Drevvikstrampet 3 september

 

Drevvikenpartiet arrangerade för tredje året i rad en cykelorientering längs Drevviken med start och mål i Stortorpsparken. Det blev en härlig dag trots regnet när 16 tappra cyklister tog sig runt banan och svarade på våra kluriga frågor. I Stortorpsparken fick de sen fika, diplom och priser.

Nästa år kör vi igen och hoppas på bättre väder.

Varmt välkomna!

 

TRampet2202

 

 

 

 

 

 

Drevviksrännet – Succé!

Drevviksrännet – Succé!

Drevviksrännet har nu slutförts och det blev rekord med över 60 registrerade åkare med stort engagemang och trevlig dag på Drevvikens rundisbana!

Vinnarna presenteras på Drevviksrännets hemsida – https://drevviksrannet.wordpress.com/

Vi vill tacka Kim Wiking för fotografierna och det administrativa och alla ni andra som var på plats och skötte det praktiska.

Vi vill även tacka Kultur- och Fritidsförvaltningen i Huddinge och Idrottsförvaltningen i Stockholm Stad för plogningen av själva banan – och ett utmärkt underhåll av den!

Framförallt vill vi tacka alla ni åkare och andra som var förbi och gjorde detta till en dag att minnas.

IMG_1887 IMG_1909 IMG_1891 12743568_10153479449457333_7060210244791071502_n 10562743_10153481921882333_1466728659800240787_o

Park och natur

Huddinge är en otroligt grön kommun för att ligga i en storstad och personligen är just våra skyddade grönområden en av de saker som jag är mest stolt över när det gäller Huddinge. Främst för att det är vackert och för att vi invånare uppskattar dem så mycket, men som ansvarig politiker för folkhälsa så månar jag kanske lite extra om de här platserna då rekreation utomhus har en stor påverkan på vår hälsa.

När det gäller parker och övrig natur så ska det givetvis finnas möjlighet att besöka dessa i hela kommunen och det ska självklart finnas en plats för rekreation på gångavstånd för alla. Vi mår bra när vi vistas ute i naturen och som vanligt så tänker jag på alla våra barn och ungdomar och hur viktigt det är med bra platser för lek och häng med kompisar och då är närheten extra viktig.

Ibland så kommer det frågor eller synpunkter om parker och naturreservat och det är inte alltid lätt att veta vem som har hand om vad, men har du en fråga om våra parker så kontakta gatu- och parkdriftavdelningen och gäller det naturen i övrigt så är det naturvårdsavdelningen som gäller. Det går alltid att ringa växeln på 535 300 00 så kopplar de vidare om de inte kan svara på frågan.

Ha en fortsatt bra sommar och passa på att njuta av allt det vackra som vi har, även om vädret är uselt för att vara juli.

Katharina Wallenborg, kommunalråd med ansvar för folkhälsa

Många uppgifter för nya tillsynsnämnden

Den sedan nyår inrättade tillsynsnämnden har haft mycket på sitt bord. Detta har dels att göra med avveckling av den gamla samhällsbyggnadsnämnden och miljönämnden som nu alltså övergått till tillsynsnämnden respektive natur- och byggnadsnämnden. För att bättre kunna arbeta framåt har man omorganiserat på detta sätt. Förutom nu rent administrativa åtgärder i och med omorganisationen så behandlas mycket i nämnden utifrån Huddinges kraftiga expansion. Områden byggs ut och byggs om, vilket påverkar naturen överlag och vår närmiljö där vi rör oss. Miljö, hälsoskydd och livsmedelskontroll är fokusområden och jag tänkte berätta lite om just tillsynen i hälsovårdsområdet.
De områden som vi ansvarar för är enskilda avlopp, äldreboenden, skolor och förskolor, hygien och kosmetik, radon, smittskydd, tobak, kompostering och avfallshantering. Cirka 400 objekt kontrolleras årligen och då är inte bostäder medräknat.
Drevvikenpartiet har alltid haft miljön i fokus och tillsynsnämnden har hittills i år haft många ärenden på sitt bord som berör allvarliga fall av miljöpåverkan. Det har gällt många enskilda avlopp i främst sommarstugeområden men även där man bygger ut och expanderar och inte heller har kommunalt avlopp och vatten på plats. Andra områden är de som är under förändring med exempelvis nytillkomna verksamheter, avveckling och nyetablering av företags- och industriområden, handelsplatser med mera.
Strandskyddsärenden inkommer också gällande utbyggnad/tillbyggnad och liknande. Kontroll av ventilation och städning är också mycket viktigt och görs med förhållandevis täta intervaller. Kemikalier och andra ämnen som förekommer i vår närhet är sådant som också ses över och kontrolleras. Våra strandbad, simhallar, djurhållning och buller är annat som diskuteras i nämnden.
Det är alltså många olika områden och stort arbete med dels att ta hand om det löpande arbetet men även att utveckla och förbättra. Att arbeta med detta område för Drevvikenpartiet och kommunen är mycket givande. 

Martin Övelius, ersättare tillsynsnämnden

Österhagen

Återigen är Österhagen och bebyggelse på fastigheten på tapeten. Drevvikenpartiet är precis som tidigare negativa till detta plus att miljöfrågan gällande området måste belysas bättre och vi har därför lagt en protokollsanteckning som tydligt visar vad vi anser i frågan. Den la vi förra veckan i KS och vi kommer också att lägga den på måndag i KF. Du kan läsa den under Senaste nytt på partiets sajt: http://www.drevvikenpartiet.se/

Utöver problemen med den gamla tippen så vet vi att det kommer att bli ökat bilåkande som inte alls rimmar med Huddinges miljöambitioner. Eftersom bebyggelsen till stor del planeras i norra delen av Länna och att det från området inte går att dra någon bilväg direkt till Skogås centrum så kommer de boende att behöva köra runt hela Östra Länna.

Det finns mycket att tycka om det här projektet, som tack och lov inte är godkänt ännu och vi vill ha bättre underlag för hur kommunen vill hantera miljöfrågan när det gäller till exempel marktvätt, något som är extremt omständligt och kostsamt.

Katharina Wallenborg, gruppledare