Bedrövligt på Skogåstorget

Blev uppringd av en invånare som var upprörd över hur tråkigt det ser ut på torget i Skogås centrum. Vi åkte dit och tog lite bilder och kan bara hålla med. De planteringar som finns är överfulla med ogräs och mellan gatstenarna växer fullt av gräs och maskrosor.
En kontakt togs med chefen för parkavdelningen och han meddelar att arbete med att rensa ogräs på torget samt plantera mer växter i blomlådorna är beställt och börjar den här veckan. När det gäller de blomurnor som brukar stå längs refugerna i anslutning till centrumanläggningarna i kommunen så är även det på gång.

Vi ser fram emot att också Skogås centrum blir uppsnyggat, även om det är synd att det tillåts gå så långt innan det blir gjort.
Ingalill Söderberg, partistyrelsen

Debatt i Skogås centrum

Härligt att se så mycket folk i Skogås centrum som vi hade igår när det var paneldebatt med alla kommunfullmäktigepartierna. Nu ska man väl inte ta åt sig äran allt för mycket med tanke på att det även var artistuppträdanden, men det verkade vara många intresserade invånare. Flera var naturligtvis politiker, men även andra hade kommit för att lyssna och ställa frågor.

Tyvärr handlade debatten väldigt mycket om det elände som skulle drabba oss om vi delade Huddinge. Till skillnad från andra välfungerande och ekonomiskt hållbara kommuner så skulle Skogås-Trångsund tydligen få höjd skatt med 50 öre och en sämre service än andra kommuner i den storlek som vi skulle bli (hur man nu kan veta det?).

Det är så sorgligt, för man målar upp en bild av den här kommundelen som inte stämmer med verkligheten. Vi har lika god ekonomi som övriga Huddinge och vi har duktiga engagerade invånare. Låt oss istället ta tillvara på detta och tillsammans utveckla den här kommundelen i en ny framgångsrik kommun på Södertörn.

Vilka politiker vill vi ha framöver? De som ser möjligheterna eller de som ser hindren? Ser man bara hindren så är chansen till framgång väldigt liten. Själv hoppas jag på fler invånare som engagerar sig politiskt och som har en framtidstro och vill bygga upp något bra här ute hos oss och jag vet att de invånarna finns, det har vi sett inte minst på de debatter som hållits senaste veckorna.

Katharina Wallenborg