Önskelistor inlämnade

Tack för alla trevliga samtal kring glöggen och era önskelistor på sånt ni vill se förbättras i vår kommundel. Slående många är ändå nöjda med hur det är. Hjälp oss att bevara det som är bra!

Utveckling av vår kommundel

I helgen drar affischeringen inför valet i gång. Då ska vi alla tala om vad vi vill den kommande mandatperioden. Vågar man gissa att det utöver några hjärtefrågor blir en del lika som partierna lyfter fram? Men det är klart, vissa frågor engagerar alla partier och ser man till exempel på utbildning så är ju det en så viktig fråga så den är svår att ignonera. Även Dp har så klart åsikter om vad som behöver göras här. För oss handlar det bland annat om att någon gång äntligen våga kräva att de lärare som undervisar gör det i rätt ämne. Är man utbildad inom matematik så ska du inte undervisa i hemkunskap till exempel. Detta borde vara självklart, men det är det inte, så här fortsätter vi att tjata.

Men för att inte komma bort från det som jag skulle säga och som rubriken antyder så är det för oss fortfarande viktigt att påminna om vår kommundel i öster. Vi har lyckats bra tycker vi, men vi har fortfarande en del kvar att göra och därför ber vi återigen om ditt stöd i valet. Vi har många gånger påpekat vikten av att öka samarbetet med Haninge och bättre involvera Huddinge i deras regionala kärna eftersom vi faktiskt ingår i den. Det är också den kärnan som är ”vår” då den ligger så nära. Länna handelsområde måste också få mer fokus. Givetvis ska arbetet med våra två egna kärnor fortsätta och göras på bästa sätt, men mer fokus på Haninges kärna och Länna handelsområde är väldigt viktigt för kommundelens framtid. Vi representerar trots allt en fjärdedel av både kommunens yta samt invånarantal.

Katharina Wallenborg, gruppledare

Utvecklingsprogram i Skogås

Återigen så finns det förslag från vissa partier om ett utvecklingsprogram för Skogås. Drevvikenpartiet har återigen sagt nej och det beror självklart inte på att vi vill bromsa utvecklingen där. Många av oss aktiva medlemmar bor dessutom i Skogås. Däremot så anser vi att vi ska utvecklas tillsammans med Trångsund som vi geografiskt hänger ihop med. Vi anser också att vi ska få ta del av Huddinges resurser på precis samma villkor som resten av kommunen och vi vill alltså inte ha några speciella program utan vara en naturlig del av den utveckling som sker.

De senaste åren så har också mycket hänt hos oss och vi ser att vi är på rätt väg. Mycket av det som har föreslagits var redan förra mandatperioden på gång, så man slog in öppna dörrar som det ibland heter. Själva så vill vi fortsätta utveckla ljusdesignen och gärna i Länna när det är dags att gå vidare, vi ser fram emot den sporthall som nu ska byggas, vilket var partiets största valfråga -10, vi har varit med och beslutat om det kommande naturreservatet i Skogås-Trångsund vid våra sjöar som nu kommer att utveckla friluftslivet samtidigt som det värnar viktigt djurliv och natur. I morgon lördag kl 12:00 så invigs Lötparken i Skogås.

Drevvikenpartiet jobbar vidare för ett attraktivt Nytorps mosse, vi vill se hundbad även i vår kommundel, vi vill ha tillbaka nattbussen till Rondovägen och så vidare.

Det har hänt väldigt mycket under de senaste åren, men mycket är kvar att göra, därför så uppmanar vi våra invånare att stötta det lokala alternativet Drevvikenpartiet i kommunalvalet. Lokalkännedom och hundraprocentigt engagemang i kommunen ger de bästa förutsättningarna för fortsatt utveckling.

Katharina Wallenborg, ordförande

Ketchupeffekt i östra Huddinge

Nu händer det stora saker i vår östra kommundel. Det blir byggstart i höst för en ny sporthall som ersätter Rackethallen i Skogås till exempel. Det är en mycket efterlängtad investering för Skogås Badmintonklubb som bedriver ett brett arbete bland barn och ungdomar.
Den nya sporthallen som den kan tänkas se ut när den är färdig vid årsskiftet 2015/16
Den nya hallen som beräknas kosta drygt 87 miljoner kronor kommer att få 17 badmintonbanor men också utrymme för dans, gym, café och konferens. Placering blir på den nuvarande grusplanen och en mindre fotbollsplan samt tennisbana kommer att finnas utanför liksom nya parkeringsplatser.
Den 14 juni invigs i samma område den nya lekplatsen i Lötparken som får Savanntema med stora möjligheter till lek och sport. Sammantaget blir det ett fantastiskt område på sikt. På lite längre sikt kommer utvecklingen ner mot Entré Skogås att lyfta hela kommundelen. Planerna för Entré Skogås finns nu ute på samråd och invånarna har möjlighet att tycka till fram till den 13 juni.
Snart tas också formella beslut om inrättandet av naturreservat i Lissmadalen och Drevviken. Från Lännaviken till Stortorp kommer det nu att bli ett mer eller mindre sammanhängande naturreservat längs stranden. Förutom bevarande av naturen kommer det att bli bättre tillgänglighet med nya och förbättrade stigar.
Drevviken vid Sjöängen mot Stortorp som kommer att bli naturreservat

 

Nyligen invigdes Hälsans stig i Skogås, en fyra kilometer lång slinga i samarbete med Riksförbundet HjärtLung. Utbyggnad av skejtparken vid Nytorps mosse är också på gång och snart byggs en ny förskola vid parkeringen där.
Drevvikenpartiet nöjer sig inte med detta utan fortsätter att bland annat driva frågan om hundrastgård. Håll utkik för vårt valprogram framöver där vi presenterar ännu fler viktiga punkter för i första hand Trångsund, Skogås och Länna.

 

Ingalill Söderberg, politisk sekreterare