Våra barn är en lönsam investering

Det ligger en motion till kommunfullmäktige om att inrätta en social investeringsfond i Huddinge. Flera kommuner har redan gjort det och till exempel Norrköping ligger långt framme. De har avsatt en stor summa pengar där kommunala nämnder får söka pengar för förebyggande arbete och de ska sedan betala tillbaka dessa när investeringen gett resultat.

Det är en god tanke men mycket svårt att genomföra i praktiken. I Södertälje är regelverket för deras sociala investeringsfond så krångligt att ingen nämnd ännu sökt pengar. Det kan också vara svårt att visa vilken av flera verksamheter som gett effekt och som i så fall ska betala tillbaka.
Förebyggande arbete bland barn och ungdomar kan spara stora pengar för
skadegörelse längre fram. Här branden i Skogås vid tiden för Husbykravallerna

 

Drevvikenpartiet är för sociala investeringar, det vill säga att satsa förebyggande på barn och ungdomar så att de inte hamnar i missbruk, arbetslöshet eller kriminalitet. Däremot är vi inte för fonder och krångliga regelverk. Det är bättre att satsa nu på det arbete som redan genomförs inom Samkraft Huddinge och att öka samverkan med den ideella sektorn. Den vinst som sen uppstår kan läggas på att implementera arbetssätten i ordinarie verksamhet.

 

Ingalill Söderberg, ledamot i socialnämnden

Ny förskola i Skogås/Trångsund

Igår tog vi beslut i förskolenämnden om att bygga en ny förskola i Skogås/Trångsund och då i utkanten av Nytorps mosse. Start för verksamheten kommer att ske 2015. Som någon kanske kommer ihåg så var förskolan på gång redan för några år sedan, men i den vevan så sjönk barnantalet och vi la därför det hela på is.

Det kanske är svårt att tänkta sig att en tomt på 6 000 m2 ska få plats på mossen, men det kommer den att få och man kommer att ta tillvara till exempel träd som måste sågas ner så att det blir en mer kreativ gård att leka på, likaså kommer en liten bäck att rinna (givetvis finns säkerhetstänkandet med). Huset kommer att inrymma fem avdelningar (tre netto, då paviljongen Tuvans bygglov snart går ut och det försvinner två avdelningar där), ha sedumtak och solceller. Arkitekturen blir lite annorlunda än vanligt och jag tror att det här kommer att bli en väldigt speciell och fin förskola. Det ska bli roligt att få se den på plats.

Här kan du läsa förskolenämndens ärende: http://www.huddinge.se/Global/Moten_kallelser_och_protokoll/Forskolenamnden/2013/2013-09-03/Ny-forskola-i-Nytorps-Mosse-Trangsund-godkannande-av-produktion.pdf

Katharina Wallenborg, 1:e vice ordförande i förskolenämnden

Förskolans jämställdhetsarbete

Ni som följer debatten om jämställdhet i förskolan vet säkert att det är något som diskuteras allt som oftast och naturligtvis även i kommunfullmäktige/kf. Bland annat har det motionerats om ämnet. Jag är, nu som då, av den inställningen att vi ska jobba brett och under året kommer nu all personal inom förskolan att få jämställdhetsutbildning. Vi kommer även att jobba med stöd till de spjutspetsar som vi har, alltså förskolor som går i bräschen för det här arbetet så att de i sin tur kan vara stöd och inspiration till andra. Vi kommer även att inrätta genuspedagoger (fr o m nästa vår) för att nå så bra resultat som möjligt. Självklart är arbetet med fler män inom förskolan också en del av vårt jämställdhetsarbete.
Speciellt roligt tycker jag att det är att vi mer och mer börjar ta tillvara intern kompetens; det finns så mycket kunskap inom kommunen och tack och lov dyker Jante upp allt mer sällan, för det handlar självklart inte om att säga att någon är sämre för att personal från en annan förskola stöttar och det handlar lika självklart lite om pekpinnar. Att ha bra förebilder internt är ju inget annat än att vara en del av en positiv utveckling och kan vi dessutom uppmärksamma våra engagerade anställda så är bara trevligt. Vi får ofta dragningar i förskolenämnden från anställda inom förskolan och varje gång det sker så blir man både glad och imponerad över det arbete som görs i våra verksamheter.
Katharina Wallenborg, 1:e vice ordförande förskolenämnden samt kommunalråd med ansvar för jämställdhet