Pressmedelande DP Satsning på demokrati och folkhälsa ger långsiktiga vinster

Koalitionslogga

Satsning på demokrati och folkhälsa ger långsiktiga vinster

Kommunens demokratiarbete ska vara framåtblickande och innovativt. Resurser ska riktas till att utveckla nya dialogformer för att få ett så brett deltagande som möjligt. I koalitionens förslag till mål och budget för 2017 läggs särskilt fokus på att öka deltagandet i där det idag är lågt. I vissa områden har invånarna en starkare röst än i andra. Vi vill verka för att de tystare och röstsvagare hörs mer.

– Alla har rätt till inflytande och att kunna delge sina tankar och önskemål om hur de vill ha det. Vi vill att vi tillsammans tar gemensamt ansvar för det vi har i vårt närområde, sådant som vi tillsammans ser och känner till samt som berör oss, våra familjer och grannar, säger Leif Dyrvall, kommunalråd (DP) med ansvar för demokrati, jämställdhet och folkhälsa.

Demokrati och folkhälsa är stora och viktiga frågor som går hand i hand och som genomsyrar alla verksamheter i kommunen. Att jobba förebyggande mot missbruk och ohälsa samt att stärka demokrati och delaktighet ger många vinster på lång sikt, både mänskligt och ekonomiskt. Förenings- och idrottslivet bidrar med fritidsaktiviteter av olika slag till Huddingebornas hälsa och välbefinnande, men också till känslan av tillhörighet och identitet.

– Närhet till natur, sjöar och möjlighet till idrott både inomhus och utomhus är kommunens styrka. Jag vill att det fortsätter att utvecklas, både för barn och för vuxna, säger Leif Dyrvall.

För mer information:
Leif Dyrvall (DP)
Ordförande Demokratiberedningen
leif.dyrvall@huddinge.se

Martin Övelius (DP)
Politisk sekreterare
08-535 301 62
martin.ovelius@huddinge.se

Läs mer på http://www.mynewsdesk.com/se/huddinge-politiker/pressreleases/satsning-paa-demokrati-och-folkhaelsa-ger-laangsiktiga-vinster-1434637

Mål och Budget 2017 – barn och unga prioriteras

Mål och Budget 2017
Barn och unga prioriteras men även östra kommundelen med sommarjobb för ungdomar, genom projektet ”Tillsammans för Skogås”.

Hela pressmeddelandet kan läsas på:
http://www.mynewsdesk.com/se/huddinge-politiker/pressreleases/barn-och-unga-prioriteras-i-huddinges-budget-1401026?utm_campaign=send_list&utm_medium=email&utm_source=sendgrid

 

PRM Mål och budget 2017 (1)

Mål och budget för 2016 klubbad!

I går så hade vi en heldag i kommunfullmäktige där vi tio partier diskuterade och beslutade om mål och budget för nästa år. Sexpartikoalitionens förslag vann gehör och vi i Drevvikenpartiet är mycket nöjda. Det här är ett förslag med flera av våra viktigaste frågor och det går i folkhälsans tecken. Bland annat så finns det för första gången en tydlig koppning mellan folkhälsa och samhällsbyggnad. Hur vi bygger vår kommun och våra bostadsområde påverkar hur vi mår mycket mer än vad många kanske tror.

För första gången så finns även vikten av ett utökat samarbete med Haninge och dess regionala kärna med. Ett sådant här samarbete har vi efterlyst i flera år. Ni som har följt partiet vet också att vi sedan lång tid har velat få ner tillsatserna i maten som vi serverar i verksamheterna; det är nu ett förslag som hela KF ställde sig bakom! En skrivning om äldres välbefinnande och kontakten med djur blev också antaget och även möjligheten till motion på elljusspår, något som i dag inte finns i Skogås-Trångsund.

