Bort med klottereländet!

Det är en stor skam att vi inte kan få stopp på klottret och graffitin i vår kommundel. Överallt ger det sig tillkänna på tågviadukter i gångtunnlar, på träd, bergväggar, trafikskyltar, elskåp och husväggar. Inget verkar undgå dessa vandalers miljöattacker.
Graffiti på den gamla försvarsanläggningen, Korvlinjen

 

Kommunens optimistiska slogan att allt klotter ska saneras inom 48 timmar kom snabbt på skam. Så att trötta ut klottrarna lyckades inte, snarare tvärtom. En sanerad yta ses av klottrarna som en sann njutning att återerövra och de ser snabbt till att status quo åter råder.
Vad ska vi då göra för att komma till rätta med ofoget? Att anordna tävlingar i graffiti inspirerar säkert fler att utöva graffiti. Var ska de öva inför tävlingen? Återstår antagligen endast vår natur, broar, husväggar och så vidare.
Personligen vill jag inte bli påtvingad denna vandalism så fort jag går utanför dörren och ut i samhället. Så bort med eländet!

 

Jan Borg, ledamot i Huddinges brottsförebyggande råd

Rent, snyggt och tryggt!

Det är precis så vi vill ha det nu när våren är här och alla börjar vakna till efter vintermörkret. Fler rör sig ute och då vill vi att våra centrum och bostadsområden ska vara trevliga att vistas i. Med tanke på alla barn och ungdomar som bor i kommunen så känns det extra viktigare med en bra utemiljö.

De här frågorna har engagerat oss under alla år och vi fortsätter att jobba för att klotter tas bort snabbare, att det inte ligger skräp i naturen, att våra gång- och cykelvägar är upplysta på ett inbjudande sätt och inte med ”strålkastare” som det ofta är tyvärr; vi vill ha nolltolerans mot missbruk utomhus eftersom det skapar otrygghet hos många och vi vill att alla boende i Huddinge ska kunna vara stolta och bra ambassadörer för sitt bostadsområde.

Drevvikenpartiet talar inte om några otrygga, utsatta eller mindre bra områden eller kommundelar. Vi är väl medvetna om de problem som finns och dem jobbar vi med, men vi tror på att lyfta fram det positiva, för det mesta är trots allt bra och vem vill bo i det ”dåliga” området? Vi bor nämligen i en av de grönaste och finaste kommunerna i hela Stockholmsregionen och vi hamnade på delad åttondeplats tillsammans med Lidingö som bästa kommun att bo i när tidningen Fokus gjorde sin undersökning förra året. Sverige har 290 kommuner, så självklart är vi stolta.

Bor du i Huddinge så är det alltså bara att gratulera. Vill du veta mer om din kommun så gå in på http://huddinge.se/ och vill du se hela Fokus lista över landets kommuner så hittar du den här: http://www.fokus.se/bastattbo/har-ar-det-bast-att-bo-2014/

Katharina Wallenborg, ordförande

”Jämställda parkeringshus”

Hur bra är vi här i Huddinge på att tänka på kvinnor kontra mäns upplevelser av trygghet när det gäller våra parkeringshus? Det är väl ingen överdrivet aktiv diskussion kring detta måste jag erkänna, men det beror säkerligen inte på någons ointresse utan att vi inte har funderat tillräckligt mycket på det här. Som kommunalråd med ansvar för jämställdhet så är detta något som i alla fall jag kommer att jobba för. Det behöver nämligen inte vara några stora saker som ombyggnader eller större ingrepp som måste göras. Det kan exempelvis röra sig om att ha speglar bakom hörn så man ser om någon rör sig emot en, att ha musik som skapar ett lugn och att bygga så att det finns insyn utifrån. En annan sak att tänka på är hissdörrar som plötsligt öppnar sig vilket kan ge en obehagskänsla om man inte ser igenom dem och vet vem som kliver ut. Det här är enkelt avhjälpt med genomskinliga dörrar.

