Dyrt att bygga bostäder

Bostadsdebatten är alltid en het debatt då just en bostad är bland det viktigaste som finns för alla människor. Men att bo kostar och framför allt i vissa delar av landet och Stockholms län leder ligan av naturliga förklaringar. Det här är huvudstaden med dess kranskommuner och inflyttningen hit är enorm. Sedan så har vi alla ungdomar som vill flytta hemifrån och tillsammans är det alltså väldigt många människor som behöver ett boende.

Men smakar det så kostar det och från 2011 till 2012 så ökade byggkostnaden för flerbostadshus med hela 9 procent. 2012 så var produktionskostnaden 42 479 kr per kvadratmeter lägenhetsarea i Storstockholm. I södra Sverige var kostnaden per kvadratmeter i flerbostadshus 23 905 kr. Är det här verkligen rimligt? Verkligen inte!

Sedan så har vi markpriserna och dem är det så klart svårare att göra något åt, för attraktiv mark kostar och i en storstadsregion och framför allt i en huvudstad så är priserna höga. Men produktionskostnaderna bör verkligen ges större utrymme i bostadsdebatten, för här kan man påverkar. Vidare så måste reglerna bli bättre när det gäller bostadsbyggande. Det får inte vara som nu att lagar och olika regler sätter käppar i hjulen.

När det gäller kostnader för att bygga så finns det alltså flera aspekter och att ha bra upphandlare från till exempel kommunala bostadsbolag är en viktig del. Det går alldeles utmärkt att sätta ett tak för vad nya lägenheter får kosta och sedan ta in anbud utefter det och en skicklig förhandlare kan alltså gå även den här vägen istället för den traditionella.

Katharina Wallenborg, gruppledare

Huddinge 2030

I Huddinge antog vi tillsammans med Mål och budget 2014 i somras ett dokument om ett hållbart Huddinge 2030. Det här är verkligen långsiktigt tänkande och sådant är inte fel när man planerar för en kommuns utveckling. Det gäller att tänka långsiktigt för att det ska bli så bra som möjligt. Nu på måndag så ska kommunstyrelsens verksamhetsplan för nästa år antas och där finns återigen våra mål för 2030 med. Bland annat nämns gemenskap och delaktighet i samhället. Kanske finns det mycket annat som man tänker först på när man pratar om långsiktighet och hållbarhet, men just gemenskap och delaktighet är viktigare än vad man kan tro.

Ju fler invånare som är engagerade i kommunens utveckling, ju bättre blir den och ju fler som lär känna varandra, ju större blir det som man kallar socialt kapital. Det här ökar tilltron till både grannar, övriga invånare och kommunen och gör att fler vill engagera sig, vilket är viktigt för oss alla. För mig som är ansvarig politiker för demokrati så är det här en av mina viktigaste och största utmaningar. Vi kan ta många bra beslut och göra mycket bra här i Huddinge, men är det inte till invånarnas belåtenhet så blir ändå inte resultatet vad vi vill. Jag tycker verkligen att demokratiarbetet är roligt och det finns så mycket att utveckla och jag hoppas därför att jag får vara med och göra det även efter nästa val.

Jag har sagt det tidigare och jag säger det igen: Kommunen blir aldrig bättre än vad vi som bor här gör den till. Det händer så mycket positivt redan nu och tillsammans så kan vi skapa en helt fantastisk kommun om vi vill. Så tveka inte att engagera dig du med, det är både roligt och lärorikt och man känner verkligen att man är med och bidrar till något bra.

Katharina Wallenborg, kommunalråd med ansvar för demokrati

Om gymnasienämnden i budgetdebatten

Under budgetdebatten i kommunfullmäktige valde jag att lyfta fram följande från gymnasienämndens budget. De prioriteringar som nämnden har tagit fram är vuxenutbildning utifrån individens behov, fokus på kunskap, framtidens entreprenörer och e-strategi för en modern utbildning. Det är verkligen riktiga prioriteringar. De visar vägen till individens rätta utveckling i det nutida moderna samhället och även med tanke på framtiden. Man tar hänsyn till individens möjligheter då man erbjuder ett mycket brett utbud av gymnasieprogram både för unga och vuxna elever. Ett önskemål är att eleverna ska få så mycket praktik som möjligt under studietiden.

Jag välkomnar med stor glädje att Huddinge aktivt kommer att arbeta för att, tillsammans med kommuner i Stockholms län, skapa en gemensam vuxenutbildningsregion och att SFI-undervisningen ska utökas. Jag föreställer mig att det i praktiken kan leda till SFI-filialer på platser där det nu saknas och där det bor särskild många invandrare, exempelvis Skogås/Trångsund som ligger nära både Farsta och Haninge. Detta leder till jobb eller vidare studier för vuxna elever.

