Den nya sporthallen i Skogås

Drevvikenpartiet har redan från början varit med Benny Eklund, ordförande för Skogås badmintonklubb i kampen om en ny rackethall i Skogås. Den gamla är i så dåligt skick att den måste ersättas med en helt ny hall. Diskussioner har pågått ganska länge hur den skulle se ut. Dp har varit mycket aktiva under den processen och är fortfarande med. Som ni minns har det nu beslutats på kommunfullmäktige att det ska byggas en ny sporthall i Skogås och det första spadtaget, som Dp även har deltagit i, ägde rum den 20 augusti.

 

Daniel, Anti och Vibeke tar första spadtaget för den nya Sporthallen i Skogås.
I bakgrunden finns en bild på hur den kommer att se ut.
På kultur- och fritidsnämnden den här månaden står det i Verksamhetsplanen under rubriken: LOKALER Investeringar/hyra att det är avsatt 2 370 000 kronor för Skogås Rackethall för 2016.
När man åker gatan bredvid den gamla rackethallen ser man att bredvid den pågår arbetet med den nya hallen. Eftersom den planeras att bli färdig i december 2015 har jag undrat hur situationen ser ut med byggnaden nu. Jag har intervjuat Kicki Johansson från kommunens kultur- och fritidsförvaltning. Hon är ansvarig för fritidsfrågor, verksamhet och idrottsanläggningar.
Jolanta: Vad är det för arbete som pågår just nu bredvid den gamla rackethallen?
Kicki: Nu pågår markarbetet.
Jolanta: Vad är det för etapp?
Kicki: Vi är inne i produktionsskedet. Vi har alltså startat byggandet av hallen.
Jolanta: Vem utför detta arbete – Huge, eller hur?
Kicki: Huge är projektledare och det är Arcona som fått uppdraget.
Jolanta: Hur länge kan verksamheten pågå i den gamla rackethallen?
Kicki: Den gamla hallen kommer att finnas kvar för verksamhet ända fram tills den nya är klar.
Jolanta: Vad ska vara på den gamla rackethallens plats – fotbollsplan? Bostäder?
Kicki: Det kommer att vara en mindre grusplan men också parkeringsplatser på den ytan. Framför hallen kommer det också finnas en utomhustennisbana. Vad gäller bostäder så får du fråga miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen om detta. Det vet jag inte.
Jolanta: Tack för svaren!

 

Drevvikenpartister och Benny Eklund vid gamla rackethallen där det nu byggs en ny sporthall
Det är roligt att det äntligen blir en ny sporthall som kommer att ge större idrottsmöjligheter än den gamla för invånarna. Verksamheten ska också ge bättre förutsättningar för vidare arbete med vår idrottselit.

 

Jolanta Szutkiewicz, ledamot kultur- och fritidsnämnden

Tvättstugebiblioteket

På senare år är böcker inte längre så populära som förut. Alla är bara ute på Internet. Man har inte lust och tid att gå till bibliotek. Självklart, om det inte händer något absolut ovanligt, exempelvis ett möte med författaren som har skrivit ner Zlatan Ibrahimowic, fotbollsspelarens memoarer då är det annorlunda. Detta möte väckte så stort intresse att Skogås bibliotek saknade lediga sittplatser. Det var ungdomar, framför allt pojkar som kom dit.
Jag behöver inte övertyga någon hur viktigt det är  att läsa böcker. Det är idag bra att böcker kommer närmare människornas hem. Biblioteken gör sitt bästa för att fånga nya läsare. I Masmo har skapats så kallade Tvättstugebibliotek. Det är helt enkelt bara två höga bokhyllor fyllda med böcker och med en sittbänk emellan. Detta ligger i grannskapets tvättstugan dit ALLA går! För urval och ordning i det här ovanliga biblioteket ansvarar Vårbys bibliotek.
I vår tvättstuga i Östra Skogås vid Rondovägens vändplats finns också en bokhylla fylld med böcker. 
Det är bostadsföreningens styrelse som har kommit på den här kloka tanken. Under ett två-timmars tvättpass kan man få tid att välja en bok att låna. Är det möjligt att göra likadant i andra tvättstugor i vår kommun? 
 
Jolanta Szutkiewicz, ledamot i kultur- och fritidsnämnden
 

Fråga om hundbad

På valdagen så fick jag en fråga angående våra affischer med hundbad. Vart vill vi ha dem? Ska badplatserna offras? Självklart inte! Vi vill att alla badplatser ska fortsätta vara just badplatser och då för människor och inte djur. Däremot så vill vi för allas trevnad och inte minst hundarnas skull att det ska finnas speciella platser för dem att bada på. Exakt vart och skyltning kommer kommunen att sköta om vi lyckas få igenom vårt förslag.

Det finns många hundar i Huddinge, men endast två bad för dem. Trots detta så badas de på många fler ställen och det är vare sig bra för ägarna eller övriga invånare. Man ska inte behöva känna att man gör fel om man låter sin hund bada, men man ska heller inte behöva oroa sig för att en hund kommer simmande om man tar sig ett dopp. Vet man var de får badas och man vill undvika dem så kan man också göra det med bra skyltning till en plats som inte är allt för nära de vanliga badplatserna.

