Inriktningsbeslut om ett nytt kommunhus

Igår i kommunfullmäktige så beslutade alla tio partier att man ska göra en förstudie för ett eventuellt nytt kommunhus i Huddinge. Vi har alltså inte beslutat att vi ska bygga ett sådant, men med tanke på gamla och utspridda lokaler och en växande kommun så behövs ett nytt förr eller senare. Nu ska förutsättningarna tas fram och det gäller att ha koll på kronorna då ett sådant här bygge kan svälja i princip hur mycket pengar som helst.

För oss i Drevvikenpartiet är det trots allt viktigt att man har arbetsrum, sammanträdesrum och kök med mera som passar olika typer av människor, för samtidigt som man måste tänka nytt och modernt så är det viktigt att ha i åtanke att det här huset ska hålla i många decennier och vi har olika behov och många kommer att ha kommunen som arbetsplats och vi vill ha en mångfald av anställda. Därför vill vi se olika lösningar för olika typer av människor samtidigt som vi vill vara ekonomiska då det är skattepengar som vi bygger för om det blir ett sådant beslut.

Katharina Wallenborg, gruppledare

Nytt kommunhus i Huddinge?

I kväll har alla kf-partier gruppmöte där de förtroendevalda träffas och bland annat går igenom ärendena till nästa ks, alltså kommunstyrelse. Ett av ärendena som kommer upp i ks på måndag handlar om att tillsammans med Huge genomföra en förstudie för ett eventuellt nytt kommunhus. Det handlar naturligtvis om en enorm investering, men de lokaler som vi nu använder räcker inte till för att personalen ska kunna sitta samlade utan man är utspridd på flera olika ställen i centrala Huddinge, men även i Flemingsberg. Det är självklart inte praktiskt i det dagliga arbetet.

Vidare så är en del lokaler gamla eller till och med utdömda och kommer att behöva renoveras. Sådant kostar också och lägger man ihop det som behöver göras de kommande åren plus att nuvarande byggnader inte är byggda med tanke på miljön och drar mycket mer energi än ett nytt hus, så lutar den ändå åt att bygga helt nytt och då tillsammans med Huge i Huddinge centrum.

Drevvikenpartiet ser positivt på det här och har under resans gång framfört vikten av att kommunhuset inte byggs i Flemingsberg, vilket vissa från oppositionen har velat. Det skulle göra att invånarna i östra delarna av Huddinge känner sig än mer avskilda från kommunens administration än nu och kommunalhuset ligger redan långt bort.

Katharina Wallenborg, gruppledare