Möt dina politiker!

Välkommen att träffa dina politiker och diskutera alla pågående och kommande projekt.

Var: Skogås Racketcenter, cafeterian

När: Tisdagen den 11 oktober kl. 18.30-20.00

Vi bjuder på fika, alla är välkomna, ingen föranmälan behövs – bara kom!

 

Avhopp från politiska uppdrag

De politiker som lämnar sina förtroendeuppdrag har ökat de senaste mandatperioderna och det vore önskvärt att fler diskussioner fördes om hur man kan förhindra detta. Fyra år är en lång period i en människas liv och man är inte livegen tack och lov, så viss rörelse inom politiken kommer alltid att finnas. Men att så många som 23 procent lämnade våra 290 kommunfullmäktige under förra mandatperioden (17 procent perioden innan) är inte tillfredsställande.

De flesta som lämnar ett politiskt uppdrag gör det av personliga skäl och självklart så händer saker som att man flyttar, får mer med sitt förvärvsarbete och så vidare och därför lämnar, men det motsätter inte att man försöker underlätta att ha ett uppdrag så att det inte är politiken i sig som gör att man inte vill vara kvar. En del av det arbetet är att se över hur privatanställda i praktiken kan utföra ett uppdrag, för den lagliga rätten har de redan, men de är sämre representerade än anställda inom kommuner och landsting. Här gäller det att ha tillmötesgående arbetsgivare och det är viktigare än vad det kanske först låter, men vill vi värna demokratin så måste det bli bättre.

I Huddinge gör vi med jämna mellanrum undersökningar bland våra förtroendevalda för att få veta vad som är bra och kanske till och med dåligt. Vi tittar på hur vi kan utveckla arbetet för att locka nya politiker och dessutom få fler att stanna. Betyget är bra redan nu, så jag hoppas att vi ska kunna locka fler att ta på sig uppdrag än dagens 25 promille!

Katharina Wallenborg, kommunalråd med ansvar för demokrati

VISION 2015, mycket har hänt på området kultur, fritid och föreningar

Drevvikenpartiets konferens i maj år 2010 ägnades bland annat åt utveckling av olika områden under rubriken – Vision 2015. Nu är det just år 2015! Åren 2010–2014 var en mandatperiod då Dp satt i majoriteten i Huddinge kommun. Under den här perioden har det hänt ganska mycket inom kultur, fritid och föreningar. Sofie Söderberg och jag tog på vårt senaste intressegruppsmöte upp frågan vad som har blivit förverkligat av förslagen inom kultur, fritid och föreningar. Vi kom till intressanta slutsatser: en del av idéerna har verkligen fått en konkret form, en del av dem är i en utvecklingsetapp, en del måste revideras på grund av svårigheter att få slutliga positiva resultat därför att de inte är rätt preciserade eller de rör andra intressegrupper.
En del förslag som genomförts:
Plogning av Drevviken för långfärdsskridskor
Förra året lyckades Huddinge kommuns kultur- och fritidsförvaltning skriva under ett avtal om plogning av Drevviken med Tyresö, Stockholm och Haninge kommun. Kampen om att uppnå detta mål pågått i flera år.
Utveckla Nytorps mosse
Nytorps mosse är en idrotts- och rekreationsplats där finns bland annat. fotbollsplan med konstgräsmatta, omklädningsrum, skatebanor, scenen för uppförande av artister. En utbyggnad av skateparken är beslutad.
Det har funnits olika tankar kring detta mossen: Kanske hudrastgård? Kanske mer utrymme för de som vill ta promenad där? Plats för utomhusjumpa? Man saknar vilda växter, framför allt blommor, som inte finns längre där efter de stora byggena. Man borde göra något för att återskapa dem där.
En del av förslagen som är under utveckling:
Bygga om centrum med plats för kultur och fritid; Utbyggd idrottsplats;
Man håller på att utföra ett projekt – Skogås entré nu. Lötparken, en stor lekplats invigdes förra året, byggandet av Skogås racketcenter pågår sedan december 2014.
Simhallen öppen för ungdomar kvällstid;
Det finns sådan möjlighet i Skogås simhall.
Lokaler till föreningarna;
Kultur- och fritidsförvaltningen har gjort en inventering över alla befintliga idrotts- och föreningslokaler i hela Huddinge.
Fritidsaktiviteter för gymnasieungdomar; Fritidsaktiviteter till ungdomar; Ungdomsgård med bra aktiviteter;
Aktiviteter för ungdomar upp till 18 år,
Nytorpsmosse, rackethallen, fotbollsplaner, spontana idrottsplaner som finns och som kommer att finnas på olika platser i vårt område och i hela Huddinge gynnar utan tvivel ungdomarnas aktiviteter.
I vårt område finns olika ungdomsplatser där det pågår aktiviteter: Ung142 i Skogås centrum, musik och sångverksamhet på Rockville i Trångsund, aktiviteter för unga i Stortorpsparken och Kulturskolans verksamhet.
Gynna konst- och musikverksamhet
Det finns redan mycket. Kulturförening Lyktan i Skogås C, konstförening Bellis i Trångsund, och Fullersta Gård i Huddinge.
Förslag som inte förverkligats än:
Allaktivitetshus, Fler boulebanor i bostadsområdena; 4H-gård med djur till Sjötorp, Minigolfbana; Öppna skollokalerna till fler kvällsaktiviteter; Lära känna varandras kulturer; Rampen på Vallhornsvägen; Gör Beatebergsskolan till ett allaktivitetshus; IT-kafé; Toalett och omklädningsrum samt kiosk vid Badudden.
Intressegruppen kultur och fritid har dessutom en mängd nya förslag som vi kommer att presentera längre fram.

