Huddinge den kommande mandatperioden

Onsdagsräkningen är färdig och inga förändringar har skett sedan i söndags. Nu kommer alltså de politiska förhandlingarna att dra igång och vi hoppas verkligen att vi får fortsätta vara med och styra Huddinge; vi har så många frågor som vi vill förverkliga. För fyra år sedan gick vi till val på tio huvudfrågor och de flesta är endera avklarade eller påbörjade. Självklart så kommer vi att kämpa på med de frågor som vi även i det här valet lanserade.

För oss är det viktigt att vi företräder er väljare, det har vi sagt förr och det kommer vi att poängtera igen. Drevvikenpartiet finns inte till för oss medlemmar, utan för att göra politiken bättre och lyfta upp sådant som är angeläget för våra invånare och väljare.

Bland annat så vill vi bygga på mer på höjden istället för på bredden. Det är inte samma som att vi bara vill bygga höga flerbostadshus, utan vi gillar olika typer av bebyggelse och stöttar verkligen även den som vill bo i villa till exempel. Det vi däremot inte gillar är när man vill bygga på uppskattade grönytor och det kommer vi inte att gå med på, det lovar vi.

Vi fortsätter även vårt arbete för ljusdesign på olika håll och vi ser gärna att Länna är det område som står på tur då det finns en del väldigt mörka och otrygga ställen där.

Vi återkommer och berättar vad som händer framöver och tänk på att du alltid kan kontakta oss med bra idéer.

Katharina Wallenborg, ordförande

Gårdagens kf och kommunplanen

Igår kväll debatterades ett stort ärende i kommunfullmäktige, nämligen kommunplanen. Där står vad vi ska göra under året och debatten var både intensiv och intressant. Däremot så inser jag att det börjar bli allt svårare för oppositionen att hitta saker att klanka ner på. Inte för att man för den sakens skull låter bli och jag blev själv påhoppad om än inte vid namn men indirekt då en av oppositionsledamöterna ordagrant går upp och säger så här: ”Jag saknar politiskt ledarskap i att utveckla demokratin för barn och unga i Huddinge”. Nu ligger visserligen det här ansvaret även på kultur- och fritidsnämnden, men som ansvarigt kommunalråd för demokrati så var det självklart riktat även till mig.

Jag måste säga att det här var ett av de tillfällen när man gör självmål då man klagar på något som inte alls stämmer. Saken är nämligen den att jag minuterna innan hade varit uppe i talarstolen och berättat att jag genom Huddinge kommun hade blivit inbjuden till Frankrike för att visa filmen från demokratidagarna samt berätta om det som hände i oktober de här dagarna. Inbjudan kommer från ingen mindre än Europarådet då vi är en av Europas mest engagerade kommuner när det gäller sådana här evenemang och även är en del av deras demokrativecka.

För egen del tycker jag att det är helt fantastiskt att vi får den här uppmärksamheten och det som var extra roligt med de senaste demokratidagarna var just att det var fokus på ungdomar och vi var ute på alla kommunens fyra gymnasieskolor. Dessutom togs demokrati kring barn och unga upp i flera former under många av de 60 programpunkterna. Till och med en av våra förskolor hade bjudit in till diskussion om barn och demokrati. Sedan efterlyser man politiskt ledarskap i frågan!

Självklart yrkade jag bifall till kommunstyrelsens förslag och jag ser fram emot ett nytt år med många intressanta diskussioner och aktiviteter kring demokrati och inflytande.

Katharina Wallenborg, kommunalråd med ansvar för demokrati

Centerpartiet är för en delning av Huddinge kommun

Ni som har varit i Skogås eller åkt pendeltåg på morgonen har säkert sett flygbladen från C. På lite skämtsamt sätt målar man upp motståndarna mot en delning som spöken som försöker skrämma invånarna i öster från att dela sig. På baksidan av bladet finns bra faktatext.
– Nu har vi alltså ett riksdagsparti som också insett fördelen med en delning av Huddinge kommun.

Tror ni på spöken eller är det påhittade figurer?
Tror ni på spöken så vet ni säkert att de inte tål dagsljus!
Jag tror inte på spöken men jag tror på Drevvikenpartiet, Centerpartiet och en egen kommun.

Klargörande gällande DP’s syn på gjorda beräkningar

I broschyren ”Frågor och svar rörande kommundelningen” skriver Nya moderaterna i Huddinge att ”Alla partier i fullmäktige, alltså även Drevvikenpartiet, håller med om att gjorda beräkningar stämmer”.
Drevvikenpartiet vill på det bestämdaste avvisa detta påstående och håller INTE med om att gjorda beräkningar stämmer. Bl.a. så har förvaltningen på initiativ av kommunledningen gjort beräkningar på nettokostnader som inte alls stämmer. De är i högsta grad missvisande då man bl. a. inte tagit hänsyn till de besparingar som kan göras vid en delning. Man har t.ex inte räknat med att hyra ut tomma lokaler samt räknar med att behöva bygga ny datorhall varje år och applicera samma organisation i en mindre kommun som man har i en jättestor.
Man bygger inte kommuner på det sättet idag! Det är ett föråldrat och oekonomiskt sätt att tänka så. Alla nybildade kommuner intygar om en bättre ekonomi och bättre service än före delningen. Vi vill göra som de har gjort. Därför vill vi bilda egen kommun NU.