eller dåligt, ja det får var och en själv bedöma. Vi i dp tycker att det går för snabbt, men det är heller inte lätt att stå emot utvecklingen. Däremot så skulle man kunna önska att alla länets 26 kommuner kunde samarbeta bättre och ta lika stort ansvar.

Oavsett ovanstående så är det i Huddinge vi förtroendevalda verkar och framför allt har våra intressen och vi är valda av och ska representera våra väljare här. Det innebär ett ansvar och pratar man om folkhälsa och stadsplanering så är vi inne på ett väldigt stort område. Som engagerad i folkhälsofrågor i många år nu, så ser jag med glädje på hur Huddinge blir allt mer medvetna och kunniga om vikten av att se folkhälsoaspekten när vi bygger. Men med det inte sagt att vi kan och vet allt och inte behöver utvecklas. Snarare så har vårt medvetande lett till att vi inser hur mycket det verkligen finns att göra här och att vi behöver ännu mer kunskap.

Något som för mig är bland det viktigaste att tänka på är att inte bygga barriärer och där det finns sådana så handlar det så klart ofta om stora vägar som skär genom ett område, men en barriär behöver inte alls vara ett stort hinder, vilket en väg är, framför allt för våra yngre invånare. En barriär kan vara i form av mycket, det handlar även om hur karaktären på områdena utformas och hur de länkas samman. Det ska vara ett naturligt flöde mellan dem och då gärna i form av aktiviteter som gör att människor gärna rör sig ute och mellan bostadsområdena.

När det gäller våra vägar och järnvägar så ligger de där de gör och vi behöver dem, men vi ska alltid planera så att man på ett tryggt sätt tar sig över eller under dessa. Har vi gångtunnlar så går de att göra inbjudande med genomtänkt ljussättning och musik istället för otrygga och mörka som istället inbjuder till klotter. Det är ofta detaljerna som gör en kommun till en folkhälsokommun eller till motsatsen och vi är utan tvekan på rätt väg och det är jag stolt över.

Katharina Wallenborg, kommunalråd med ansvar för folkhälsa