 

När det gäller ekonomiska förutsättningar så vill jag trycka på en av alla bra punkter, nämligen den särskilda satsningen på lärarna 2014. Lärarnas löner ska höjas och lärarna ska befrias från mycket av det administrativa arbetet till förmån för det pedagogiska. Mycket bra tanke! Lärare borde få mer tid för undervisning av våra elever i skolan. Ett klokt samhälle är angeläget om sina lärare.

 

Jolanta Szutkiewicz, ledamot i kommunfullmäktige och gymnasienämnden

Mål och budget för 2014

Igår debatterades och antogs ärendet mål och budget för 2014 i kommunfullmäktige. Det blev en lång dag, speciellt då vi var tio partier som skulle debattera. På det stora hela så skulle jag vilja säga att vi är ganska överens och de fem oppositionspartierna köpte mer eller mindre våra förslag. Bland annat så föreslår vi alla tio samma skattesats, 19:95 precis som vi redan har och i övrigt är det egentligen bara smärre justeringar från de andra när det gäller ekonomin och det gäller i väldigt stor del även textdelarna. Däremot så finns det ju stora skillnader när det gäller infrastruktursatsningar som att Miljöpartiet och Vänsterpartiet inte vill bygga Södertörnsleden och att man vill dra ner på de så viktiga IT-satsningarna.

För oss i Drevvikenpartiet så är bland annat arbetet med Samkraft viktigt där vi jobbar förebyggande bland barn och unga som riskerar att hamna i problem och vi lägger även i år 3 miljoner här. Förebyggande socialt arbete är alltid lika angeläget. Majoriteten föreslår även (vilket de andra ställer sig bakom) att barnahuset i Flemingberg ska permanentas. Tillsammans med några andra var jag nyligen på studiebesök på barnahuset, en fantastisk verksamhet som är mer än viktig.

Det är också angeläget att jobba vidare med maten i våra verksamheter och jag är väldigt glad för att förskolenämnden har bestämt sig för att trycka på vikten av utbildad personal i förskoleköken och även välkomnandet av barnen in i köken igen. Vi vill ge dem ett matintresse redan från början och jag tror att det är något som kommer att gynna deras hälsa resten av livet. Att ha bra vanor från start är en bra försäkring för god folkhälsa.

Inom arbete med folkhälsa finns alltid mer att göra, även i en kommun som Huddinge som jobbar bra med frågorna och jag vill lyfta fram vikten av att fokusera mer på de äldres hälsa. De gamla blir fler då vi bland annat lever längre. De flesta är relativt pigga men oavsett hur man mår så ska vi som kommun ge så bra förutsättningar som möjligt för ett aktivt och harmoniskt åldrande.

För hälsans skull kommer kommunen framöver att jobba mer för att förebygga spelmissbruk, men även för att hjälpa dem som tyvärr redan har fastnat i det här. Med dagens teknik så är detta något som vi måste möta och det är inte en dag för sent att vi gör en större insats här.

Det här var några axplock och vill du titta på debatten så gå in på: http://huddinge.se/live

Katharina Wallenborg, gruppledare

Mer Mål och budget

Mål och budget är så klart årets stora ärende i kommunfullmäktige. Den här gången hade vi tidsbegränsning för första gången, vilket var mycket bra. I och för sig tog det nästan hela dagen ändå, men vi hann med ärendet under måndagen, något som alla kände sig nöjda med.

Det finns så mycket att berätta om så jag har underlag till hur många blogginlägg som helst om jag skulle vilja, så det blir lite axplock. Personligen är jag väldigt nöjd med det riktade uppdrag som samhällsbyggnadsnämnden fick om ljusdesign. Just det är något som vi i dp har sett fram emot i ett par års tid faktiskt och det går både att spara pengar och el samtidigt som man ökar känslan av trygghet. Istället för skarp riktad belysning så blir den mer dämpad och täcker ett större område, kanske genom att lysa upp en öppen yta eller träden vilket ger en speciell effekt. Det blir alltså även vackert samtidigt som man har en helt annan uppsikt på området som man rör sig i. Upp till hälften av elförbrukningen går att spara på det här sättet.

I Vårby ska vi genom ett riktat uppdrag till kommunstyrelsen nu bland annat sätta särskilt fokus på eget företagande. Procentuellt har vi flest invånare där som vill starta eget så det är toppen att det här uppdraget har kommit nu. Man skulle kunna säga att det är en positiv del av områdesperspektivsarbetet.

Vi beslutade också att våra verksamheter ska göra sina inköp till minst 35 procent ekologiskt. Vissa har kommit mycket längre, men snittet är lite lägre. Det här var alla partier överens om i kf, men det finns mycket att fundera kring när det gäller KRAV-märkning. En certifiering kostar runt miljonen och det kan för mindre företag vara omöjligt att skaffa alltså och vi vill ha konkurrenst på lika villkor, så vi har ett arbete att göra där med tanke på att vi vill värna både miljö och samtidigt jobba etiskt och låta småföretagare vara med och konkurrera.

Katharina Wallenborg, gruppledare