Ta en hamburgare och rösta!

Hur får vi fler förstagångsväljare att gå och rösta? Jag har tidigare föreslagit att man skulle ha musikarrangemang i vallokalerna för att locka fler ungdomar men de har långt till en tradition att rösta på valdagen. Det kanske är bättre att satsa på att få dem att förtidsrösta.
I Danmark har man tagit fasta på det och gått en bit längre. De inrättade helt enkelt förtidsröstning på McDonalds-restauranger men även på bibliotek och skickade sms till unga med påminnelse att gå och rösta. Det var framgångsrikt framförallt vid EU-valet men skulle säkert funka även i Sverige för riksdags-, landstings- och kommunalvalet.

 

Att hålla intresset uppe för politik även under mellanvalsperioden tror jag också är viktigt. Det gör vi i Huddinge genom bland annat demokrativeckan som i år genomförs vecka 41. Då träffar vi politiker eleverna på de fyra kommunala gymnasierna och pratar politik och hur det är att jobba som politiker.
Intresset hos eleverna brukar vara stort och vi får många bra frågor. Klyftan mellan politiker och ungdomarna minskar när de ser att vi är ”vanliga” människor och att även de kan vara med och påverka sin vardag.
Har du idéer på hur vi kan bli ännu bättre på att nå ut till unga väljare, öka valdeltagandet samt öka andelen unga förtroendevalda, hör av dig.

 

Ingalill Söderberg, politisk sekreterare

Tack för ert stöd!

Tack alla ni som valde att stötta Drevvikenpartiet i årets kommunval. Det betyder mycket för oss som är aktiva i partiet och vi fick roligt nog fler röster än för fyra år sedan. Tyvärr räckte det ändå inte för att behålla det tredje mandatet, så det ser nu ut som att vi för första gången får färre än tre mandat i kommunfullmäktige.

Men, vi lovar självklart att fortsätta driva de frågor som vi har gått till val på och hoppas att vi får fortsätta att sitta i majoritet även de kommande fyra år. Men exakt vad som händer vet vi inte än, först har vi en onsdagsräkning att ta hänsyn till och sedan blir det förhandlingar.

Katharina Wallenborg, ordförande

Nyhetsartikeln.se

Nu syns vi på nyhetsartikeln igen: http://www.nyhetsartikeln.se/nyheter/lokala-partier-fick-hela-231-000-roster Drevvikenpartiet och LPN/Lokala partiers nätverk är på frammarsch. För vår del så är den här valrörelsen, vår femte, lika aktiv som tidigare och vi har den här gången återigen förnyat våra affischer, men även tagit fram en ny logga. Vi har fått flera stöttande kommentarer de här veckorna, medlemsantalet stiger och senast igår så fick vi en ny medlem. För oss som tror på partiet och vår kommundel så finns det energi för många valrörelser och många mandatperioder framöver.

Och du: Kom ihåg att röstdela på söndag. Välj ditt lokala alternativ Drevvikenpartiet i kommunalvalet och dina andra favoriter i landstings- och riksdagsvalet.

Katharina Wallenborg, gruppledare

Fem dagar kvar till valet, se valfilmen

Ibland så kan man undra vilka som är klokast här i Huddinge, de unga eller vi äldre? Se den här filmen och lyssna till våra ungdomar som nu ska rösta för första gången och som ser det som en självklarhet. Demokratin är verkligen viktig och den ska vi se till att behålla. Tvekar du om du ska rösta på söndag, så tänk på att din röst väger lika tungt som till och med statministerns. Det är det fina med demokrati, allas röster är lika viktiga.

Rösta på söndag och hjälp till att ge Huddinge 100 procents valdeltagande. Det är vi och vår kommun värda.

http://huddinge.se/sv/Kommun-och-politik/politik-och-paverkan/valet-2014/nyheter-valet-2014/valfeber-bland-unga-i-huddinge/

Katharina Wallenborg, ordförande i demokrati- och mångfaldsberedningen

Glasa in Trångsunds centrum?

Vi har fått några kommentarer kring det förslaget och läser man inte vår förklaring så kan man lätt missförstå vad vi menar. Det är lätt att tolka förslaget som att hela centrum ska bli inglasat. Det vi egentligen föreslår är att det ska bli en inglasning längs butikerna, i dagsläget finne inte ens ett tak. En del handlare har tagit upp problemet med att människor stressar förbi när vädret inte är så bra. För att få ett levande centrum med bra förutsättningar för handel så vill vi alltså jobba för en lösning, men den ska självklart tilltala både boende och företagare.

Förra veckan så diskuterade jag just detta med en invånare och då kom tanken fram att det kanske bara bara är ett tak som behövs och inget mer. Då slipper man bli blöt om det till exempel regnar. Men vi tar gärna emot fler synpunkter då vi vill att det ska bli så bra som möjligt för dem som bor i Trångsund. Det är invånarna och väljarna som vi företräder, så tveka inte att framföra dina synpunkter till oss. Vi lyssnar alltid och tar era åsikter på allvar.

Katharina Wallenborg, ordförande