Nytt kommunalråd för Drevvikenpartiet

Nytt kommunalråd för Drevvikenpartiet

Från 1 januari 2017 blir Ingalill Söderberg nytt kommunalråd för Drevvikenpartiet med ansvar för demokrati, folkhälsa och jämlikhet efter Leif Dyrvall som då innehaft uppdraget i ett år.

Ingalill Söderberg är frilansjournalist och arbetade som politisk sekreterare för Drevvikenpartiet under åren 2011 till 2015. Det senaste året har hon ägnat åt att skriva en reportagebok om ideellt driven välfärd. Hon är ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen samt 1:e vice ordförande i socialnämnden i Huddinge.

– Jag är hedrad och stolt över att ha fått frågan om att ta över kommunalrådsuppdraget. De ansvarsområden som Drevvikenpartiet har är mycket viktiga, inte minst demokratifrågan då DP är ett lokalt parti som arbetar för lokal demokrati och att involvera invånarna i besluten, säger Ingalill Söderberg.

Drevvikenpartiet bildades 1998 och ingår i den politiska ledningen i Huddinge tillsammans med Allianspartierna och Huddingepartiet. Partiet har två mandat i kommunfullmäktige och har representation i alla kommunala nämnder, råd, beredningar och styrelser.

– Jag ser också fram emot att få arbeta med folkhälsofrågor. Jag har lång erfarenhet av förebyggande arbete mot alkohol- och narkotikamissbruk genom engagemang inom nykterhetsrörelsen, men jag brinner också för att invånarna i Huddinge ska ha bra tillgång till natur, rekreation och spontanidrott, säger Ingalill Söderberg.

Vårkonferens 2016

Vårkonferens 2016

Drevvikenpartiet har just genomfört en trevlig och givande vårkonferens. Vi började med plan på revidering av vårt partiprogram. Vad tycker du borde finnas med? Lämna dina synpunkter till oss. Läs det nuvarande partiprogrammet och om allt vi gör på vår hemsida www.drevvikenpartiet.se

 

12994578_10153625377217333_9215565152019252288_n

Birka Paradise

LPN Vårkonferens 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny hemsida

Vi kommer att lansera en ny hemsida till årsskiftet och mycket av vår verksamhet flyttas över dit. Det kommer vara samma länk, www.drevvikenpartiet.se som tidigare

Mer information om detta kommer inom kort.

Gott Nytt År!

Drevvikenpartiet

Drevvikenpartiet är ett lila parti!

Blandar man rött och blått så blir det lila och det är vad vi tycker att vi är, ett parti som väljer politik utifrån vad som är bäst oavsett färg och ideologi. Sedan så finns det partier som blir så låsta av ideologin så att de väljer sämre alternativ bara för att driva ”rätt” ideologi. Några av de frågor som vi har drivit genom åren är en egen kommun, ny sporthall i Skogås-Trångsund, mer samarbete med Haninge och deras regionala stadskärna, mindre barngrupper i förskolan, godkänt i 9:an för alla grundskoleelever, grannstöd/trygghetspatrullen, poliskontoret tillbaka i Skogås, fullstor idrottshall i Östra gymnasiet, bevara Österhagen och Rickardsviksparken fritt från bostäder, buss till Länna handelsområde samt en snygg Entré Skogås.

Sedan så finns det mycket annat som vi har jobbat med och kommer att ta tag i under den kommande mandatperioden. Vi vill till exempel jobba hårdare för att kommunen bygger på höjden så att våra värdefulla grönområden kan bevaras, vårt mål är också att alla gymnasieungdomar ska ha möjlighet till sommarjobb, vi vill ha en direktbuss till Kungens kurva från vår kommundel och vi vill ha fler ”Arena 143:or”, en form av företagsstöd till dem som står i begrepp att starta ett företag eller redan är företagare och behöver stöd och rådgivning. Småföretagarna skapar nämligen 80 procent av alla arbeten, så det är arbetslinjen när den är som bäst.

 
För oss är ovanstående inte så ideologiskt egentligen, utan vi har helt enkelt engagerat oss i dessa frågor eftersom vi anser att de gynnar kommunen och våra invånare. Ändå så har vissa Huddingepolitiker svårt att hantera att vi inte tar ställning för blått eller rött och därför har man upprepade gånger genom åren ”bestämt sig för” att vi är ett borgerligt parti. Intressant hur ett annat parti kan ”bestämma” det när det är vi själva som skriver vårt partiprogram och väljer valfrågor.
 
Nu går vi in i vår femte mandatperiod med stabilt stöd från våra väljare och vi kommer parallellt att fortsätta vårt engagemang i LPN, Lokala partiers nätverk, eftersom vi anser att vi lokala partier förtjänar mer uppmärksamhet för det arbete som vi gör, inte minst när det gäller närdemokrati. Förresten så är vi ett lila nätverk med plats för alla lokalpartier oavsett om de är röda eller blåa.
 
Katharina Wallenborg, ordförande i Dp och LPN