Trångsundsskogen ett av våra naturreservat

Ett naturreservat inrättas för att en naturtyp eller djurart är värd att skyddas. År 2003 togs beslut om att inrätta naturreservat för Trångsundsskogen. Området rymmer alla typer av skog och där finns flera unika växter och djur, bland annat lunglaven.

Drevvikenpartiet tog initiativ till en utflykt med kommunens naturguide Richard Vestin och närmare 40 personer deltog i den tre timmar långa vandringen. Det blev många stopp där Richard visade och berättade om 400-åriga ekar, brandlyror, hästmyror och orkidéer. En fikapaus med utsikt över Drevviken hann vi också med.
För många var det första gången de besökte Trångsundsskogen men troligen inte den sista. En av deltagarna undrade till och med om man fick gå ut i reservatet som privatperson. 
En av kommunens satsningar framöver är att göra naturreservaten mer tillgängliga och en del i det är de nya skyltar som kommit upp vid entréerna med kartor och information.  
Ingalill Söderberg, politisk sekreterare

Österhagen

Om någon har läst någonstans att Drevvikenpartiet har varit med och medverkat till bostadsbyggande i Österhagen, så vill vi bara säga att det absolut inte stämmer. Vi är av flera anledningar emot att bygga där, plus att det faktiskt inte finns något sådant beslut.

Vårt ställningstagande är inte temporärt, utan vi anser helt enkelt att platsen är olämplig.

Katharina Wallenborg, kommunalråd

Exploatering

Vilka möjligheter att växa har vi i en ny kommun, undrar flera av våra invånare. Vi skulle ju inte bli stora till ytan och visst är det sant att vi inte skulle kunna växa i det oändliga. Däremot så kan vi jämföra oss med Solna som endast har 3 km2 mer yta och har ungefär 65 000 invånare, jämfört med de 22 300 vi skulle få. De har dessutom ett intensivt näringsliv. Tittar man på deras hemsida kan man läsa följande: Solna stad utsågs till Årets Tillväxtkommun 2005 vid FöreningsSparbankens årliga konferens ”Vårt Ekonomiska Läge”. I motiveringen tas bland annat upp deras framsynthet, flexibilitet och lyhördhet.

När det gäller gränsdragningen så avgörs den slutligen av regeringen och oavsett om vi får Lännaskogen i en ny kommun eller ej, så är det naturskyddat område, så där ska vi inte bygga. Däremot kommer vi ha både ”ny och gammal mark” att exploatera på.

Sedan måste man fundera över hur stor man vill att kommunen ska bli invånarmässigt och hur viktiga våra grönområden är. En annan viktigt aspekt är att man kan och ska inte bygga en kommun på exploateringsintäkter. Kommunens verksamhet ska gå runt utan dem och man får inte räkna in sådana intäkter i vinsten eller använda dem till daglig verksamhet.

Katharina Wallenborg