Jag har i veckan fortsatt min turné med att träffa företag i Trångsund i syfte att försöka komma fram till vad vi från kommunen kan göra för att stärka deras verksamhet.

Det de flesta av företagarna i centrum vittnar om är att det är svårt att få lönsamhet i verksamheterna och att hyrorna äter upp det mesta av eventuellt överskott. Försök med uteaktiviteter under sommarhalvåret har inte givit så mycket, men torghandeln med frukt och grönt som vi hade under 2013 bidrog ändå till en viss ökad besöksfrekvens i centrum och sågs som ett positivt inslag av såväl företagen som de boende.

Trångsunds torg med torghandeln i bakgrunden

Jag själv tror att en ökad och återkommande torgaktivitet skulle generera en högre besöksfrekvens till vårat centrum. Man upplever annars Trångsunds torg som dött och nästan litet meningslöst att besöka, särskilt som mer attraktiva handelsplatser finns att tillgå i både Farsta och Skogås.

Ett medvetande hos oss boende i Trångsund om att ett levande centrum kräver handel och ett visst mått av lojalitet hos oss kunder för att servicen ska finnas kvar är viktig att betona. Det är för oss servicen finns, men om kunderna sviker kommer butiker och tjänster att tvingas stänga. Om vi boende vill ha ett levande centrum med ett aktivt torg är det viktigt att vi också faktiskt nyttjar servicen. Vi har en fantastisk mångfald av service i Trångsund som det är viktigt att vi utnyttjar för att de ska finnas kvar, testa att sprida dina köp och att bryta gamla vanemönster.

Om vi vill ha utökad service måste vi visa ett förändrat kundbeteende, annars står vi snart i en sann dystopi där företag tvingas upphöra med sin verksamhet.

Tomas Ekroth, valledare