Äldre kvinnors drickande ökar

Systembolaget bjöd idag in till ett av sina uppskattade forskningsseminarier. Denna gång handlade det om kvinnor och alkohol. Kvinnor har under många år närmat sig männens konsumtion och de unga kvinnorna dricker mest.  Men framför allt är det i den äldre åldersgruppen alkoholkonsumtionen ökar. En studie visar att år 1976 var det en procent av de 75-åriga kvinnorna som var riskkonsumenter av alkohol medan det 2010 hade ökat till tio procent.
Ur Systembolagets kunskapsöversikt om kvinnor och alkohol 2015
Trenden är tydlig, dagens pensionärer är piggare, har bättre ekonomi och tar med sig ett nytt, kontinentalt, dryckesmönster in i pensionsåldern. På pensionärsföreningens träffar är det inte längre kafferep som gäller utan det ska vara pubafton med öl- och vinförsäljning.
Det finns särskilda risker med alkoholkonsumtion hos äldre. De har sämre nedbrytning av alkohol, mindre muskelmassa och mindre fettvävnad, hjärnan är känsligare och sjukdomar och mediciner kan också påverka effekten av alkohol. Det faktum att man har mer fritid men också oftare är ensamma spelar också in.

Det här är något som uppmärksammas allt mer i kommunerna och inom äldreomsorgen, så även i Huddinge kommun. Men vi skulle kunna göra ännu mer, inte minst genom utbildning av personalen.
Ingalill Söderberg, vice ordförande i socialnämnden

Vad får de äldre att äta?

Ja på våra boenden så vågar jag påstå att de gamla får bra mat och det finns dessutom alltid flera rätter att välja på, vilket är tilltalande eftersom det annars kan bli så att man inte gillar det som bjuds. Smaken är olika och endast en rätt är därför vanskligt. Men ett stort utbud räcker ju inte om det inte är gott.

Sedan något år tillbaka har vi i Huddinge beslutat att inte längre bygga några äldreboenden utan kök. Nu kan man självklart lösa det genom att köra mat från ett boende till ett annat, men ju kortare varmhållning ju godare och nyttigare är det givetvis.

Innehållet då? Ja vi i Dp har ju länge engagerat oss för så tillsatsfri skolmat som möjligt och det gäller självklart även för de äldres mat. Hemlagat med få eller inga tillsatser är naturligtvis både godare och nyttigare och oftast billigare. Vi är också positiva till ekologiskt, men det är inte samma sak som tillsatsfritt utan vi vill därför i större utsträckning jobba parallellt med både och.

Katharina Wallenborg, ordförande

Har 65+ någon plats i kommunen?

Sist skrev jag om reklamfilmen som Huddinge kommun gjort där det inte syntes en enda person över 50 år. Nu har kultur- och fritidsförvaltningen gjort en film om sin verksamhetsplan. Inte heller där finns de äldre med trots att man till exempel ger föreningsbidrag och kulturstöd till en rad verksamheter för äldre. 
 
Alla politiska partier var igår inbjudna till ett samtal med styrelsen för pensionärsorganisationen SPF i Huddinge. Det var ett trevligt samtal där mycket kretsade kring hur man kan bryta isolering och skapa mötesplatser för seniorer. Man ville också höra hur vi tänker kring delaktighet och hur föreningen kan vara en remissinstans i olika samhällsplaneringsfrågor.
 
För det senare finns redan Pensionärsrådet där de båda stora föreningarna SPF och PRO finns representerade. Syftet med rådet är att pensionärerna ska få möjlighet att påverka och lämna synpunkter på den kommunala verksamheten i frågor som rör äldre, oavsett vilken nämnd som behandlar frågan.
När det gäller mötesplatser satsar kommunen mycket på seniorträffarna där äldre kan träffas och delta i olika aktiviteter med fokus på hälsa och välmående. 
 
Seniorer i Sjödalsparken under seniorveckan
Pensionärsföreningarna har också en omfattande verksamhet så det råder ingen brist på idéer eller möjligheter. Svårigheten verkar istället vara att nå ut till nya grupper. Det är inte längre självklart att gå med i en pensionärsförening när man fyller 65 och senare bli steget kanske ännu större.
Kommunen borde kanske satsa på mer åldersintegrerad verksamhet. En idé som väcktes igår på mötet vara att låta äldre nyttja mötesplatserna för ungdomar på dagtid och vice versa. Ett smartare sätt att använda lokaler som kan ge inspiration till samverkan över generationsgränserna. Ungdomar kan till exempel lära de äldre om den nya tekniken och de äldre kan lära ungdomarna om historia eller hantverk.
 
Ingalill Söderberg, politisk sekreterare

Inga äldre i bilden av Huddinge

Hur beskriver man en stor kommun som Huddinge på mindre än fyra minuter? Det är en utmaning som Huddinge kommun klarar ganska bra i den nya reklamfilmen som man har tagit fram.
Med en målsättning att bli en av de tre bästa kommunerna i länet att bo, verka i och besöka behöver man lyfta fram det positiva. I filmen finns mycket natur med familjer som badar i sjöar och åker skidor i Flottsbro, studerande vid högskolorna, ungdomar i kommunens musikverksamhet och en nöjd företagare.
Vad man däremot har missat är personer över 50 år, en grupp som utgör närmare 30 procent av invånarna.

Det finns inte heller utrymme att presentera de olika kommundelarna. Från den östra kommundelen finns visserligen ett fint klipp från Rockville men det framgår inte att det är från Trångsund, synd.

Hanna Bergdahl t.v som är med i filmen lär Ellen och Alice att spela gitarr på Rockville

Men filmen skapar förhoppningsvis ett intresse för kommunen som leder till andra informationskällor.

Ingalill Söderberg, politisk sekreterare

Nya vägar i äldreomsorgen

Jag var på en konferens om omsorg som Dagens Industri arrangerade som ett led i att väcka frågan i valrörelsen. En rad föreläsningar och paneldebatter målade upp en bild av en äldreomsorg som står inför en rad utmaningar. Den största är såklart att det framöver blir så många fler äldre. Det kom dock upp flera intressanta förslag på hur man kan möta dessa utmaningar och en del stavas teknikutveckling.
I Västerås har man infört något som man kallar E-hemtjänst. Man har tagit den nya tekniken till hjälp för att utföra de sysslor som inte behöver personalens händer, det vill säga ren övervakning nattetid, att hålla kontakt via bildtelefon och att informera via sms vem av hemtjänstpersonalen som kommer på nästa pass.
Med dagens pensionärer som redan har erfarenhet från mobiltelefoner, datorer och Skypande är detta inget konstigt och det ger personalen tid över till annat. Det kan också, rätt använt, ge sänkta kostnader vilket Västeråsexemplet visade.
Tidningen Dagens samhälle ägnar också hela senaste numret åt äldreomsorgen. De artiklarna fokuserar mycket på ökade kostnader och att det går långsamt att förnya äldreomsorgen. Att man sitter kvar i ett gammalt synsätt på stora, tungrodda ålderdomshem istället för moderna flexibla och individanpassade lösningar.
Västergården, nybyggt äldreboende i Huddinge som har en egen Facebooksida
Jag tror att en viktig del i förändringsarbetet är att höja statusen för omsorgspersonalen. Ett sätt kan vara att bejaka den teknikutveckling som finns och som kanske kan locka ungdomar till jobben. Att dessutom se de äldre mer som kunder som ska vara nöjda med servicen som i vilket annat företag som helst sätter en annan press på ledningen och medarbetarna.

 

Ingalill Söderberg, ledamot i socialnämnden