Vilken politisk inriktning ska vi ha den kommande mandatperioden?

Jag läser en insändare där två Huddingepolitiker tycker att Huddinge skulle behöva en ny inriktning på politiken. Inom vilket eller vilka områden skriver man inte, så jag tolkar det som ett allmänt ställningstagande. Innan jag läste insändaren så hade jag precis avslutat ett samtal med en tjänsteman från en annan kommun som sa att vi i Huddinge har kommit så otroligt långt när det gäller folkhälsofrågor. Det är bara ett exempel på ett politiskt område, men det är övergripande även om det samtal som vi hade till stor rörde del inflytande och delaktighet. Men annars då, vad händer i kommunen?

I går hade vi ett ärende uppe i kommunfullmäktige om nya bostäder, förskolor, företagslokaler samt utemiljö i Flemingsberg. Det ska byggas längs Hälsovägen och med den nya arkitekturen och bättre grönområden så kommer det att lyfta hela området. Upplåtelseformerna kommer att bli blandade och vi i Drevvikenpartiet är positiva till fler bostadsrätter i Flemingsberg eftersom det är väldigt många hyresrätter där i dag.

Drevvikenpartiet har varit med i det politiska styret sedan 2007 och under alla dessa år har Huddinge, trots skattesänkningar, haft stora budgetöverskott. Mål- och budgetdokumentet har utvecklats för att bli bättre och tydligare, vilket gynnar våra invånare.

Arbetet med ungdomsinflytande har utvecklats både när det gäller möjligheter till inflytande på fritidsgårdarna, i skolan och på webben. Mycket spännande händer här och vi blir allt bättre på att finnas där ungdomarna håller till och då är webben a och o.

Vad ”politisk inriktning” egentligen betyder verkar alltså vara en tolkningsfråga, men för mig handlar det om att fortsätta utveckla möjligheten till inflytande och påverkan i den kommun som man bor i, det handlar om att vi inte ska betala mer i kommunalskatt än andra Stockholmskommuner, det handlar om att vi ska fortsätta arbetet med att förbättra skolresultaten trots att de är bättre än aldrig förr och det handlar om att alla kommundelar ska ha för- och grundskolor. Servicen vara likvärdig samtidigt som man själv ska kunna vara med och påverka så att man får det som passar en själv bäst. Det kan gälla att få gå i en skola med en viss inriktning, att kunna påverka hur grönområdet där man bor ska se ut eller att det finns bra kollektivtrafik. Den inriktningen finns och den vill jag att den ska få fortsätta. Därför är jag glad att Drevvikenpartiet återigen blev inbjudna till förhandlingar med de partier som vi tidigare har jobbat med. Tyvärr jobbar den nya koalitionen i minoritet, men det måste vi kunna förhålla oss till. Som politiker måste man klara av olika utmaningar och den utmaningen är vi i Dp beredda att ta under de kommande åren.

Drevvikenpartiet ingår i en koalition bestående av Moderaterna, Folkpartiet, Centerpariet, Kristdemokraterna och numera även Huddingepartiet.

Katharina Wallenborg, gruppledare

 

Huddinges politiska framtid

Ja det är mycket skriverier på både webben och på annat håll angående vad som händer i Huddingepolitiken. Mycket av det som sägs är helt korrekt, men lögner förekommer tyvärr då och då. Det känns väldigt tråkigt, för har man bra argument för sina åsikter så behövs inte sådant, men ibland blir tydligen frestelsen för stor.

Från Dp:s håll så är det främsta målet naturligtvis att få jobba så aktivt och inflytelserikt som möjligt även de kommande fyra åren. Ni som följer oss vet att vi har otroligt mycket som vi vill genomföra, vi hade till exempel inte mindre än 19 olika budskap på våra valaffischer och sedan har vi allt annat som vi är engagerade i. När Moderaterna därför bjöd in oss för att diskutera en framtida koalition för nästa mandatperiod så tackade vi ja. Dock inte innan vi hade talat även med Socialdemokraterna, då vi var öppna för båda blocken utifrån var vi bäst kunde bedriva vår politik.

