Viktigt med grannsamverkan för minskad brottslighet

Genom ideella insatser har grannsamverkan bidragit till att motverka brott och skapa trygghet under många år. Drevvikenpartiet har stött grannstödsbilen sedan starten och vi har flera medlemmar som hjälper till och kör. Huddinge brottsförebyggande råd beslutade vid sitt möte i april att kraftigt höja stödet till Grannstöd Huddinge från 22 000 kronor för 2013 till 35 000 för 2014.
Lars Andersson, en av partiets medlemmar som kör bilen. Foto: Kim Wiking
Under 2014 vill kommunen att samverkan ska utvecklas och målet är att Grannstödsbilen ska få ytterligare uppgifter till exempel inom området som rör klotter och skadegörelse. Mycket bra tycker vi och fortsätter att stötta verksamheten. Liknande initiativ behöver komma igång när det gäller nattvandring och förebyggande arbete mot missbruk.

 

Ingalill Söderberg, ledamot i socialnämnden

Projekt ljusdesign för trygghetskänsla

Det före detta elljusspåret i Trångsund används flitigt idag av såväl skolor, förskolor, motionärer som hundrastare samt även som trevlig promenadgenväg till Murvägens nedre regioner. Tyvärr saknar idag motionsspåret belysning och har så gjort sedan senare delen av 90-talet. Under höstperioden och innan snön faller är således motionsspåret mörkt och upplevs som otryggt stora delar av dygnet.

Jag menar att det ligger inom såväl trygghetsuppdragets som folkhälsoambitionens ramar att dels rusta upp, i form av enklare röjning samt ordna med belysning, kanske i ljusdesigntemat med upplysning inom området där aktivitet pågår för att skapa trygghet och öka tillgängligheten av ett redan flitigt använt rekreationsområde.

 

Exempel på utegym, här från Visättra.

 

Området skulle även kunna statushöjas med enklare utegymredskap för att ytterligare stärka kvaliteten.

 

 Tomas Ekroth, valledare

Vision 2015

Var du en av alla som under 2003 var med i arbetet om Vision 2015? Huddinge kommun bjöd in invånare, politiker och tjänstemän för att i olika sammanhang ta fram en vision för 2015. Nu har 10 år gått och vi närmar oss året som vi hade sikte på. Hur blev det? Vilka idéer har man jobbat vidare med? Vad har blivit verklighet och vad kunde vi inte ta till oss? Är det något som bör uppfyllas men inte kommer att hinnas med?

Jag är väldigt nyfiken på hur mycket som vi i kommunen har lyckats förverkliga och jag var en av dem som deltog i framtidsverkstaden i Skogås. I Drevvikenpartiet gick vi sedan noga igenom vad vi i partiet skulle kunna jobba vidare med av alla idéer som kom fram på framtidsverkstaden. NK i Skogås var kanske inte en av dem, men väl närpolis i Skogås, medveten livsmedelskunskap, utveckla Nytorps mosse och bättre kommunikationer till Länna. Det här har dp jobbat aktivt för och varit en stor del i förverkligandet av. Men även flera andra förslag har vi tagit tag i så klart.

När det gäller närpolisen i Skogås så var vi det parti som gjorde en namninsamling och uppvaktade dåvarande justitieminister Thomas Bodström med. Vi bjöd in de andra partierna att delta och ett par av dem nappade på det och följde med.

Nu tycker vi att det är dags att följa upp arbetet och berätta för alla Huddingebor om vad som har hänt under alla dessa år och om vi kommer att lyckas nå den vision som så många av oss var med och tog fram.

Katharina Wallenborg, kommunalråd med ansvar för demokrati

Våra barn är en lönsam investering

Det ligger en motion till kommunfullmäktige om att inrätta en social investeringsfond i Huddinge. Flera kommuner har redan gjort det och till exempel Norrköping ligger långt framme. De har avsatt en stor summa pengar där kommunala nämnder får söka pengar för förebyggande arbete och de ska sedan betala tillbaka dessa när investeringen gett resultat.

Det är en god tanke men mycket svårt att genomföra i praktiken. I Södertälje är regelverket för deras sociala investeringsfond så krångligt att ingen nämnd ännu sökt pengar. Det kan också vara svårt att visa vilken av flera verksamheter som gett effekt och som i så fall ska betala tillbaka.
Förebyggande arbete bland barn och ungdomar kan spara stora pengar för
skadegörelse längre fram. Här branden i Skogås vid tiden för Husbykravallerna

 

Drevvikenpartiet är för sociala investeringar, det vill säga att satsa förebyggande på barn och ungdomar så att de inte hamnar i missbruk, arbetslöshet eller kriminalitet. Däremot är vi inte för fonder och krångliga regelverk. Det är bättre att satsa nu på det arbete som redan genomförs inom Samkraft Huddinge och att öka samverkan med den ideella sektorn. Den vinst som sen uppstår kan läggas på att implementera arbetssätten i ordinarie verksamhet.

 

Ingalill Söderberg, ledamot i socialnämnden