Behovet av fler gymnasieplatser i Huddinge kommun

Huddinge kommun växer! Det var inte så länge sedan vi blev hundra tusen invånare. Man måste bygga fler bostäder och skolor. Enligt befolkningsprognosen ökar antalet elever mellan 16–19 år med 1 000 personer de närmaste tio åren. De områden där det blir störst befolkningsökning är Sjödalen-Fullersta och i Flemingsberg.
Det finns ett behov av en gymnasieskola till i Huddinge.  På senaste gymnasienämnden och även tidigare diskuterades frågan: Vilken plats är den mest lämpliga för en ny gymnasieskola?  Man kom fram till att den är Flemingsberg med hänsyn till de goda kommunikationerna och möjligheten till samarbete med till exempel Södertörns högskola och Flemingsbergs forsknings- och utvecklingscentra.
I de gymnasieskolor som vi har idag finns även ett behov av att öka lokalutrymmena.  Det är så bland annat på Östra gymnasiet. Man vill erbjuda eleverna på teknikprogrammet att läsa ett fjärde år för att erhålla en gymnasieingenjörsexamen. Man strävar också efter att kunna ta emot fler elever i framtiden.
Fullsatt aula på Östra gymnasiet under politikerutfrågningen inför valet i höstas
Gymnasienämnden instämmer med förvaltningen om ett utökat samarbete med övriga förvaltningar inom kommunen då det finns stora samordningsvinster genom en god dialog och gemensam planering. Det är också viktigt att gymnasieförvaltning kommer in i planerings-processen på ett tidigt stadium för att vara med och påverka en väl fungerande infrastruktur där vi bygger kostnadseffektiva skolor med en bra miljö för eleverna.
Jolanta Szutkiewicz, ledamot Gymnasienämnden

Demokratidagar och gymnasiebesök

Nästa vecka är det demokratidagar igen. Ett helt år har gått sedan förra gången och det blir tredje året på rad som Huddinge anordnar dessa. Som vanligt så känns det väldigt spännande och precis som för ett år sedan så kommer vi förtroendevalda att träffa gymnasieelever på deras skolor. En skola har skickat flera frågor som vi ska svara på. Även om det rör sådant som man ofta kommer i kontakt med så får man tänka till lite och det är bra. Vad tycker partiet och varför?

En fråga handlar om vad vi gör för miljön. Det engagerar nog de flesta av oss och där finns det så klart massor att göra. Vi har exempelvis bra kollektivtrafik i Stockholm, men den kan bli ännu bättre och i Drevvikenpartiet vill vi bland annat ha en direktbuss till Gullmarsplan och en till Kungens kurva. Vi vill även att pendeltågen ska gå längre på natten och det både för dem som vill gå ut en fredagkväll, men sedan för alla som jobbar kvällar och nätter och behöver åka till och från sitt jobb.

En annan sak som vore bra för miljön är om färre föräldrar skjutsade sina barn till skolan och olika aktiviteter och istället promenerade, cyklade eller använda kollektivtrafiken när det är möjligt. Huddinge jobbar till exempel med vandrande skolbussar där man som förälder kan få hjälp med att komma igång med en sådan vilket innebär att flera föräldrar hjälps åt och följer barnen till skolan istället för att ta bilen.

Det här var bara några exempel och jag ser fram emot att få prata mer politik, för det är verkligen roligt! Drevvikenpartiet har bord i Skogås centrum på onsdag klockan 15:00 – 18:00. Då tänkte vi prata om den nya sporthallen i Skogås, samarbetet med Haninge och deras regionala stadskärna, hundrastgårdar, hundbad samt skolmat med färre tillsatser.

Jag hoppas att vi ses nästa vecka!

Katharina Wallenborg, ordförande i demokrati- och mångfaldsberedningen

Om gymnasienämnden i budgetdebatten

Under budgetdebatten i kommunfullmäktige valde jag att lyfta fram följande från gymnasienämndens budget. De prioriteringar som nämnden har tagit fram är vuxenutbildning utifrån individens behov, fokus på kunskap, framtidens entreprenörer och e-strategi för en modern utbildning. Det är verkligen riktiga prioriteringar. De visar vägen till individens rätta utveckling i det nutida moderna samhället och även med tanke på framtiden. Man tar hänsyn till individens möjligheter då man erbjuder ett mycket brett utbud av gymnasieprogram både för unga och vuxna elever. Ett önskemål är att eleverna ska få så mycket praktik som möjligt under studietiden.

Jag välkomnar med stor glädje att Huddinge aktivt kommer att arbeta för att, tillsammans med kommuner i Stockholms län, skapa en gemensam vuxenutbildningsregion och att SFI-undervisningen ska utökas. Jag föreställer mig att det i praktiken kan leda till SFI-filialer på platser där det nu saknas och där det bor särskild många invandrare, exempelvis Skogås/Trångsund som ligger nära både Farsta och Haninge. Detta leder till jobb eller vidare studier för vuxna elever.

 

När det gäller ekonomiska förutsättningar så vill jag trycka på en av alla bra punkter, nämligen den särskilda satsningen på lärarna 2014. Lärarnas löner ska höjas och lärarna ska befrias från mycket av det administrativa arbetet till förmån för det pedagogiska. Mycket bra tanke! Lärare borde få mer tid för undervisning av våra elever i skolan. Ett klokt samhälle är angeläget om sina lärare.

 

Jolanta Szutkiewicz, ledamot i kommunfullmäktige och gymnasienämnden