Historik

Drevvikenpartiet är ett lokalt politiskt parti verksamt i Huddinge kommun. Partiet bildades den 14 januari år 1998 på initiativ av Skogåsbon Allan Albiin med avsikten att få till en folkomröstning om en delning av Huddinge kommun.

Kommundelningsfrågan hade drivits av framförallt centerpartiet sedan år 1992 utan några större framgångar, men Drevvikenpartiets tillkomst öppnade upp för invånare oavsett politisk färg att gemensamt lyfta frågan om en ny kommun i Skogås/Trångsund till den enskilt viktigaste frågan för den östra kommundelen.

Vid valet i september år 1998, d.v.s. endast åtta månader efter partiets bildande, skördades stora framgångar i Skogås/Trångsund och (dp) blev näst största parti med 20,1 procent av rösterna. Detta resulterade i en bred politisk koalition i vilken drevvikenpartiet med tre mandat tog plats tillsammans med moderaterna, folkpartiet, centerpartiet, kristdemokraterna och huddingepartiet.

De samarbetande partierna enades om en politisk plattform som slog fast att en rådgivande folkomröstning i frågan skulle hållas i hela kommunen efterföljande år, och om minst 60 procent av de röstande i Skogås/Trångsund röstade ja till en delning av kommunen skulle kommunfullmäktige inkomma med en begäran om indelningsjustering till regeringen där kommunen förordade en delning.

Den 13 juni år 1999 genomfördes folkomröstningen i hela Huddinge på dagen som sammanföll med valet till Europaparlamentet. I Skogås/Trångsund visade valresultatet på 64,9 procent ja-röster mot 33,9 procent nej-röster. I resterande del av kommunen var motsvarande siffror 23,3 procent ja mot 70,5 procent nej. Den styrande koalitionen valde nu att ta ett steg tillbaka från tidigare ingångna löften och inkomma med en ansökan om indelningsjustering utan att själv ta ställning i frågan, vilket tillbakavisades av regeringen som krävde ett ställningstagande. I detta skede valde folkpartiet att bryta den överenskomna politiska plattformen och avslå en delning av kommunen, vilket tillsammans med oppositionens krav på detsamma kom att bli kommunens ställningstagande i frågan. Regeringen valde på dessa grunder att avslå en delning av Huddinge kommun vilket skedde den 6 december år 2001.

Drevvikenpartiet valde mot bakgrund av de svikna löftena att med omedelbar verkan lämna den politiska majoriteten och gå i opposition.

Vid partiets andra val år 2002 minskade stödet för partiet något, framförallt beroende på misslyckandet att få till en delning under föregående mandatperiod. Stödet i Skogås/Trångsund var alltjämt stort och (dp) förblev näst största parti med 18,4 procent av rösterna. I kommunen som helhet skriftade dock majoriteten, som den så ofta gör i Huddinge, och styret övergick till socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet. Drevvikenpartiet förblev med sina tre mandat i opposition.

Under åren 2002-2006 hade kommundelningsfrågan ingen politisk utvecklingen, men bland invånarna växte hela tiden opinionen för en delning. Under tiden i opposition utvecklades partiet ständigt och alltfler medlemmar tillkom.

Vid valet år 2006 siktade partiet mot ”tredje gången gillt”, en plats i majoriteten och ett slutgiltigt avgörande av kommundelningsfrågan, och stora framgångar kunde åter igen skördas. I Skogås/Trångsund blev partiet för tredje gången näst största parti med hela 24,7 procent av rösterna, och i kommundelen Trångsund var drevvikenpartiet till och med största parti. De stora framgångarna innebar ett fjärde mandat i kommunfullmäktige och en vågmästarroll. Partiet inledde efter valet ett samarbete med moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna, vilka tillsammans kunde bilda politisk majoritet, mot löfte om en ny folkomröstning i kommundelningsfrågan. Partiets ordförande, Katharina Wallenborg, blev nytt kommunalråd med ansvar för demokrati, integration, folkhälsa, brottsförebyggande åtgärder och jämställdhet.

Den 20 april år 2008, drygt tio år efter partiets bildande, hölls en rådgivande folkomröstning i Skogås/Trångsund. Det krävdes att mer än 60 procent av de avgivna rösterna var för en delning för att Drevvikenpartiets målsättning om en egen kommun i Skogås/Trångsund skulle slå uppfyllas. Tyvärr fick vi bara 40 procent ja-röster.

I valet 2010 behöll Drevvikenpartiet tyvärr inte sina fyra mandat i Huddinges kommunfullmäktige, utan minskade till tre. Men med tanke på att kommundelningsfrågan inte längre drivs, så är vi mycket nöjda med resultatet. Vi fortsätter i majoriteten, nu även tillsammans med centern. Det fem partierna har tillsammans 33 mandat av 61 i Huddinge kommunfullmäktige.

I valet 2014 fick partiet 193 fler röster än 2010 men förlorade ändå ett mandat på grund av att man gjort om indelningen av valdistrikten. Vi har flest väljare i östra distriktet där det bara fanns 30 mandat att slåss om mot 31 i västra. Vi har nu 2 mandat i fullmäktige och sitter i den styrande koalitionen tillsammans med Allianspartierna och Huddingepartiet. Vi har representanter i alla nämnder och ett kommunalråd på 75 procent samt en politisk sekreterare på halvtid.

Aktuellt

Folkhälsofokus med förebyggande sociala insatser, pressmeddelande

Folkhälsofokus med förebyggande sociala insatser, pressmeddelande

I mål och budget 2018 har vi lyckats få med prioriterade sociala insatser och utvecklat folkhälsoarbete, Detta rör i allra högsta grad vårt ansvarsområde demokrati, folkhälsa och jämlikhet. I samhällsutvecklingen får dessa sociala mjukare frågor inte glömmas bort. Läs...