Nattvandring och andra åtgärder för minskad skadegörelse

Drevvikenpartiet driver ju på för att klottersaneringen ska bli bättre. Vi tror att om man tar bort klotter omdedelbart blir det mindre intressant att fortsätta att klottra. Tyvärr är övrig skadegörelse också stor i vår kommundel och i helgen krossades återigen glaset i busskuren på Trångsundsvägen.
Krossat glas i busskuren på Trångsundsvägen
Nu har ett föräldrainitiativ till nattvandring dragit igång som jag hoppas mycket på. Gå in på Facebookgruppen Nattvandring Skogås Trångsund om du vill hjälpa till!
Stortorpsparken har också varit utsatt för skadegörelse under lång tid. Under förra julhelgen brann grillstugan ner och vid flera tillfällen sedan dess har ungdomar eldat på dansbanan och möbler i parken. Tält har blivit nerrivna och inbrottsförsök har gjorts.
Nu har styrelsen i parken tröttnat och bekostat jalusier både i den nybyggda grillstugan och på dansbanan. Larm och bättre belysning är andra åtgärder som man varit tvungna att sätta in. Vi hoppas att byggnaderna nu får vara orörda.
Nya jalusier ska förhoppningsvis motverka skadegörelse i  Stortorpsparken
Ett utökat samarbete med fritidsgårdarna Rockville i Trångsund och Ungdom 142 i Skogås samt fältassistenterna i mobila teamet ska förhoppningsvis också leda till att ungdomarna blir mer rädda om den tillgång som parken är.

 

Ingalill Söderberg, ledamot socialnämnden

Dialog viktigt för genomförande av planer

Nu har Översiktplan 2030 som beslutades i kommunfullmäktige i juni vunnit laga kraft. För att fira det bjöds politiker och tjänstemän in till en inspirationsdag med föredrag från forskare och andra kommuner. Det var bland andra våra grannar Botkyrka och Stockholms Stad.
 
 I Stockholm har man redan hunnit jobba i några år med sin plan och man har lärt sig att det inte går att bara köra på med förtätning av stadsdelar utan en verklig dialog med invånarna. Då kan man få invånarna att gå från att tänka bara på ”mitt hus” till ”vårt bostadsområde” och så småningom ”helhetssyn på lokalsamhället”.
 
Det är många nya bostäder som ska byggas både i Stockholm och i Huddinge framöver. Lika viktigt är att den kommunala servicen med förskolor, skolor och infrastruktur hänger med men också arbetsplatser, handel och fritidsaktiviteter. Här känns det som att Huddinge kommun är väl medveten om problemet men vi måste också ligga på och bevaka att det finns planer för nya förskolor med mera.
Läs mer om ÖP 2030 på huddinge.se

 

När nu Översikstplan 2030 ska bli verklighet kommer vi att fortsätta att bevaka det som vi var kritiska till i remissomgången som bebyggelse i Rickardsviksparken men också att det som vi är positiva till, som omvandling av industriområdet mellan Skogås och Trångsund till bostäder, blir så bra som möjligt.

 

Ingalill Söderberg, politisk sekreterare

Politik i 5:an

Vår politiska sekreterare Ingalill Söderberg och jag har precis haft ett mycket trevligt möte med sex femteklassare från Tomtbergaskolan. Tillsammans några lärare kom det ett stort gäng elever och träffade företrädare för flera olika partier som tog emot mindre grupper och satt och pratade politik. Vi började med att visa en del av vårt valmaterial och sedan tog diskussionerna. De var väl förberedda med många olika frågor som rörde både stort och smått och undrade bland annat vad vi ville förbättra. Alla trivdes förresten bra i Huddinge, vilket var roligt att höra. Vi som är politiker vill ju jobba för att våra invånare ska trivas och det gäller ju alla åldrar så klart.

Efter att vi hade svarat på alla frågor så tog vi en liten tur här i kommunalhuset och Ingalill och jag berättade om vilka personer som satt vart, vad olika personer gjorde och vi visade även sessionssalen. Eleverna verkade nöjda med vårt möte och själva så tyckte vi att det var väldigt roligt att få träffa även grundskoleelever och inte bara dem från gymnasierna. Mycket kloka och duktiga var de dessutom ska tilläggas.

Demokratin är viktig och jag hoppas att fler skolor följer efter och kommer hit. Vi vet enligt undersökning att de flesta unga vill träffa politiker för den här typen av samtal och det hoppas vi att skolorna lyssnar till. Själv så kommer jag alltid att prioritera den här typen av möten.

