08-535 301 88 / 070-879 03 19 info@drevvikenpartiet.se

Nu prioriteras medborgardialoger i  mål och budget för 2018. Vår hjärtefråga närdemokrati lyfts i och med att vi låter våra kommuninvånare få komma närmare besluten som tas. Läs hela pressmeddelandet här