Nytt kommunalråd för Drevvikenpartiet

Nytt kommunalråd för Drevvikenpartiet

Från 1 januari 2017 blir Ingalill Söderberg nytt kommunalråd för Drevvikenpartiet med ansvar för demokrati, folkhälsa och jämlikhet efter Leif Dyrvall som då innehaft uppdraget i ett år.

Ingalill Söderberg är frilansjournalist och arbetade som politisk sekreterare för Drevvikenpartiet under åren 2011 till 2015. Det senaste året har hon ägnat åt att skriva en reportagebok om ideellt driven välfärd. Hon är ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen samt 1:e vice ordförande i socialnämnden i Huddinge.

– Jag är hedrad och stolt över att ha fått frågan om att ta över kommunalrådsuppdraget. De ansvarsområden som Drevvikenpartiet har är mycket viktiga, inte minst demokratifrågan då DP är ett lokalt parti som arbetar för lokal demokrati och att involvera invånarna i besluten, säger Ingalill Söderberg.

Drevvikenpartiet bildades 1998 och ingår i den politiska ledningen i Huddinge tillsammans med Allianspartierna och Huddingepartiet. Partiet har två mandat i kommunfullmäktige och har representation i alla kommunala nämnder, råd, beredningar och styrelser.

– Jag ser också fram emot att få arbeta med folkhälsofrågor. Jag har lång erfarenhet av förebyggande arbete mot alkohol- och narkotikamissbruk genom engagemang inom nykterhetsrörelsen, men jag brinner också för att invånarna i Huddinge ska ha bra tillgång till natur, rekreation och spontanidrott, säger Ingalill Söderberg.

Politisk plattform

I kväll på KF, kommunfullmäktige så kommer sexpartikoalitionens politiska plattform att presenteras. Där talar vi om vilka ambitioner som vi har för den här mandatperioden. Vi styr visserligen i minoritet, så läget är självklart annorlunda mot tidigare mandatperioder då det inte finns någon politisk majoritet i KF. Trots detta så tycker vi att vi är skyldiga att tala om för Huddingeborna vilka våra politiska ambitioner är. Tillsammans med Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Huddingepartiet har vi jobbat fram dokumentet och talat om vilka frågor och områden som vi vill prioritera. Här kan du läsa hela plattformen. Hör gärna av dig om du har några frågor.

http://huddinge.se/Global/Moten_kallelser_och_protokoll/Kommunfullmaktige/2015/2015-03-16/Arende7.pdf

Katharina Wallenborg, gruppledare

Vilken politisk inriktning ska vi ha den kommande mandatperioden?

Jag läser en insändare där två Huddingepolitiker tycker att Huddinge skulle behöva en ny inriktning på politiken. Inom vilket eller vilka områden skriver man inte, så jag tolkar det som ett allmänt ställningstagande. Innan jag läste insändaren så hade jag precis avslutat ett samtal med en tjänsteman från en annan kommun som sa att vi i Huddinge har kommit så otroligt långt när det gäller folkhälsofrågor. Det är bara ett exempel på ett politiskt område, men det är övergripande även om det samtal som vi hade till stor rörde del inflytande och delaktighet. Men annars då, vad händer i kommunen?

I går hade vi ett ärende uppe i kommunfullmäktige om nya bostäder, förskolor, företagslokaler samt utemiljö i Flemingsberg. Det ska byggas längs Hälsovägen och med den nya arkitekturen och bättre grönområden så kommer det att lyfta hela området. Upplåtelseformerna kommer att bli blandade och vi i Drevvikenpartiet är positiva till fler bostadsrätter i Flemingsberg eftersom det är väldigt många hyresrätter där i dag.

Drevvikenpartiet har varit med i det politiska styret sedan 2007 och under alla dessa år har Huddinge, trots skattesänkningar, haft stora budgetöverskott. Mål- och budgetdokumentet har utvecklats för att bli bättre och tydligare, vilket gynnar våra invånare.

Arbetet med ungdomsinflytande har utvecklats både när det gäller möjligheter till inflytande på fritidsgårdarna, i skolan och på webben. Mycket spännande händer här och vi blir allt bättre på att finnas där ungdomarna håller till och då är webben a och o.

