Möt dina politiker!

Välkommen att träffa dina politiker och diskutera alla pågående och kommande projekt.

Var: Skogås Racketcenter, cafeterian

När: Tisdagen den 11 oktober kl. 18.30-20.00

Vi bjuder på fika, alla är välkomna, ingen föranmälan behövs – bara kom!

 

Fantastiska möjligheter till idrott och friluftsliv i östra Huddinge

I slutet av november förra året invigdes vårt nya fina Skogås Racketcenter som ersatte den gamla Rackethallen. Nu finns 17 badmintonbanor, squash, padeltennis, bordtennis, ett lite gym och danslokal i hallen där det också finns café, butik och konferenslokal. Alldeles bredvid ligger vår lilla men dock simhall och hall för bland annat innebandy och gymnastik.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Klubbhuset på Nytorps mosse

På Nytorps mosse byggdes för några år sedan en fin klubblokal och omklädningsrum for fotbollsföreningen vid den nya konstgräsplanen. I både Edboskolan och Östra gymnasiet finns stora idrottshallar, liksom vid de övriga skolorna i området som kan nyttjas av föreningslivet.

Ishallen

Stortorpshallen

Vid Beatebergs skola ligger en unik BMX-park och på Nytorps mosse kommer skateparken att byggas ut. I Stortorp har vi en egen ishall med fantastiska möjligheter både för ishockey, konståkning och allmänhetens åkning. Vill man åka på naturisarna plogas numera isen på Drevviken av de fyra kommunerna runt om sjön, en bana på hela två mil.

Kims slingabild

Plogade banan på Drevviken

Mycket av detta har Drevvikenpartiet varit med och kämpat för och vi är mycket stolta för det vi har lyckats med. Dock finns det mycket kvar att önska sig. Vi skulle till exempel gärna se att löparspåret i Trångsund åter fick bli belyst som det en gång var och vi väntar på utlovade utegym på flera platser i kommundelen. Vårt förslag om en helt ny badplats i Magelungen, som nu finns med i kommunens badplatsprogram, ser vi också fram emot.

Linatorpsbadet

Blivande Linatorpsbadet i Magelungens östra del

Vad har du för önskemål om idrott och friluftsliv i Skogås, Trångsund och Länna? Hör av dig till oss.

Foton: Ingalill Söderberg

Den nya sporthallen i Skogås

Drevvikenpartiet har redan från början varit med Benny Eklund, ordförande för Skogås badmintonklubb i kampen om en ny rackethall i Skogås. Den gamla är i så dåligt skick att den måste ersättas med en helt ny hall. Diskussioner har pågått ganska länge hur den skulle se ut. Dp har varit mycket aktiva under den processen och är fortfarande med. Som ni minns har det nu beslutats på kommunfullmäktige att det ska byggas en ny sporthall i Skogås och det första spadtaget, som Dp även har deltagit i, ägde rum den 20 augusti.

 

Daniel, Anti och Vibeke tar första spadtaget för den nya Sporthallen i Skogås.
I bakgrunden finns en bild på hur den kommer att se ut.
På kultur- och fritidsnämnden den här månaden står det i Verksamhetsplanen under rubriken: LOKALER Investeringar/hyra att det är avsatt 2 370 000 kronor för Skogås Rackethall för 2016.
När man åker gatan bredvid den gamla rackethallen ser man att bredvid den pågår arbetet med den nya hallen. Eftersom den planeras att bli färdig i december 2015 har jag undrat hur situationen ser ut med byggnaden nu. Jag har intervjuat Kicki Johansson från kommunens kultur- och fritidsförvaltning. Hon är ansvarig för fritidsfrågor, verksamhet och idrottsanläggningar.
Jolanta: Vad är det för arbete som pågår just nu bredvid den gamla rackethallen?
Kicki: Nu pågår markarbetet.
Jolanta: Vad är det för etapp?
Kicki: Vi är inne i produktionsskedet. Vi har alltså startat byggandet av hallen.
Jolanta: Vem utför detta arbete – Huge, eller hur?
Kicki: Huge är projektledare och det är Arcona som fått uppdraget.
Jolanta: Hur länge kan verksamheten pågå i den gamla rackethallen?
Kicki: Den gamla hallen kommer att finnas kvar för verksamhet ända fram tills den nya är klar.
Jolanta: Vad ska vara på den gamla rackethallens plats – fotbollsplan? Bostäder?
Kicki: Det kommer att vara en mindre grusplan men också parkeringsplatser på den ytan. Framför hallen kommer det också finnas en utomhustennisbana. Vad gäller bostäder så får du fråga miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen om detta. Det vet jag inte.
Jolanta: Tack för svaren!

