Önskelistor inlämnade

Tack för alla trevliga samtal kring glöggen och era önskelistor på sånt ni vill se förbättras i vår kommundel. Slående många är ändå nöjda med hur det är. Hjälp oss att bevara det som är bra!

Ketchupeffekt i östra Huddinge

Nu händer det stora saker i vår östra kommundel. Det blir byggstart i höst för en ny sporthall som ersätter Rackethallen i Skogås till exempel. Det är en mycket efterlängtad investering för Skogås Badmintonklubb som bedriver ett brett arbete bland barn och ungdomar.
Den nya sporthallen som den kan tänkas se ut när den är färdig vid årsskiftet 2015/16
Den nya hallen som beräknas kosta drygt 87 miljoner kronor kommer att få 17 badmintonbanor men också utrymme för dans, gym, café och konferens. Placering blir på den nuvarande grusplanen och en mindre fotbollsplan samt tennisbana kommer att finnas utanför liksom nya parkeringsplatser.
Den 14 juni invigs i samma område den nya lekplatsen i Lötparken som får Savanntema med stora möjligheter till lek och sport. Sammantaget blir det ett fantastiskt område på sikt. På lite längre sikt kommer utvecklingen ner mot Entré Skogås att lyfta hela kommundelen. Planerna för Entré Skogås finns nu ute på samråd och invånarna har möjlighet att tycka till fram till den 13 juni.
Snart tas också formella beslut om inrättandet av naturreservat i Lissmadalen och Drevviken. Från Lännaviken till Stortorp kommer det nu att bli ett mer eller mindre sammanhängande naturreservat längs stranden. Förutom bevarande av naturen kommer det att bli bättre tillgänglighet med nya och förbättrade stigar.
Drevviken vid Sjöängen mot Stortorp som kommer att bli naturreservat

 

Nyligen invigdes Hälsans stig i Skogås, en fyra kilometer lång slinga i samarbete med Riksförbundet HjärtLung. Utbyggnad av skejtparken vid Nytorps mosse är också på gång och snart byggs en ny förskola vid parkeringen där.
Drevvikenpartiet nöjer sig inte med detta utan fortsätter att bland annat driva frågan om hundrastgård. Håll utkik för vårt valprogram framöver där vi presenterar ännu fler viktiga punkter för i första hand Trångsund, Skogås och Länna.

 

Ingalill Söderberg, politisk sekreterare

Stortorpsparken, en av våra viktiga mötesplatser

I översiktsplanen för 2030 skriver kommunen bland annat: ”För att stärka sammanhållningen och skapa ett attraktivare samhälle behöver olika områden knytas samman vilket kan göras via bebyggelse, mötesplatser, infrastruktur och rekreationsstråk”. Dp har påpekat att det helt saknas en samlingslokal i Länna. När det gäller just Länna och andra områden som växer snabbt så är det lika bra att planera för det från början, för vi vet att det kommer att efterfrågas.
Till skillnad från virtuella och kommersiella mötesplatser är mötet i samlings-lokalen och i andra fysiska mötesplatser i de mindre sammanhangen en icke-anonym företeelse och som fyller en oersättlig demokratisk funktion.
För att utveckla de offentliga fysiska mötesplatserna så räcker det inte med att förlita sig på ideella krafter som föreningar, medlemmar och eldsjälar utan kommunen är en viktig part och resursgivare.
 
I år firar Stortorpsparken 20-årsjubileum. Det är ett gäng glada entusiaster i den ideella Bygdegårdsföreningen Stortorpsparken som från början byggt och drivit parken med små medel. Med kommunen har man ett trettioårigt hyreskontrakt på tomten och får ett bidrag på 60 000 kronor för verksamheten. Kommunen arrangerar också några kulturprogram varje år.
Av Stortorpsparkens egna program är Valborgsfirande det som drar mest publik. I år var det över tvåtusen personer som tittade på brasan, köpte lotter och dansade till levande orkester på dansbanan. Andra arrangemang är julbasar, gökotta och 20-årsjubileet den 3 juni.
Vi ska vara rädda om våra mötesplatser och inte ta dem för givna. Det krävs ofta ett stort arbete och mycket pengar för att hålla dem igång.
Ingalill Söderberg, politisk sekreterare