Lera och vattenpölar på stigen längs Drevviken

På det senaste mötet med intressegruppen kultur, föreningar och fritid så tog vi upp flera olika frågor: Vad som händer i Stortorpsparken, konstföreningen Bellis och dess framtidsplaner, skolornas potentiella engagemang i utvecklingen av Nytorps mosse och våra stigar längs Drevviken och hur det ser det ut där. Allt detta är viktigt för invånarna som bor här. Det är viktigt för att de ska trivas, känna sig trygga och få möjlighet att förebygga sjukdomar genom att få motion ute i den underbara naturen.

Stigen längs Drevviken är verkligen härlig med det rika växtlivet, olika sorts blommor, buskar och träd. Fåglarna sjunger vackert. Det är ett mycket fint landskap med sjön på den ena sidan och ås och berg på den andra. Här är alltid fint oberoende av årstid. Människor, både unga och äldre, tycker om den här vägen. 

Katharina Wallenborg, också medlem i intressegruppen och jag tog en promenad längs sjön häromdagen för att kolla hur situationen faktiskt ser ut? Ganska många människor var på promenad eller sprang längs sjön. Marken på stigen var efter några dagar med regn blöt, mjuk och det fanns mycket lera och många vattenpölar. På vissa bitar av vägen var det svårt att ta sig fram! På vissa ställen närmare vattnet finns trädplankor som löser problemet med vattenpölar och lera. Men vad kan man göra så att hela sträckan blir tillgänglig för människor att ta sig fram på? Kanske blir det bättre om man lägger ut grov sand?

Vi funderade även över trygghetskänslan på kvällarna. Här skulle ljusdesign vara bra. Tidigt på våren, hösten och framför allt på vintern blir det snabbt mörkt då behövs belysning!  Ljuset kan placeras på marken och lysa upp träden nerifrån. Då ser man bättre vägen och växterna samtidigt som ljuset inte blir för skarpt och stör djurlivet samt att det sparar mycket el.

Jolanta Szutkiewicz, sammankallande i Drevvikenpartiets intressegrupp Kultur, föreningar och fritid

Ketchupeffekt i östra Huddinge

Nu händer det stora saker i vår östra kommundel. Det blir byggstart i höst för en ny sporthall som ersätter Rackethallen i Skogås till exempel. Det är en mycket efterlängtad investering för Skogås Badmintonklubb som bedriver ett brett arbete bland barn och ungdomar.
Den nya sporthallen som den kan tänkas se ut när den är färdig vid årsskiftet 2015/16
Den nya hallen som beräknas kosta drygt 87 miljoner kronor kommer att få 17 badmintonbanor men också utrymme för dans, gym, café och konferens. Placering blir på den nuvarande grusplanen och en mindre fotbollsplan samt tennisbana kommer att finnas utanför liksom nya parkeringsplatser.
Den 14 juni invigs i samma område den nya lekplatsen i Lötparken som får Savanntema med stora möjligheter till lek och sport. Sammantaget blir det ett fantastiskt område på sikt. På lite längre sikt kommer utvecklingen ner mot Entré Skogås att lyfta hela kommundelen. Planerna för Entré Skogås finns nu ute på samråd och invånarna har möjlighet att tycka till fram till den 13 juni.
Snart tas också formella beslut om inrättandet av naturreservat i Lissmadalen och Drevviken. Från Lännaviken till Stortorp kommer det nu att bli ett mer eller mindre sammanhängande naturreservat längs stranden. Förutom bevarande av naturen kommer det att bli bättre tillgänglighet med nya och förbättrade stigar.
Drevviken vid Sjöängen mot Stortorp som kommer att bli naturreservat

 

Nyligen invigdes Hälsans stig i Skogås, en fyra kilometer lång slinga i samarbete med Riksförbundet HjärtLung. Utbyggnad av skejtparken vid Nytorps mosse är också på gång och snart byggs en ny förskola vid parkeringen där.
Drevvikenpartiet nöjer sig inte med detta utan fortsätter att bland annat driva frågan om hundrastgård. Håll utkik för vårt valprogram framöver där vi presenterar ännu fler viktiga punkter för i första hand Trångsund, Skogås och Länna.

 

Ingalill Söderberg, politisk sekreterare

Trångsundsskogen ett av våra naturreservat

Ett naturreservat inrättas för att en naturtyp eller djurart är värd att skyddas. År 2003 togs beslut om att inrätta naturreservat för Trångsundsskogen. Området rymmer alla typer av skog och där finns flera unika växter och djur, bland annat lunglaven.

Drevvikenpartiet tog initiativ till en utflykt med kommunens naturguide Richard Vestin och närmare 40 personer deltog i den tre timmar långa vandringen. Det blev många stopp där Richard visade och berättade om 400-åriga ekar, brandlyror, hästmyror och orkidéer. En fikapaus med utsikt över Drevviken hann vi också med.
För många var det första gången de besökte Trångsundsskogen men troligen inte den sista. En av deltagarna undrade till och med om man fick gå ut i reservatet som privatperson. 
En av kommunens satsningar framöver är att göra naturreservaten mer tillgängliga och en del i det är de nya skyltar som kommit upp vid entréerna med kartor och information.  
Ingalill Söderberg, politisk sekreterare