Vi har under årens lopp legat på om den förslumning som pågår i vår kommundel. Om klotter och förstörelse, om sopor och skräp. Vi har påtalat missförhållanden i samhällsbyggnadsnämnden, i Brottsförebyggande rådet och vi har uppvaktat Trafikverket. Vi har skrivit, vi har ringt, vi har framfört muntliga synpunkter. Vi har skrivit insändare, vi har lämnat förslag på lösningar.
Hut går hem. Det verkar som om man nu från kommunen försöker hitta samarbetslösningar med andra aktörer.

Var säkra på att vi i Drevvikenpartiet inte har gett upp. Tappade sugar gäller inte oss. 

Leif Dyrvall, vice orförande
Klotter på en av våra järnvägsviadukter.