Tänker vi efter före så kan vi redan i planeringsstadier ta med vad som är viktigt för att öka tryggheten i både parkeringshus men även garage till flerbostadshus. Sedan så ska man ju ha i åtanke att det här inte på något vis bara gynnar kvinnorna utan även männen, vilka faktiskt är de som oftast råkar ut för brott. En vinn-vinn-situation för alla alltså!

Katharina Wallenborg, kommunalråd med ansvar för jämställdhet

Nattvandring och andra åtgärder för minskad skadegörelse

Drevvikenpartiet driver ju på för att klottersaneringen ska bli bättre. Vi tror att om man tar bort klotter omdedelbart blir det mindre intressant att fortsätta att klottra. Tyvärr är övrig skadegörelse också stor i vår kommundel och i helgen krossades återigen glaset i busskuren på Trångsundsvägen.
Krossat glas i busskuren på Trångsundsvägen
Nu har ett föräldrainitiativ till nattvandring dragit igång som jag hoppas mycket på. Gå in på Facebookgruppen Nattvandring Skogås Trångsund om du vill hjälpa till!
Stortorpsparken har också varit utsatt för skadegörelse under lång tid. Under förra julhelgen brann grillstugan ner och vid flera tillfällen sedan dess har ungdomar eldat på dansbanan och möbler i parken. Tält har blivit nerrivna och inbrottsförsök har gjorts.
Nu har styrelsen i parken tröttnat och bekostat jalusier både i den nybyggda grillstugan och på dansbanan. Larm och bättre belysning är andra åtgärder som man varit tvungna att sätta in. Vi hoppas att byggnaderna nu får vara orörda.
Nya jalusier ska förhoppningsvis motverka skadegörelse i  Stortorpsparken
Ett utökat samarbete med fritidsgårdarna Rockville i Trångsund och Ungdom 142 i Skogås samt fältassistenterna i mobila teamet ska förhoppningsvis också leda till att ungdomarna blir mer rädda om den tillgång som parken är.

 

Ingalill Söderberg, ledamot socialnämnden

Nolltolerans mot klotter

Klotter på bankomaten i Trångsund
Det är viktigt att vårda kommunens varumärke, att stävja klotter och skadegörelse genom en aktiv sanering är en viktig del av det arbetet. Drevvikenpartiet driver aktivt frågan om att policyn om sanering inom 48 timmar verkligen ska uppfyllas.
Klotter och skadegörelse har blivit ett stort problem i vår kommundel, Huddinge kommun har en policy som säger att allt klotter ska saneras inom 48 timmar om det inte är synnerligen grovt eller kränkande då ska det bort inom 24 timmar. Det här är en policy som inte följs särskilt bra i vår kommundel då klotter kan bli kvar i månader vilket gör klottrandet mer attraktivt då budskapen får bli kvar.
Vi i Drevvikenpartiet är övertygade om att det skulle gå att stävja problemet med klotter om Huddinge kommuns policy verkligen följs eftersom det då i stort sett skulle vara meningslöst att klottra eftersom ingen skulle hinna se det och färg dessutom är dyrt och idag svårt att stjäla. Som en följd av att våra offentliga ytor blev förskonade från klotter skulle förhoppningsvis den övriga skadegörelsen också minska då attraktionsvärdet skulle öka.
 
Det är viktigt att resurser avsätts för att kommunen ska kunna leva upp till den policy som satts och detta arbete går dessutom hand i hand med planen att vårda kommunens varumärke. Med en renare och snyggare miljö kommer också en tilltagande stolthet för kommunen vilket är viktigt när vi nu befinner oss i en expansiv fas med många nya bostäder på gång.
Ge stoltheten över vår kommundel respons genom att se till att nolltoleransen mot klotter och saneringspolicyn följs.

 

Tomas Ekroth, valledare för Drevvikenpartiet