Vad ”politisk inriktning” egentligen betyder verkar alltså vara en tolkningsfråga, men för mig handlar det om att fortsätta utveckla möjligheten till inflytande och påverkan i den kommun som man bor i, det handlar om att vi inte ska betala mer i kommunalskatt än andra Stockholmskommuner, det handlar om att vi ska fortsätta arbetet med att förbättra skolresultaten trots att de är bättre än aldrig förr och det handlar om att alla kommundelar ska ha för- och grundskolor. Servicen vara likvärdig samtidigt som man själv ska kunna vara med och påverka så att man får det som passar en själv bäst. Det kan gälla att få gå i en skola med en viss inriktning, att kunna påverka hur grönområdet där man bor ska se ut eller att det finns bra kollektivtrafik. Den inriktningen finns och den vill jag att den ska få fortsätta. Därför är jag glad att Drevvikenpartiet återigen blev inbjudna till förhandlingar med de partier som vi tidigare har jobbat med. Tyvärr jobbar den nya koalitionen i minoritet, men det måste vi kunna förhålla oss till. Som politiker måste man klara av olika utmaningar och den utmaningen är vi i Dp beredda att ta under de kommande åren.

Drevvikenpartiet ingår i en koalition bestående av Moderaterna, Folkpartiet, Centerpariet, Kristdemokraterna och numera även Huddingepartiet.

Katharina Wallenborg, gruppledare

 

Huddinges politiska framtid

Ja det är mycket skriverier på både webben och på annat håll angående vad som händer i Huddingepolitiken. Mycket av det som sägs är helt korrekt, men lögner förekommer tyvärr då och då. Det känns väldigt tråkigt, för har man bra argument för sina åsikter så behövs inte sådant, men ibland blir tydligen frestelsen för stor.

Från Dp:s håll så är det främsta målet naturligtvis att få jobba så aktivt och inflytelserikt som möjligt även de kommande fyra åren. Ni som följer oss vet att vi har otroligt mycket som vi vill genomföra, vi hade till exempel inte mindre än 19 olika budskap på våra valaffischer och sedan har vi allt annat som vi är engagerade i. När Moderaterna därför bjöd in oss för att diskutera en framtida koalition för nästa mandatperiod så tackade vi ja. Dock inte innan vi hade talat även med Socialdemokraterna, då vi var öppna för båda blocken utifrån var vi bäst kunde bedriva vår politik.

I Huddinge har det inte gått att bilda en majoritet, då de olika partierna har stått för långt ifrån varandra, utan det blir som vi tidigare har nämnt på bloggen en koalition som kommer att styra med 29 av 61 mandat bestående av alliansen samt nu också Huddingepartiet.

Till skillnad från vad som sägs på vissa håll, så är det här en vanlig lösning bland flera andra kommuner, även större sådana. Det bästa är självklart ett styre i majoritet, men vi kan dock se en fördel med att de partier som har jobbat tillsammans i majoritet i flera år, nu fortsätter, då en svajig situation kräver stabilitet. Drevvikenpartiet lovar att göra det bästa för Huddingeborna även de kommande åren.

Katharina Wallenborg, ordförande

Nästa mandatperiod

När jag förra veckan skrev om framtiden så var det med viss ovisshet om framtiden. Nu börjar ändå äntligen ett nytt styre att ta form, men tyvärr inte en ny majoritet. I Huddinges kommunfullmäktige sitter 10 partier fördelat på 61 mandat. Detta har gjort att inget av blocken ens med oss lokalpartier till hjälp har lyckats samla ihop minst 31 mandat (Moderaterna och Socialdemokraterna fick 17 mandat vardera). Det har heller inte varit aktuellt med en majoritet med partier från båda blocken.

Det som i stället jobbas för just nu är en minoritet med allianspartierna, samt Dp och Huddingepartiet. Tillsammans får vi 29 mandat och vi hoppas nu på bra diskussioner med först och främst Socialdemokraterna och Miljöpartiet för att få en så stabil framtid som möjligt här i Huddinge. Den här situationen befinner sig många kommuner i just nu och flera har även under nuvarande period styrt i minoritet.

Ibland så får man acceptera det näst bästa alternativet och Drevvikenpartiet ser trots allt fram emot att få fortsätta påverka utvecklingen i kommunen. Det som framför allt behövs nu är smidighet och god vilja och vi känner att vi får det bemötandet från övriga fem partier som vi nu förhandlar med och vi hoppas på att få det även från övriga partier. Det är trots allt för invånarnas bästa som vi ska jobba och det lovar vi återigen att ha för ögonen både i förhandlingar och kommande politiska arbete.

Katharina Wallenborg, gruppledare