Kan man göra något för att motverka trenden med en allt fetare befolkning genom hur vi bygger våra samhällen? Ja, genom att underlätta för människor att göra rätt val, till exempel att röra på sig.
Vi var inbjudna till en mycket intressant förmiddag igår med arkitekten Marianne Dock från Malmö som jobbat mycket med dessa frågor. Hon visade många tänkvärda bilder på hur man kan bygga om och förtäta för att öka tryggheten och samtidigt överbrygga barriärer, såväl fysiska som mentala. Om man underlättar för möten kan det öka förståelsen för andra människor. På så vis kan man få ett större socialt utbyte i bostadsområdena och även påverka hälsan.
Genom att bygga in mötesplatser kan man påverka hälsan hos de boende
Flera byggföretag har börjat ta socialt ansvar när de planerar och bygger nya områden. Man ska försöka tillföra sådant som saknas i området till exempel arbetsplatser, kommersiell service eller fritidsaktiviteter och använda de grönytor med mera som finns genom att förenkla tillträdet. Det måste också finnas ett tydligt ansvar för skötsel och underhåll men också samverkan mellan olika aktörer.
Nya sätt att tänka kan också innebära ett nytt sätt att finansiera byggena. Genom att låna av framtiden, det vill säga räkna med att man får igen pengarna längre fram i form av minskade sociala- och sjukvårdsinsatser.
Huddinge är en bit på väg i det som kallas hälsosam samhällsplanering men det gäller att alla är med på tåget och att vi fortsätter att jobba förvaltningsövergripande.

 

Ingalill Söderberg, politisk sekreterare