 

Drevvikenpartister och Benny Eklund vid gamla rackethallen där det nu byggs en ny sporthall
Det är roligt att det äntligen blir en ny sporthall som kommer att ge större idrottsmöjligheter än den gamla för invånarna. Verksamheten ska också ge bättre förutsättningar för vidare arbete med vår idrottselit.

 

Jolanta Szutkiewicz, ledamot kultur- och fritidsnämnden

Mål och budget, sporthall i Skogås och översiktsplan för 2030

Ja det är tre stora ärenden som har beslutats om i går och i förrgår i kommunfullmäktige. De kan självklart inte återges i sin helhet här, men några kommentarer ska jag ändå ge.

Mål och budget för -15: Skattesatsen ligger kvar på 19:85, vilken den sänktes till i år. Alla partier utom ett föreslog den här kommunalskatten för nästa år. Folkhälsofrågorna fick mer utrymme den här gången genom att vi tryckte på vikten av att engagera oss mer i WHO-nätverket Healthy cities. Alla 53 stater som ingår i det Europeiska nätverket har dessutom skrivit under för att jobba för folkhälsa genom Health 2020 där bland annat den jämlika hälsan samt människan i centrum lyfts fram. Vi är också glada över skrivningarna om att jobba vidare med maten i våra verksamheter samt arbetet mot miljögifter.

Sporthall i Skogås: Äntligen! Nu är det klubbat och klart att det blir en ny sporthall i Skogås som ska ersätta den alldeles för slitna badmintonhallen som vi nu har. Det här var Drevvikenpartiets största valfråga 2010 så vi är självklart fantastiskt glada över beslutet.

Översiktsplan för 2030: Ett stort och väl genomtänkt dokument som vi också yrkade bifall till. Dock hade vi under remissrundan skickat in några kommentarer från partiet och det var bland annat att vi inte vill bygga bostäder i Rickardsviksparken och att vi vill bevara de skogsområden som finns närmast våra grundskolor så att eleverna har dessa som rekreation och för undervisning. Entré Skogås kommenterade vi också, då det är av allra största vikt att det verkligen blir en inbjudande entré och att verksamheterna inte konkurrerar ut vårt centrum. Får vi livsmedelshandel i entrén så är den risken tyvärr överhängande.

Katharina Wallenborg, gruppledare

Äntligen beslut om ny sporthall i Skogås!

Den 15 april hade kultur- och fritidsnämnden ett extra sammanträde för att ta ställning till två beslut om nya sporthallar. Först en hyresoffert avseende en ny mötesplats/idrottshall i Stuvsta och sedan hyresoffert avseende ersättningshall för gamla rackethallen i Skogås.
På sammanträdet fanns även åhörare bland andra Benny Eklund, ordförande i Skogås Badmintonklubb.
Den nya rackethallen ska ersätta den nuvarande badmintonhallen som är i så dåligt skick att den inom några år måste ersättas med en ny hall.  Detta visade den förstudie som gjordes för ett tag sedan. Preliminär investering beräknas till 72 miljoner exklusive grundarbeten. Den nya sporthallen i Skogås kan stå klar för inflyttning vid årsskiftet 2015/2016.
Den gamla rackethallen ovan och förslag till ny Sporthall nedan
När det gäller rackethallen i Skogås blev det följande beslut:
”Kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunstyrelsen att de ökade hyreskostnader, som rackethallen genererar, år ett 6211 tkr, år två 3490 tkr samt för år tre och framåt 869 tkr, täcks av kommunstyrelsen för år ett och två samt genom en utökning av kultur- och fritidsnämndens budgetram för år tre och framåt.”
Jolanta Szutkiewicz, ledamot i kultur och fritidsnämnden