Fler hus och bättre parkering i Trångsunds Centrum

Fler hus och bättre parkering i Trångsunds Centrum

TC Bonden och HammartorpPå kommande kommunfullmäktige, den 11 april, väntas detaljplanen för byggnadsprojektet som berör Trångsunds Centrum till stor del, att godkännas. En del av fastigheten Bonden 1 och Hammartorp 1:1. utgör plats för två nya huskroppar, en nere på södra sidan om det stora huset vid Trångsunds torg och ett på kullen ovanför vid Korpstigen. Projektet skall utmynna i två flerbostadshus. Det ena med 90 lägenheter i 5-7 våningar och ett 9 våningar högt punkthus med 75 ungdomsbostäder. Infartsparkeringen kommer vara kvar och nu införas i detaljplanen, vilket den inte varit hittills. Planen kommer dessutom medge att man kommer kunna bygga på ett plan ovanpå i framtiden. Mer information finns att läsa på länken http://www.huddinge.se/bygga-bo-och-miljo/planer-och-ny-bebyggelse/plan-och-byggprojekt/trangsund/bonden-hammartorp/

 

Trähus

I februari så skrev jag om att det finns vinster med att bygga flerbostadshus i trä. Jag bifogade även en länk till en kort film om just trähus. Kolla gärna filmen om du missade den, det är väl värt minuterna som det tar.

Som vanligt så diskuterar vi ju bostadsbyggande här i kommunen och det gör man ju på många håll i landet då det finns ett stort behov av bostäder. Men det är inte bara behovet som är problemet, utan de ibland väldigt höga kostnaderna. Oavsett om man hyr eller köper en bostadsrätt så är det dyrt att bo i storstadsregionerna och det är många gånger orimligt dyrt. Man ska speciellt ha i åtanke att det finns väldigt många ensamhushåll och då kan det bli väldigt tufft.

Vad kan då få ner priserna? Ja det är säkerligen flera saker, men en av dem kan vara just att bygga i trä då produktionstiden förkortas väldigt mycket och det sparar pengar. Därför så är det ytterligare ett skäl att prova att bygga hus, gärna höga för att ta tillvara på marken på bästa sätt, i just trä.

Vi återkommer självklart med information om vad som händer med detta och utöver ovanstående vinster så är det ju mycket charmigare med variation, eller hur?

Katharina Wallenborg, suppleant i samhällsbyggnadsutskottet

Österhagen

Återigen är Österhagen och bebyggelse på fastigheten på tapeten. Drevvikenpartiet är precis som tidigare negativa till detta plus att miljöfrågan gällande området måste belysas bättre och vi har därför lagt en protokollsanteckning som tydligt visar vad vi anser i frågan. Den la vi förra veckan i KS och vi kommer också att lägga den på måndag i KF. Du kan läsa den under Senaste nytt på partiets sajt: http://www.drevvikenpartiet.se/

Utöver problemen med den gamla tippen så vet vi att det kommer att bli ökat bilåkande som inte alls rimmar med Huddinges miljöambitioner. Eftersom bebyggelsen till stor del planeras i norra delen av Länna och att det från området inte går att dra någon bilväg direkt till Skogås centrum så kommer de boende att behöva köra runt hela Östra Länna.

Det finns mycket att tycka om det här projektet, som tack och lov inte är godkänt ännu och vi vill ha bättre underlag för hur kommunen vill hantera miljöfrågan när det gäller till exempel marktvätt, något som är extremt omständligt och kostsamt.

Katharina Wallenborg, gruppledare

Bostäder i Kungens kurva?

Det är en diskussion som förs på olika håll. Drevvikenpartiet är positivt inställt till bostäder i handelsområdet, så länge som det smälter in och är attraktivt för dem som kommer att flytta in. Kungens kurva är ju ett område som är på väg att utvecklas till mer än bara ett ”köpladeområde” och sedan många år så finns bio, bowling och annat. Att på ett snyggt och välkomnande sätt bygga bostäder och få området till något levande dit människor kommer för att göra mer än att bara handla ser vi som en utveckling i rätt riktning.

Eftersom det är en utmaning att bygga i ett handelsområde så tycker vi att utmaningen gärna kan få bli lite extra stor genom att man vågar lite mer. Varför inte prova nya koncept och ny arkitektur här? Helt enkelt tänka utanför ramarna och låta kreativiteten få mer utrymme än i vanliga fall. Vi tror att det behövs för att locka boende till ett sådant här område. Lyckas kommunen med detta så kan det bli väldigt attraktivt att bo här.

Men det finns en sak som vi måste lyckas med oavsett vilken riktning som utvecklingen tar och det är att tydligare sätta Kungens kurva på Huddingekartan. Allt för många människor tror att området ligger i Stockholm, men så är det alltså inte. Kungens kurva ligger i Huddinge, punkt!

Katharina Wallenborg, gruppledare

Måste alla flerbostadshus byggas i betong?

Nej, verkligen inte och visste du att världens högsta flerbostadshus i trä ligger i Sundbyberg i Storstockholm? Flera andra länder sneglar nu på Sverige för att få tips och kunskap om hur man bygger på det här sättet. Drevvikenpartiet var i valet tydliga med att vi vill bygga på höjden i stället för på bredden då vi måste ta tillvara på våra otroligt värdefulla grönytor i Huddinge. Kan vi dessutom bygga med naturliga material så ser vi det som en extra bonus.

När man mäter energiåtgång för bostäder så görs det först sedan huset står klart och människor har flyttat in, men energiåtgången och byggtiden innan är enorm och där har trähus en viktig roll att fylla. Det blir dessutom en roligare variation på bostadshusen vilket brukar uppskattas.

Ta dig gärna tiden att titta på följande film: https://www.youtube.com/watch?v=n5pGtQzVr8Q

Jag tror att du kommer att bli imponerad!

Katharina Wallenborg, ordförande