Tillsatser i maten kan göra oss sjuka

I hur många år har inte Dp jobbat för färre tillsatser i maten som serveras i våra verksamheter? Framför allt när det gäller barn och ungdomar som är i början av livet är det här en mycket viktig fråga. Vi är absolut inte överdrivet ängsliga av oss eller förstorar upp saker, men med tanke på att man inte vet så mycket om hur olika tillsatser påverkar oss och framför allt inte i kombination med varandra och annat som finns i vår miljö, så kan det vara bra att vara försiktig.

Det är vidare en etisk fråga eftersom vi inte tycker att kommunen ska betala för exempelvis emulgeringsmedel som nämns i den här artikeln. Sådana tillsatser är oftast överflödiga, men det är bra och billig utfyllnad för tillverkarna av olika livsmedel och maträtter. Vi anser vidare att det är bättre med naturligt fett än onaturliga tillsatser, något som vi inte delar med Livsmedelsverket. Men det handlar även om mängderna som vi äter, alltså om man får övervikt och så vidare. En duktig kock kan för övrigt kompensera för det extra fettet i vissa produkter så att totalen inte blir större än vad som är rekommenderat, men att plocka bort fullfettprodukter till förmån för produkter med tillsatser är vi alltså emot.

Vi fortsätter att bevaka denna viktiga fråga för det handlar om våra invånares hälsa och den är alldeles för viktig för att ta risker med.

Katharina Wallenborg, kommunalråd med ansvar för folkhälsa

Bättre betyg med bättre skolgårdar

Så lyder en rubrik i Dagens Samhälle. En forskare vid Lantbruksuniversitetet i Alnarp har konstaterat att barn som rör på sig presterar bättre i skolan än de som inte rör på sig och att många skolor inte har sådana skolgårdar att barnen inspireras till rörelse på rasterna. Jag gillar när man får bekräftelse från forskningen på insikter man själv haft sedan länge. Så även nu.
Skolgården på Trångsundsskolan

 

För något år sedan kom det till min kännedom att skolgården på Vretskolan i Skogås inte var utrustad för de lågstadiebarn som hade börjat där. Det visade sig vara alldeles riktigt. Efter mitt påpekande i grundskolenämnden blev det en upprustning där, men i mitt tycke inte tillräckligt. Detta diskuterade jag med Cem Delen (FP), som hade ryckt in som ordförande i nämnden. Jag föreslog då att man borde göra en inventering av alla kommunens skolgårdar och därefter komplettera dem efter angelägenhetsgrad.
Denna idé presenterades i nämnden och gillades av alla, varför vi beslutade att genomföra en sådan. Denna är nu genomförd och pengar till upprustning tillförs årligen både från kommunen och från fastighetsägare Huge. Ibland är politik roligt och givande.

 

Leif Dyrvall, ledamot i grundskolenämnden

Naturbetesmark i Huddinge

Visste du att vår naturbetesmark inte bara ska behållas utan också utökas här i kommunen? Arbetet går dessutom enligt planerna och det här tycker vi är väldigt bra. Vi har en fin och på många håll lantlig miljö och den ska vi vara rädda om och speciellt i de här fallen.

Betande kor vid Ågestasjön

Men vad är då naturbetesmark? Jo det innebär att den i modern tid inte har utsatts för ”kultiverade åtgärder”, alltså har förbättrats med redskap eller kalkats och gödslats. Man har heller inte röjt stenar, sått vallväxter eller dränerat. Uteslutandet av gödsel gör att kvävetillförseln är knapp och det ger många växter bra möjligheter att finnas just här.

Tyvärr har den här typen av mark blivit ovanligare i vårt land och vi är därför stolta över att Huddinge inser vikten av att låta den finnas kvar och även utökar den.

Katharina Wallenborg, gruppledare

Skam den som ger sig

Vi har under årens lopp legat på om den förslumning som pågår i vår kommundel. Om klotter och förstörelse, om sopor och skräp. Vi har påtalat missförhållanden i samhällsbyggnadsnämnden, i Brottsförebyggande rådet och vi har uppvaktat Trafikverket. Vi har skrivit, vi har ringt, vi har framfört muntliga synpunkter. Vi har skrivit insändare, vi har lämnat förslag på lösningar.
Hut går hem. Det verkar som om man nu från kommunen försöker hitta samarbetslösningar med andra aktörer.

Var säkra på att vi i Drevvikenpartiet inte har gett upp. Tappade sugar gäller inte oss. 

Leif Dyrvall, vice orförande
Klotter på en av våra järnvägsviadukter.

Bygg inte bostäder i Rickardsviksparken!

I översiktsplanen för 2030 finns det förslag på att Rickardsviksparken skulle kunna vara lämplig för bostäder. Det säger vi nej till! Visst är det så att man lätt tror att det behövs mer areal än vad det egentligen gör när det ska byggas bostäder och vi är medvetna om att inte hela parken behöver tas i anspråk. Trots det så vill vi låta parken förbli orörd där den så är och vi anser att det finns andra ställen som man kan titta på först för just bostadsbyggande.

Drevvikenpartiet ser gärna mycket högre bebyggelse i Skogås centrum och det finns även annan detaljplanerad mark i närheten som skulle kunna utnyttjas före att man bebygger våra grönytor. Nu är Huddinge en väldigt naturskön kommun med tanke på läget, men det är just det som är dess positiva kännetecken och det gröna som finns mellan våra bostäder har ett otroligt stort värde för många, något som inte ska underskattas.

Inom någon vecka så klubbas förslaget till ÖP -30 i kf och Drevvikenpartiet har som enda parti lämnat ett remissvar och där skriver vi att det vore till stor skada att bygga just här och det bland annat då parken ligger nära både förskolor och grundskolor och vi vill att barn och ungdomar även fortsättningsvis ska kunna ha det här området att röra sig i.

Katharina Wallenborg, ordförande