Katharina Wallenborg, kommunalråd

Unga i politiken

I kommande val är 6 procent av väljarna förstagångsväljare. På partiernas kommunvalslistor är 3 procent av kandidaterna mellan 18 och 22 år. Det hade givetvis varit bra med fler, men vem vet, om fyra år kanske det ser helt annorlunda ut. Enligt Sveriges ungdomsorganisation (som jobbar för att förbättra ungas förutsättningar och organisering) så är dagens unga den generation som är mest samhällsengagerad. Det är toppen tycker jag.

I Vårt Huddinges tidning som handlade om supervalåret så intervjuas fyra unga kandidater till vårt eget kommunfullmäktige. De säger så klokt: Rösträtten är en demokratisk rättighet som ska, inte bör, användas. Det kan inte bli bättre och tydligare. Tänk om alla äldre vuxna tänkte som dessa 23 – 25-åringar. Vi är nog många som kan lära av de som är yngre. Även om livserfarenheten är mindre, så behöver inte kunskaperna vara det och när vi träffar ungdomar på till exempel demokratidagarna, så blir man alltid imponerad.

Sofie Söderberg, Dp:s ersättare i grundskolenämnden vid
vårt bord på Östra Gymnasiet under demokratidagarna

Jag hoppas att vi får se fler yngre både i kommunfullmäktige och andra politiska församlingar under nästa mandatperiod. Men självklart så vill jag även att våra seniorer fortsätter att engagera sig också, för vi kompletterar varandra och alla åldrar behövs. Det är det som är demokrati och alla har vi något att bidra med.

Katharina Wallenborg, ordförande demokrati- och mångfaldsberedningen

Lyssna på barnen!

Under Almedalsveckan var jag på ett seminarium om föräldraansvar. Medverkade gjorde bland annat Kattis Ahlström, generalsekreterare för BRIS, Barnens rätt i samhället. Många av barnen som ringer till Bris gör det för att de upplever att de inte har någon annan att prata med.
Om vi inte tränar barnen att prata med vuxna så är vi illa ute. Om alla sitter med sin mobil istället för att prata och umgås missar vi signaler på att något inte står rätt till. Den största oron bland de föräldrar som också ringer till Bris är att deras barn stänger in sig och tystnar.
Kattis Ahlström, generalsekreterare för Bris i samtal under Almedalsveckan
Bland barn till missbrukare har hela 27 procent ingen gymnasie-

behörighet mot cirka 10 procent för övriga barn. Det behövs generella insatser för att nå dem med problem i skolan oavsett orsak men också individuella insatser för de barn där man vet att de har bakomliggande problem.

Vi måste också bli bättre på att visa upp det stöd som finns att tillgå i skolan till exempel genom mobila teamen. Låt även de kontaktpersoner som utses ha en skolstödjande funktion.

 

Ingalill Söderberg, ledamot i socialnämnden

Var är alla 15 – 20 procent som kan tänka sig att arbeta politiskt?

Ja däremellan pendlar siffrorna när SCB frågar Huddinges invånare om de kan tänka sig att arbeta politiskt. Jag önskar innerligt att dessa invånare gjorde slag i saken och gick med i ett parti och blev förtroendevalda. Hur många tänker egentligen på att vi som har uppdrag inte tillhör en större skara än 25 promille?

Först och främst handlar det här om demokrati; den måste vi värna om och det ska vi göra tillsammans. Men sedan så är det ju så att ju fler som är med ju bättre blir det sociala kapitalet och fler människors röster blir hörda. Det handlar om i vilket område som vi bor och även om många av besluten som tas är övergripande så är lokalkännedomen ofta väldigt viktig. Vi befinner oss också i olika delar av livet och vi har olika behov, därför behöver vi också vara fler som tillför politiken kunskap och erfarenhet.

Det är så mycket som talar för att fler borde bli politiker och i min värld så har vi alla något att bidra med. Vi har dessutom alla ett ansvar och tänk på att din röst är lika viktig som grannens som kanske redan är förtoendevald, så ställ upp du också. Det är bara vi Huddingebor som kan göra kommunen till en ännu bättre kommun att bo i. Välkommen till oss i Drevvikenpartiet, eller något annat parti som står dig närmare hjärtat.

Katharina Wallenborg, ordförande i demokrati- och mångfaldsberedningen