Katharina Wallenborg, ordförande

Mål och budget, sporthall i Skogås och översiktsplan för 2030

Ja det är tre stora ärenden som har beslutats om i går och i förrgår i kommunfullmäktige. De kan självklart inte återges i sin helhet här, men några kommentarer ska jag ändå ge.

Mål och budget för -15: Skattesatsen ligger kvar på 19:85, vilken den sänktes till i år. Alla partier utom ett föreslog den här kommunalskatten för nästa år. Folkhälsofrågorna fick mer utrymme den här gången genom att vi tryckte på vikten av att engagera oss mer i WHO-nätverket Healthy cities. Alla 53 stater som ingår i det Europeiska nätverket har dessutom skrivit under för att jobba för folkhälsa genom Health 2020 där bland annat den jämlika hälsan samt människan i centrum lyfts fram. Vi är också glada över skrivningarna om att jobba vidare med maten i våra verksamheter samt arbetet mot miljögifter.

Sporthall i Skogås: Äntligen! Nu är det klubbat och klart att det blir en ny sporthall i Skogås som ska ersätta den alldeles för slitna badmintonhallen som vi nu har. Det här var Drevvikenpartiets största valfråga 2010 så vi är självklart fantastiskt glada över beslutet.

Översiktsplan för 2030: Ett stort och väl genomtänkt dokument som vi också yrkade bifall till. Dock hade vi under remissrundan skickat in några kommentarer från partiet och det var bland annat att vi inte vill bygga bostäder i Rickardsviksparken och att vi vill bevara de skogsområden som finns närmast våra grundskolor så att eleverna har dessa som rekreation och för undervisning. Entré Skogås kommenterade vi också, då det är av allra största vikt att det verkligen blir en inbjudande entré och att verksamheterna inte konkurrerar ut vårt centrum. Får vi livsmedelshandel i entrén så är den risken tyvärr överhängande.

Katharina Wallenborg, gruppledare

Ketchupeffekt i östra Huddinge

Nu händer det stora saker i vår östra kommundel. Det blir byggstart i höst för en ny sporthall som ersätter Rackethallen i Skogås till exempel. Det är en mycket efterlängtad investering för Skogås Badmintonklubb som bedriver ett brett arbete bland barn och ungdomar.
Den nya sporthallen som den kan tänkas se ut när den är färdig vid årsskiftet 2015/16
Den nya hallen som beräknas kosta drygt 87 miljoner kronor kommer att få 17 badmintonbanor men också utrymme för dans, gym, café och konferens. Placering blir på den nuvarande grusplanen och en mindre fotbollsplan samt tennisbana kommer att finnas utanför liksom nya parkeringsplatser.
Den 14 juni invigs i samma område den nya lekplatsen i Lötparken som får Savanntema med stora möjligheter till lek och sport. Sammantaget blir det ett fantastiskt område på sikt. På lite längre sikt kommer utvecklingen ner mot Entré Skogås att lyfta hela kommundelen. Planerna för Entré Skogås finns nu ute på samråd och invånarna har möjlighet att tycka till fram till den 13 juni.
Snart tas också formella beslut om inrättandet av naturreservat i Lissmadalen och Drevviken. Från Lännaviken till Stortorp kommer det nu att bli ett mer eller mindre sammanhängande naturreservat längs stranden. Förutom bevarande av naturen kommer det att bli bättre tillgänglighet med nya och förbättrade stigar.
Drevviken vid Sjöängen mot Stortorp som kommer att bli naturreservat

 

Nyligen invigdes Hälsans stig i Skogås, en fyra kilometer lång slinga i samarbete med Riksförbundet HjärtLung. Utbyggnad av skejtparken vid Nytorps mosse är också på gång och snart byggs en ny förskola vid parkeringen där.
Drevvikenpartiet nöjer sig inte med detta utan fortsätter att bland annat driva frågan om hundrastgård. Håll utkik för vårt valprogram framöver där vi presenterar ännu fler viktiga punkter för i första hand Trångsund, Skogås och Länna.

 

Ingalill Söderberg, politisk sekreterare

Äntligen beslut om ny sporthall i Skogås!

Den 15 april hade kultur- och fritidsnämnden ett extra sammanträde för att ta ställning till två beslut om nya sporthallar. Först en hyresoffert avseende en ny mötesplats/idrottshall i Stuvsta och sedan hyresoffert avseende ersättningshall för gamla rackethallen i Skogås.
På sammanträdet fanns även åhörare bland andra Benny Eklund, ordförande i Skogås Badmintonklubb.
Den nya rackethallen ska ersätta den nuvarande badmintonhallen som är i så dåligt skick att den inom några år måste ersättas med en ny hall.  Detta visade den förstudie som gjordes för ett tag sedan. Preliminär investering beräknas till 72 miljoner exklusive grundarbeten. Den nya sporthallen i Skogås kan stå klar för inflyttning vid årsskiftet 2015/2016.
Den gamla rackethallen ovan och förslag till ny Sporthall nedan
När det gäller rackethallen i Skogås blev det följande beslut:
”Kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunstyrelsen att de ökade hyreskostnader, som rackethallen genererar, år ett 6211 tkr, år två 3490 tkr samt för år tre och framåt 869 tkr, täcks av kommunstyrelsen för år ett och två samt genom en utökning av kultur- och fritidsnämndens budgetram för år tre och framåt.”
Jolanta Szutkiewicz, ledamot i kultur och fritidsnämnden