Koppling till hundrastgård

På Huddinge kommuns hemsida går man ut med en uppmaning att hålla hundarna kopplade: ”Just nu är Huddinges natur en stor barnkammare. De kanske inte syns, men djuren och deras ungar finns överallt och är mycket känsliga för störning. Därför vill Huddinges naturvårdsvakter be hundägare att hålla sin hund kopplad i alla lägen enligt Hundtillsynslagen 16 §. ”

Det är väl bra men det är inte bara djuren som kan störas av lösspringande hundar och inte bara just nu på våren. Dagligen möter jag lösa hundar och även om jag inte är hundrädd känns det inte okey. Därför behövs hundrastgårdar på flera platser i kommunen, något som dp länge drivit. Av löftet i samhällsbyggnadsnämnden om att väga in en hundrastgård på Nytorps mosse i budgetdiskussionen för 2014 blev det inget.  En bortprioritering som jag tror kan komma att bli kostsam på sikt.
Ingalill Söderberg, politisk sekreterare

Medborgarförslag om hundrastgård

Frågan om en hundrastgård i Skogås-Trångsundsområdet lever vidare och vi är många som har önskat en under många år. Att invånare stöter på om det här fortfarande är ett bevis på behovet och Drevvikenpartiet har jobbat för det här så länge som jag kan minnas. Mycket av det vi har drivit politiskt har vi lyckats med, men alltså inte att få en hundrastgård, trots att det är en mindre och bra mycket billigare investering än till exempel omklädningsrummen på Nytorps mosse, som vi motionerade om när vi satt i opposition, en fullstor idrottshall i Östra gymnasiet och så vidare som det blev verklighet av.

I senaste kommunfullmäktige fick vi ett medborgarförslag med önskemål om en hundrastgård i varje kommundel och gärna att den första anläggs i Skogås. Hundrastgård är visserligen inte en lagstadgad skyldighet för kommunen att tillhandahålla, men det är mycket som vi gör som är mycket dyrare som heller inte är det. I Drevvikenpartiet skulle vi gärna se en sådan på Nytorps mosse och det innan den kommande förskolan i utkanten av mossen öppnar. Vi ser det som en trygghetsfråga och personalen ska kunna känna sig lugna när de är ute med barnen och inte vara rädda för att en hund kommer springande.

Samtidigt vill jag verkligen uppmana alla hundägar att inte använda mossen som en stor hundrastgård, vilket tyvärr görs av vissa. Men det är ett problem när det inte finns någonstans där man säkert kan släppa sina hundar och någonstans måste de få springa fritt.

Katharina Wallenborg, ordförande

Hundrastgård på Nytorps mosse

Jag fick ett samtal från en invånare boende i Skogås som hade läst ett flygblad från oss där vi informerade om vad som är planerat att genomföra på ”mossen”. Hon tyckte det var mycket bra att kommunen äntligen gör något åt detta område som idag mest används av hundägare som rastar sina hundar där. Och det var just det som hon ville prata om. När man nu lägger ner 6 miljoner på upprustning av ”mossen” varför har man då inte en hundrastgård med i planerna??

I slutet på 90-talet fanns det en hundrastgård i Trångsunds centrum men den tog man bort. En anledning till att man har ett visst motstånd till sådana här anläggningar kan vara att det uppstår kostnader i samband med renhållning. Även om hundägarna själva får ansvara för att hålla rent i rastgården så måste så klart kommunen ställa upp med papperskorgar som sedan ska tömmas, men i de planer som finns för ”mossen” nu måste man ändå hålla med papperskorgar för annat skräp, annars kommer området snart att se ut som en enda stor soptipp.

Det är förresten inte bara i östra kommundelen som det finns behov av hundrastgård utan det borde finnas i alla kommundelar! Och det ska vi fortsätta kämpa för!

Kerstin Håkansson