Nej-sidans trovärdighet?

Nu när dyningarna har lagt sig efter ”bulldoserns” framfart och vi nu har fått lite distans till nej-sidans domedagsprofeter och deras sätt att hantera sanningen, så kan jag bara konstatera att dom använt varenda krona av sin kampanjbudget på 350 000kr (ska jämföras mot ja-sidans 50 000kr) till att bedriva en långt ifrån sanningsenlig kampanj, där målsättningen endast koncentrerades till att skrämma folket till att rösta nej, med argument som inte håller i en renodlad debatt som är baserad på fakta. Men trots att det bedrevs en till synes smutsig kampanj av nej-sidan, så har ändå 40% röstat ja till delning, vilket skall ses som ett resultat, där det finns ett stort missnöje hos boende i vår östra kommundel och som bör beaktas av våra distansstyrande politiker.

Det som jag ändå känner mig stolt över så här i efterhand, är att vi inom Drevvikenpartiet har bedrivit en kampanj, med argument som tål att belysas och att vi idag inte har självutnämnda ”generaler” inom partiet, som har svårt att bestämma sig för vilket ben man ska stå på. Där har jag svårt att finna trovärdighet och tilltro.

Ramon

Folkomröstningsresultatet

Nu när folkomröstningen är över kan jag inte se det som en förlust trots att NEJ-sidan vann. Med tanke på att NEJ-sidan hade 350 000 kronor att kampanja för och JA-sidan 50 000 kronor så ser jag det som en enorm vinst då vi fick 40 procent av invånarnas röster som i sin tur bevisar att vi (dp) har gjort ett bra jobb med en rak och ärlig linje.

Man kan ju vända på resultatet och säga att 40 procent av invånarna är missnöjda med övriga partiers linje. Vad skall de sju partierna göra åt det? Det innebär att varje parti har tappat 5,7 procent av invånarnas förtroende under den här kampanjen.

Med facit i hand skulle jag inte känna någon glädje att vinna på det sätt som NEJ-sidan har gjort. En invånare gjorde en jämförelse med en bulldoser med mycket smutsigt bränsle och den lilla folkvagnsbubblan. Det ligger något i det. Vi i Drevvikenpartiet kommer att fortsätta att kämpa för vår del av kommunen.

Britt Skagerberg

Nedsättande och osakliga argument från sanningssägarna (m,fp,mp,s och v)

Sammanfattning av mina tre tidigare inlägg inför folkomröstningen.

Det första var Forum den 4 aprill 2008 i Mariakyrkan.

Var det inte demokrati och möjligheten till, eller hoten inför, ett självbestämmande som info´n skulle handla om under mötet?
Istället framfördes av motståndarpartiernas representanter varjehanda stolliga påhopp på dem som vill följa sin vilja att råda över våra egna medel samt forma en egen kommun med en effektivare förvaltning här runt ”Drevan”.
Om dom här politikerna nu är boende i den här kommundelen borde dom för all framtid vara diskvalificerade för val till en önskad ny kommunstyrelse och förvaltning.
Det fanns representanter bland dem som hävdade med emfas att det inte finns tillräckligt många dugliga och kompetenta politiker att välja på här i östra Huddinge om vi skulle få vår vilja igenom för en separation från dem som står för kompetensen och det bättre vetandet.
Till sist tackar jag Katharina Wallenborg och Staffan Skagerberg för deras insats och förmåga att sakligt och intelligent föra argumentationen i demokratisk anda utan påhopp.

Mitt andra inlägg gällde politikernas framträdanden på Skogåstorget 12 april 2008.

Nu hade invektiven förstärkts med personliga påhopp på Katharina och Drevvikenpartiet.
Därför gav denna samling med motståndarnas lokalpolitiker ytterligare skäl till en upprepning av mitt första inlägg.
Jag skulle uppskatta att motståndarpartierna väljer nya framtidsskapande politiker till vår kommun som i sin tur kan och skall utse kompetenta tjänstemän och kvinnor till vår förvaltning.
Bevare oss medborgare i Östra kommundelen för dessa domedagsprofeter som har personliga skäl till invändningarna – Dom kan ju vid en delning förlora ”jobbet” och inte kvalificera sig för den här kommundelen, vilket från min sida framstår som högst sannolikt.
Undertecknad som numera bara representerar mig själv och inte är bunden av några fasta engagemang har funnit det vara extra meningsfullt att stödja dom goda krafterna runt Drevviken som förordar och kan forma ett självstyre, däribland finns Drevvikenpartiet samt Centern och det uttalat neutrala representanterna från Kristdemokraterna.

Mitt tredje inlägg gäller frågestunden på Östra Gymnasiet 17 april 2008.

Katharina och Staffan framförde som vanligt en välartikulerad och saklig information till gymnasieeleverna om motiven för att vi härute i Öster skall få styra över våra egna skattepengar.
Dessvärre kom det från motståndarpartiernas representanter ”inget nytt”, bara upprepningar av all deras kända vulgärpropaganda, exempelvis:
Allt blir så dyrt, marken för byggande saknas helt, så om inte direkt, så kommer den här kommundelen att dö ”Sotdöden” i avsaknad av lokalt kunniga och erfarna politiker.
Vi kommer ju att förlora kompetensen hos alla skickliga politiker i den nuvarande förvaltningen, o.s.v ! säger dom.
Ändock framfördes ”garantin” från en av motståndarna att ”hon minsann, även om det skulle gå så illa” att medborgarna härute röstade JA så ”fick vi hennes försäkran” att hon skulle göra
”sitt bästa” för den nya kommunen.
Är inte det tacksamt, att vi trots våra tillkortakommanden och inkompetens för politikeruppdrag kan få tillgång till åtminstone en skicklig politiker från det gamla gardet.
Så här argumenterar ”kappvändarna” för att få bli kvar vid ”grytorna” även efter ett JA nu på söndag.

Jag upprepar! Dessa synnerligen allvetande politiker behövs inte i en ny framtidsblickande kommun här i Östra Huddinge.

Bästa hälsningar till Ja-vännerna från Thure på ”Slingan”

290 eller 291 kommuner?

Ja, det är vad vi har att ta ställning till på söndag. Motståndarna hävdar att man kommer att få dubbla administrationer och dubbla kostnader om man låter oss bli kommun nummer 291. Det är märkligt att man är så dåligt upplyst så man inte vet att alla kommuner, även en eventuell 291:a skulle få ta del av vårt skatteutjämningssystem och därigenom ha samma förutsättningar som vi har nu och som alla andra kommuner har. Med andra ord så ser jag gärna en ny kommun med nya politiker som kommer att vara mer pålästa.

Hur få kommuner ska vi ha för att det ska bli optimalt? 290 kommuner kostar ju också mer än en kommun om man resonerar som nej-sägarna. Men då glömmer man att det finns något som heter lokalkännedom och som behövs för att få bra och kostnadseffektiva beslut.

För egen del ser jag hellre att 100 % istället för 20 % av politikerna bor här, för då vet jag att det är samma vardag som min egen och andra Skogås-, Trångsunds- och Lännabor de fattar beslut om.

Säg ja på söndag!

Katharina Wallenborg