Återigen så finns det förslag från vissa partier om ett utvecklingsprogram för Skogås. Drevvikenpartiet har återigen sagt nej och det beror självklart inte på att vi vill bromsa utvecklingen där. Många av oss aktiva medlemmar bor dessutom i Skogås. Däremot så anser vi att vi ska utvecklas tillsammans med Trångsund som vi geografiskt hänger ihop med. Vi anser också att vi ska få ta del av Huddinges resurser på precis samma villkor som resten av kommunen och vi vill alltså inte ha några speciella program utan vara en naturlig del av den utveckling som sker.

De senaste åren så har också mycket hänt hos oss och vi ser att vi är på rätt väg. Mycket av det som har föreslagits var redan förra mandatperioden på gång, så man slog in öppna dörrar som det ibland heter. Själva så vill vi fortsätta utveckla ljusdesignen och gärna i Länna när det är dags att gå vidare, vi ser fram emot den sporthall som nu ska byggas, vilket var partiets största valfråga -10, vi har varit med och beslutat om det kommande naturreservatet i Skogås-Trångsund vid våra sjöar som nu kommer att utveckla friluftslivet samtidigt som det värnar viktigt djurliv och natur. I morgon lördag kl 12:00 så invigs Lötparken i Skogås.

Drevvikenpartiet jobbar vidare för ett attraktivt Nytorps mosse, vi vill se hundbad även i vår kommundel, vi vill ha tillbaka nattbussen till Rondovägen och så vidare.

Det har hänt väldigt mycket under de senaste åren, men mycket är kvar att göra, därför så uppmanar vi våra invånare att stötta det lokala alternativet Drevvikenpartiet i kommunalvalet. Lokalkännedom och hundraprocentigt engagemang i kommunen ger de bästa förutsättningarna för fortsatt utveckling.

Katharina Wallenborg, ordförande