Frågan diskuteras alltmer och kommunen ska nu utreda vilka möjligheter som finns. Vi har en stor förvaltning som är utspridd i olika lokaler och till och med i olika kommundelar. Vi i majoriteten anser att området i eller nära Huddinge centrum är det bästa när det gäller placeringen, något som inte delas av alla oppositionspartier. Inte för att någon har avskrivit Huddinge centrum, men framför allt socialdemokraterna menar att Flemingsberg är ett lika bra alternativ. Det håller vi i dp absolut inte med om.

Redan nu är det många från östra kommundelen som aldrig besöker vare sig centrum eller kommunalhuset och att flytta det ännu längre bort är inget annat än dumt. För övrigt så bor det många människor runt Huddinge centrum som inte på samma sätt kommer att ta del av de aktiviteter som planeras i ett eventuellt nytt kommunhus. Det ska nämligen bli möjlighet till kulturella aktiviteter och till sådana vill man självklart att så många som möjligt ska komma.

Tyvärr är det flera av de förtroendevalda som kan tänka sig Flemingsberg som lämplig placering för ett kommunalhus som inte vill ta till sig ovanstående och att det mentala avståndet spelar roll bör inte överhuvudtaget vägas in enligt dem. Men det mentala avståndet kan ofta vara det som får människor att välja att besöka en plats eller inte och det ska aldrig underskattas.

I övrigt så anser vi att det kommuncentrum som Huddinge har ska fortsätta ha den rollen. Det händer mycket även där och inte bara in nybyggarstaden Flemingsberg. Flytta inte viktiga funktioner ännu längre västerut, det tjänar inte Huddinge i stort på.

Katharina Wallenborg, ledamot kommunstyrelsen