Partierna i kommunfullmäktige var även överens om att förutsättningarna för fler ”Arena 143:or” ska undersökas. Här kan nya företagare få hjälp och vi vet att det finns många invånare i hela kommunen som är intresserade av att starta eget, så DP hoppas att vi i en framtid kan få två nya ”Arenor” så att alla Huddingebor kan få det här stödet. Men först ut blir i så fall Skogås. Fler möjligheter till inflytande var också en del av mål- och budgetförslaget och bland annat vikten av att synas på webben och ge fler möjlighet till deltagande den vägen.

Katharina Wallenborg, gruppledare

Budgetöverskott för 2014

Ekonomin har under flera år varit svajig och det har inte varit enkelt att lägga en budget och veta hur resultatet sedan skulle bli. För år 2014 beslutade kommunfullmäktige om en budget med 40 miljoners överskott. Det kan låta mycket, men då ska man komma ihåg att budgeten var på nästan 5 miljarder kronor. Så hur blev det då? Jo, vi fick ett resultat på 120,8 miljoner. Dessutom så blev det exploaterings- och realisationsvinster som uppgick till 85,1 miljoner och överskottet totalt blev hela 205,9 miljoner kronor.

Under de åtta år som Drevvikenpartiet har varit med i kommunledningen så har det varit stora överskott varje gång. Vi tar självklart inte åt oss äran för det, men vi har varit med och planerat och påverkat och för oss har det under alla år varit viktigt att planera för ett överskott samtidigt som verksamheterna har kunnat utvecklas positivt. Vi har ibland fått kritik för att vi inte har delat ut mer pengar till olika verksamheter, men ingen har någon spåkula och vi politiker måste ha stor respekt för skattebetalarnas pengar.

Snart är det dags att dra igång mål- och budgetarbetet igen och den här gången så finns vi med i den kommunledning som nu sitter i minoritet. Utmaningarna är därför större, men vi är beredda att fortsätta att vara med och ta ansvar och utveckla Huddinge. Om ett år får vi veta hur 2015 gick och om två år får vi se hur den budget som vi snart ska sätta oss med föll ut.

Katharina Wallenborg, gruppledare

Mål och budget, sporthall i Skogås och översiktsplan för 2030

Ja det är tre stora ärenden som har beslutats om i går och i förrgår i kommunfullmäktige. De kan självklart inte återges i sin helhet här, men några kommentarer ska jag ändå ge.

Mål och budget för -15: Skattesatsen ligger kvar på 19:85, vilken den sänktes till i år. Alla partier utom ett föreslog den här kommunalskatten för nästa år. Folkhälsofrågorna fick mer utrymme den här gången genom att vi tryckte på vikten av att engagera oss mer i WHO-nätverket Healthy cities. Alla 53 stater som ingår i det Europeiska nätverket har dessutom skrivit under för att jobba för folkhälsa genom Health 2020 där bland annat den jämlika hälsan samt människan i centrum lyfts fram. Vi är också glada över skrivningarna om att jobba vidare med maten i våra verksamheter samt arbetet mot miljögifter.

Sporthall i Skogås: Äntligen! Nu är det klubbat och klart att det blir en ny sporthall i Skogås som ska ersätta den alldeles för slitna badmintonhallen som vi nu har. Det här var Drevvikenpartiets största valfråga 2010 så vi är självklart fantastiskt glada över beslutet.

Översiktsplan för 2030: Ett stort och väl genomtänkt dokument som vi också yrkade bifall till. Dock hade vi under remissrundan skickat in några kommentarer från partiet och det var bland annat att vi inte vill bygga bostäder i Rickardsviksparken och att vi vill bevara de skogsområden som finns närmast våra grundskolor så att eleverna har dessa som rekreation och för undervisning. Entré Skogås kommenterade vi också, då det är av allra största vikt att det verkligen blir en inbjudande entré och att verksamheterna inte konkurrerar ut vårt centrum. Får vi livsmedelshandel i entrén så är den risken tyvärr överhängande.

Katharina Wallenborg, gruppledare