I Huddinge har det inte gått att bilda en majoritet, då de olika partierna har stått för långt ifrån varandra, utan det blir som vi tidigare har nämnt på bloggen en koalition som kommer att styra med 29 av 61 mandat bestående av alliansen samt nu också Huddingepartiet.

Till skillnad från vad som sägs på vissa håll, så är det här en vanlig lösning bland flera andra kommuner, även större sådana. Det bästa är självklart ett styre i majoritet, men vi kan dock se en fördel med att de partier som har jobbat tillsammans i majoritet i flera år, nu fortsätter, då en svajig situation kräver stabilitet. Drevvikenpartiet lovar att göra det bästa för Huddingeborna även de kommande åren.

Katharina Wallenborg, ordförande

Nästa mandatperiod

När jag förra veckan skrev om framtiden så var det med viss ovisshet om framtiden. Nu börjar ändå äntligen ett nytt styre att ta form, men tyvärr inte en ny majoritet. I Huddinges kommunfullmäktige sitter 10 partier fördelat på 61 mandat. Detta har gjort att inget av blocken ens med oss lokalpartier till hjälp har lyckats samla ihop minst 31 mandat (Moderaterna och Socialdemokraterna fick 17 mandat vardera). Det har heller inte varit aktuellt med en majoritet med partier från båda blocken.

Det som i stället jobbas för just nu är en minoritet med allianspartierna, samt Dp och Huddingepartiet. Tillsammans får vi 29 mandat och vi hoppas nu på bra diskussioner med först och främst Socialdemokraterna och Miljöpartiet för att få en så stabil framtid som möjligt här i Huddinge. Den här situationen befinner sig många kommuner i just nu och flera har även under nuvarande period styrt i minoritet.

Ibland så får man acceptera det näst bästa alternativet och Drevvikenpartiet ser trots allt fram emot att få fortsätta påverka utvecklingen i kommunen. Det som framför allt behövs nu är smidighet och god vilja och vi känner att vi får det bemötandet från övriga fem partier som vi nu förhandlar med och vi hoppas på att få det även från övriga partier. Det är trots allt för invånarnas bästa som vi ska jobba och det lovar vi återigen att ha för ögonen både i förhandlingar och kommande politiska arbete.

Katharina Wallenborg, gruppledare

Huddinge den kommande mandatperioden

Onsdagsräkningen är färdig och inga förändringar har skett sedan i söndags. Nu kommer alltså de politiska förhandlingarna att dra igång och vi hoppas verkligen att vi får fortsätta vara med och styra Huddinge; vi har så många frågor som vi vill förverkliga. För fyra år sedan gick vi till val på tio huvudfrågor och de flesta är endera avklarade eller påbörjade. Självklart så kommer vi att kämpa på med de frågor som vi även i det här valet lanserade.

För oss är det viktigt att vi företräder er väljare, det har vi sagt förr och det kommer vi att poängtera igen. Drevvikenpartiet finns inte till för oss medlemmar, utan för att göra politiken bättre och lyfta upp sådant som är angeläget för våra invånare och väljare.

Bland annat så vill vi bygga på mer på höjden istället för på bredden. Det är inte samma som att vi bara vill bygga höga flerbostadshus, utan vi gillar olika typer av bebyggelse och stöttar verkligen även den som vill bo i villa till exempel. Det vi däremot inte gillar är när man vill bygga på uppskattade grönytor och det kommer vi inte att gå med på, det lovar vi.

Vi fortsätter även vårt arbete för ljusdesign på olika håll och vi ser gärna att Länna är det område som står på tur då det finns en del väldigt mörka och otrygga ställen där.

Vi återkommer och berättar vad som händer framöver och tänk på att du alltid kan kontakta oss med bra idéer.

Katharina Wallenborg, ordförande