Arbetslösa

Det finns olika sätt att mäta arbetslöshet på och siffrorna är sällan rättvisa eller med sanningen överensstämmande då man även räknar in den som studerar och vill ha ett extrajobb till exempel, men de är ändå jämförbara då man kan titta på andra kommuner och se hur vi ligger till i förhållande till dem.

Om man undantar ungefär fem år under den senaste 20-årsperioden så har Huddinge hela tiden haft bättre siffror än snittet för Stockholms län och tittar man på snittet för hela landet så har vi legat bättre till under hela den här perioden.

Varför skriver jag då om detta? Jo, för att debatten kan ge sken av att siffrorna i kommunen är katastrofala. Det kan givetvis vara en katastrof för personen som är arbetslöshet och det måste självklart lösas, men det gör vi inte med överdriven pessimism. Att ge sken av att situationen är sämre än vad den är kan till och med ta ifrån arbetssökande motivationen då man kanske tror att det knappt är någon idé att ens försöka. Men det är det givetvis, för det finns jobb att söka, men ibland kan man behöva hjälp och ibland kan det behövas kompletterande utbildning.

Drevvikenpartiet följer hela tiden utvecklingen på arbetsmarknaden och vi har både engagerade politiker och engagerad personal här i kommunen och vi samarbetar med myndigheter, skolor och företag och från Dp:s sida så ser vi gärna större stöd till dem som är intresserade av att driva egna företag. 80 procent av alla jobb finns nämligen i våra småföretag.

Katharina Wallenborg, gruppledare

Sommarjobbsgaranti, funkar det?

Vi har precis fått ta del av kommunens utvärdering av årets feriepraktik. Det är en rolig läsning med mycket positivt från de olika inriktningarna. Några har fått jobba med entreprenörskap och starta egna företag, några gjorde utlandspraktik och åter några har spelat musik på gator och torg. En lite större grupp än förra året ingick i den lyckade satsningen ”Tillsammans för Vårby” där ungdomarna tillsammans med fastighetsägarna får snygga upp i bostadsområdet.
Det tråkiga är att av 851 sökande i år fick bara 450 en plats. 126 har visserligen tackat nej till erbjuden plats men det är ändå drygt 200 som inte fått någon plats. Drevvikenpartiet (och några andra partier) gick i valrörelsen ut med löfte om sommarjobbsgaranti för alla på gymnasiet. Vi tror det är möjligt genom ett närmare samarbete med näringslivet och föreningslivet. Stortorpsparken tog till exempel i år emot feriepraktikanter som fick driva sommarcafé under alla tre perioderna.
Kaffestugan i Stortorpsparken som kunde vara öppen i somras tack vare sommarjobben.
Vad kostar det då? Budgeten för årets praktik är på lite drygt 3,5 miljoner. En ökning med 50 procent borde kommunen ha råd med. Det skulle ge 675 platser totalt.
Ingalill Söderberg, politisk sekreterare

Ungdomar i arbete är viktigt för vår framtid

Rätten till arbete är en viktig fråga inte minst med tanke på att många ungdomar går utan arbete eller studier. Några viktiga grepp för att råda bot på detta är att erbjuda feriejobb, både i den offentliga sektorn, allmännyttan och i näringslivet. Vi måste stärka våra lokala företag i deras möjligheter att expandera på den lokala marknaden.
Jag har tidigare skrivit om vikten av att sprida sina inköp bland de lokala handlarna i våra centrum för att bidra till en fungerande konkurrensutsatt marknad och att hjälpa den lokala servicens fortlevnad. Men det är också viktigt att vi politiker är lyhörda för de behov våra företag kan tänkas ha i form förbättrad kommunal service. Välmående företag har möjlighet att expandera sin verksamhet och det i sin tur medför möjligheter till ökade antal arbetstillfällen.
Nyöppnade caféet i Skogås centrum med de två livsmedelsbutikerna i bakgrunden

 

 Drevvikenpartiet vill därför slå ett slag för de lokala företagen i Skogås, Trångsund och Länna och fokusera på era behov, det är ni som tillsammans med våra ungdomar ska trygga framtiden. Vi vill också öka antalet feriepraktikplatser som erbjuds ungdomar.

 

Tomas Ekroth, valledare

Småföretagarna viktiga för Huddinge kommun

Visste du att fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag? Att 30 procent av kommunens skatteintäkter kommer därifrån?
I morse bjöd organisationen Företagarna in till ett frukostmöte där man korade den mest företagsvänlige politikern i kommunfullmäktige i Huddinge. Samtliga politiker hade fått svara på en enkät och sen hade Företagarna googlat på vad de verkligen uträttat. Vinnare blev en från vardera majoriteten och oppositionen, Christian Ottosson (C) och Emil Högberg (S).
Sen fick samtliga politiker som var med på mötet svara på frågan vad de kommer att satsa på i valrörelsen för att förbättra för företagarna. Drevvikenpartiets kommunalråd, Katharina Wallenborg tog upp att vi gärna ser ett ökat samarbete över kommungränserna och speciellt mot Haninge och den regionala stadskärnan där.
Politikerpanelen från vänster: Christian Ottosson, Emil Högberg, Daniel Dronjak Nordqvist, Ann-Marie Högberg, Katharina Wallenborg, Tomas Hansson, Karl Henriksson, Bo Källström, Malin Danielsson och Leif Nysmed.
Hon nämnde också att vi vill ha ett Arena 143 i östra kommundelen också. Det är ett företagarscentrum som kommunen driver i samverkan med fastighetsbolaget Balder i Vårby gård där man kan får hjälp och stöd som småföretagare.
De avslutande frågorna om vad partierna tycker om vinster i välfärden och krav på kollektivavtal vid upphandlingar var man ganska eniga om, men så var ju inte Vänsterpartiet där. Saknades gjorde även SD, HP och MP. Bryr de sig inte om företagen?

 

Ingalill Söderberg, politisk sekreterare

Funktionshinder i arbetslivet

I går skrev jag om funktionshinder i arbetslivet och det gjorde jag eftersom jag önskar att vi var mer toleranta mot varandra och såg tillgångarna hos varandra före hindren. Det är lätt att reagera om någon avviker från det som man anser tillhör det normala och jag tycker att begreppet ”funktionshinder” har gått för långt när piercing räknas in i det. Däremot så kan det vara ett hinder givetvis och i vissa arbeten kan det finnas fullt rimliga skäl till att inte acceptera det, men det är en annan sak.

Jag skulle vilja utveckla det som jag började diskutera igår, för som i de flesta fall så finns det alltid två sidor av saker och ting. Trots att jag verkligen vill att vi ska bli mer toleranta mot varandra, så önskar jag samtidigt att vi släppte lite på individualismen ibland. När man läser om arbetssökande som både tackar nej till och även stämmer arbetsgivare för att de inte får se ut hur de vill på arbetsplansen så blir jag upprörd. Det finns sociala regler och det finns regler som en arbetsgivare kan ha fullt fog för och jag tror att det är bra om vi kan lära oss att skilja på privat- och arbetsliv. Att kunna visa hänsyn och förstå att man inte representerar sig själv på jobbet, utan att det är arbetsplatsen som man representerar förebygger sådana konflikter. Men självklart så ska kraven vara rimliga och det ska finnas grund för de krav som en arbetsgivare ställer oavsett vad det handlar om.

Med andra ord så går det både att öka toleransen mot varandra samtidigt som man som individ anpassar sig till de krav som finns i arbetslivet.

Katharina Wallenborg, gruppledare