Smutsig kampanj

Hur kunde det bli en så smutsig kampanj? Vi har blivit påhoppade flera gånger som parti och flera av oss har blivit uthängda på nätet personligen.

Av nio kommunfullmäktigepartier är vi det enda som driver frågan om egen kommun, sedan har vi kristdemokraterna som är neutrala och övriga som är emot. Alla i kf har fått 50 000 kronor var för att kampanja och det har alltså gått 350 000 kronor till nej-sidan, 50 000 till det neutrala partiet och 50 000 till ja-sidan. Trots att man haft sådana stora tillgångar så har man inte ansett att det har räckt, utan varit tvungen att flera gånger hoppa på oss istället för att föra fram sina egna åsikter.

Vidare har man formuletar information med siffror som varit till för att få väljarna att inte våga säga ja även om de egentligen hade velat. Alla inblandade vet att det här inte handlar om pengar eftersom vi har en god ekonomi i båda kommundelarna och utjämningssystemet garanterar alla kommuner likvärdiga förutsättningar, även en eventuell ny kommun här ute.

Varför har vi inte kunnat föra en debatt utan att skapa politikerförakt, för det har tyvärr blivit resultatet av den här kampanjen. Men jag känner i alla fall att jag går ur det här med hedern i behåll och jag kommer aldrig sälja mig så billigt som vissa har gjort under de här månaderna.

Katharina Wallenborg

Ny datorhall varje år?

Ja det är vad man säger fast med andra ord när man påstår att det skulle bli en årlig kostnad på mellan 69 – 75 miljoner (buden har varit lite olika men ökat närmre folkomrösningsdatumet) och där har inräknat en driftkostnad på runt 24 miljoner för IT samt en uppbyggnad av datorhall för 14 miljoner, vilket då är kostnad för IT och ny datorhall i den nya kommunen.

Siffrorna är exklusive ”rivningskostnader” av den ett år gamla IT-hallen, för man får ju förmoda att man river ner den innan den nya byggs upp. Om det inte vore en årlig kostnad så skulle man rimligtvis redovisa en mycket lägre kostnad de kommande åren efter hallens uppbyggnad, men det väljer man att låta bli. Man kan ju undra varför? Alltså kan man inte tolka det här annorlunda. Eller vill man verkligen betala för sådant man inte behöver?

När det gäller att betala mer än vad som behövs så har vi som vi tidigare redovisat tittat lite på andra kommuners kostnader och en rimlig IT-kostnad för en kommun i storleksordningen 22-23 000 invånare borde ligga runt 10 miljoner. Ingen modern kommun bygger IT-hall längre utan lägger ut sin versamhet och på så sätt får man lägre kostnader.

Katharina Wallenborg

Debatt i Skogås centrum

Härligt att se så mycket folk i Skogås centrum som vi hade igår när det var paneldebatt med alla kommunfullmäktigepartierna. Nu ska man väl inte ta åt sig äran allt för mycket med tanke på att det även var artistuppträdanden, men det verkade vara många intresserade invånare. Flera var naturligtvis politiker, men även andra hade kommit för att lyssna och ställa frågor.

Tyvärr handlade debatten väldigt mycket om det elände som skulle drabba oss om vi delade Huddinge. Till skillnad från andra välfungerande och ekonomiskt hållbara kommuner så skulle Skogås-Trångsund tydligen få höjd skatt med 50 öre och en sämre service än andra kommuner i den storlek som vi skulle bli (hur man nu kan veta det?).

Det är så sorgligt, för man målar upp en bild av den här kommundelen som inte stämmer med verkligheten. Vi har lika god ekonomi som övriga Huddinge och vi har duktiga engagerade invånare. Låt oss istället ta tillvara på detta och tillsammans utveckla den här kommundelen i en ny framgångsrik kommun på Södertörn.

Vilka politiker vill vi ha framöver? De som ser möjligheterna eller de som ser hindren? Ser man bara hindren så är chansen till framgång väldigt liten. Själv hoppas jag på fler invånare som engagerar sig politiskt och som har en framtidstro och vill bygga upp något bra här ute hos oss och jag vet att de invånarna finns, det har vi sett inte minst på de debatter som hållits senaste veckorna.