Jolanta Szutkiewicz, i samarbete med Sofie Söderberg  

Vad händer med demokrati- och mångfaldsberedningen?

Om du följde senaste kommunfullmäktigesammanträdet så kanske du såg att jag yrkade på en återremiss för ärendet om en ny demokratiberedning. Det berodde på att partier utanför koalitionen hade önskemål om ytterligare diskussioner innan beslutet togs, vilket också har skett. Jag har alltså kallat alla gruppledare till möte och vi kommer att ha ett ytterligare innan beslutet tas i kommunfullmäktige.

Den nya beredningen kommer att få stärkta befogenheter och folkhälsa lyfts också in. Vissa har reagerat och tyckt att det inte riktigt hänger ihop, men folkhälsa är ju faktiskt allt som vi gör som gynnar våra invånare och även demokrati, alltså inflytande och påverkansmöjlighet är ett folkhälsomål. Det är dessutom viktigt att sätta mer fokus på folkhälsoarbetet eftersom vårt uppdrag är att jobba för invånarnas bästa, vilket i sin tur gynnar folkhälsan.

Hur som helst så ser jag fram emot vad en ny demokratiberedning kommer att utföra under kommande mandatperiod. Man kan aldrig luta sig tillbaka och tro att man är färdig med sådana här viktiga frågor, men man kan tillåta sig vara stolt över det som händer här i kommunen, för vi får ofta beröm utifrån för det vi gör.

I kommunfullmäktige senast så talade jag bland annat om att något som vi måste bli bättre på är att få fler att ta på sig politiska uppdrag. Endast 25 promille gör det för tillfället och det är verkligen betyg underkänt. En av anledningarna att det är så tror jag beror på att många människor har en bild av att det är svårt, formellt eller en viss typ av människor som är politiker. Jag skulle vilja slå hål på dessa myter, möjligtvis kan jag medge att det är formellt, men då i kombination med en ofta lättsam ton. Att man sedan till exempel måste begära ordet har ju med det praktiska att göra. Sitter man på ett sammanträde så fungerar det inte om alla pratar i munnen på varandra. Men i övrigt: Huddinges politiska partier är välkomnande och politik är roligt, så jag tror att vi kan locka fler om vi verkligen vill.

Katharina Wallenborg, ledamot i kommunfullmäktige och kommunalråd med ansvar för demokrati

Ungdomsinflytande i Huddinge

Än är det inte julledigt och jag har precis kikat på ungdomsinflytandet när det gäller våra fritidsgårdar i Huddinge. Det var verkligen rolig läsning då man på alla mötesplatser gör väldigt mycket inom det här området. Man använder sig av facebook, förslagslådor, konferenser, stormöten, medbestämmande när det gäller inköp plus att ungdomarna planerar turnéer, diskotekskvällar, idrottsaktiviteter med mera.

Att vi har kommit så här långt när det gäller aktiviteter och inflytande för våra yngre invånare känns bra, för det gör att vi har fantastiska förutsättningar att utveckla arbetet med inflytande och medbestämmande ännu mer. Jag har ju mer än en gång tagit upp att Huddinge är en kommun som har ett särskilt fokus på barn och ungdomar, även om vi självklart månar om alla våra invånare, men vi har ett ansvar att rusta våra barn och ungdomar inför vuxenlivet och att ge dem en bra start i livet på alla sätt.

Men inget inflytande utan bra beslut och duktig och engagerad personal och det gäller att kunna se både det lilla och det stora. Därför är det precis som det ska vara när inflytande och utveckling handlar om allt ifrån att vara med och planera en matlagningskväll till att resa till Europacentret i Strasbourg.

Katharina Wallenborg, kommunalråd med ansvar för demokrati

Demokratidagar nästa höst igen

Det är visserligen långt kvar till vecka 41 i oktober nästa år, men jag ser redan fram emot demokratidagarna. Nu när jag plockade bort några papper på skrivbordet så hittade jag broschyren från förra året. Där står det ”55 aktiviteter på fem dagar”. Ja det var mycket som hanns med. I år var det val och därför gjorde vi ett uppehåll och det blev stort fokus på debatter framför allt i gymnasieskolorna, vilket är precis som det ska vara då kommunen har ungdomsfokus i bland annat sitt demokratiarbete.

I går kväll hade vi kommunfullmäktige här i Huddinge och jag blev för tredje gången vald till kommunalråd med ansvar för bland annat demokrati. Det förpliktigar och det är ett spännande uppdrag. Det ska bli roligt att få jobba med frågorna i ytterligare fyra år och inte minst ska det bli roligt att se hur arbetet utvecklar sig bland barn och unga. Men alla ska givetvis med och för mig är det självklart att hela Huddinge ska utvecklas tillsammans. Det är bland annat därför som vi har ett områdesfokus i det som kommunen ansvarar för. Rätt insatser på rätt ställe är alltid det bästa.

Du som är uppmärksam ser att det är vecka 41 och inte vecka 42 nästa gång och det beror helt enkelt på att vi anpassar oss efter gymnasieskolornas aktiviteter.

Katharina Wallenborg, kommunalråd med ansvar för demokrati