Katharina Wallenborg

Klargörande gällande DP’s syn på gjorda beräkningar

I broschyren ”Frågor och svar rörande kommundelningen” skriver Nya moderaterna i Huddinge att ”Alla partier i fullmäktige, alltså även Drevvikenpartiet, håller med om att gjorda beräkningar stämmer”.
Drevvikenpartiet vill på det bestämdaste avvisa detta påstående och håller INTE med om att gjorda beräkningar stämmer. Bl.a. så har förvaltningen på initiativ av kommunledningen gjort beräkningar på nettokostnader som inte alls stämmer. De är i högsta grad missvisande då man bl. a. inte tagit hänsyn till de besparingar som kan göras vid en delning. Man har t.ex inte räknat med att hyra ut tomma lokaler samt räknar med att behöva bygga ny datorhall varje år och applicera samma organisation i en mindre kommun som man har i en jättestor.
Man bygger inte kommuner på det sättet idag! Det är ett föråldrat och oekonomiskt sätt att tänka så. Alla nybildade kommuner intygar om en bättre ekonomi och bättre service än före delningen. Vi vill göra som de har gjort. Därför vill vi bilda egen kommun NU.

IT-kostnader – en gigantisk felräkning

I Huddinge kommuns desperata jakt på argument mot en delning, ivrigt påhejad av politiker som kliar varandra på ryggen för att få ha kvar sin gigantiska kommun, får man bl.a. höra att en egen kommun inte skulle ha råd med en hörselpedagog eller kostkonsulent. Skrattretande!
När jag hör detta så blir jag än mera övertygad om att vi, för invånarnas bästa, bör bilda egen kommun. Man undrar ju hur ”bra” Huddinge förvaltas idag när vissa i desperationens stund t.ex. hävdar att vi skulle behöva bygga en ny datorhall i östra kommundelen för 14,3 miljoner. Tänker man så inom den nuvarande organisationen så skall vi absolut dela oss. Jag vill ha ett effektivt utnyttjande av skattemedlen.
Datordrift är en hygienfaktor och vill man vara rädd om invånarnas skattemedel så hyr man in datordriften. Det har Södertälje, Nynäshamn, Knivsta och Upplands-Bro gjort till halva kostnaden mot vad en egen investering skulle kosta enligt Huddinge.
Att vara storskalig fungerar uppenbarligen rätt bra när det gäller privata företag men icke kommuner. I så fall hade Södertörn redan haft en gemensam datacentral och varit gemensam kommun.

Politiker frågar varje förvaltning vilka konsekvenser en kommundelning kommer att få för verksamheten. Man försöker applicera dubbla organisationer och konstaterar att det blir dyrt. Ingen reagerar på att man glömt besparingarna genom samordning och effektivisering. Inte en siffra om besparingar redovisas. Högts oprofessionellt! En så oprofessionell kommun vill vi inte ha i Östra Huddinge.

Vad gäller IT så skriver revisionsfirman Ernst & Young i sin rapport 2007-10-15:
”…ett arbete med att kommunicera och eventuellt förtydliga roller och ansvar behöver utföras.” och att det förekommer äldre programvaror som av kostnadsskäl inte ersatts. ”Det finns ett antal exempel när ett och samma behov har tillgodosetts med flera olika lösningar.” Här anger man skolan och säger att ”..större samordning av applikationer mellan skolor är önskvärd, men också mer generellt inom kommunen vad gäller användandet av basdata.”
Extra allvarligt anser jag (och uppenbarligen Ernst & Young också) är att ”Basdata som till exempel adressuppgifter lagras ofta i flera olika system, även inom samma förvaltning. Detta leder till arbetskrävande uppdateringar på flera håll samt att risken för felaktig information används i verksamheten ökar markant.”
Huddinge Kommun har 300-500 applikationer (beroende på hur man räknar) medan Knivsta efter delningen minskade detta till 82 (exakt).
Huddinge Kommuns budget för 2008 avseende IT är på dryga 44 miljoner. En vettigare hantering av IT skulle ge en besparing på c:a 30 miljoner kr eller c:a 20 öre på kommunalskatten för hela kommunen.
Dela kommunen så vi får det gjort!

Martin Nigals(Dp)