Alkohol och unga kvinnor

Förra veckan så skrev Ingalill Söderberg om äldre kvinnor och deras alkoholvanor. Jag skulle vilja komplettera med ett blogginlägg om yngre kvinnor och deras drickande. I de flesta fall så är det här inga problem och som politiker ska vi självklart passa oss för att komma med pekpinnar och det tänker jag heller inte att göra. Däremot så skulle jag vilja lyfta fram problemet med när alkohol blir självmedicin.

När Systembolaget 2013 gjorde en undersökning om kvinnor och alkohol så svarade 23 procent av de 20-åriga kvinnorna som fått frågan att de använder alkohol för att dämpa negativa känslor. Det är en siffra som jag aldrig trodde att jag skulle få läsa. För det första så ska man inte behöva må så dåligt när man är 20 år, så bara det gör en väldigt ledsen. Att sedan så många använder alkohol för att dämpa sina känslor kan sluta i katastrof.

Jag kommer att jobba för att kunskap och förebyggande arbete när det gäller psykisk ohälsa och alkohol blir mer omfattande. Vi kan inte fortsätta att riskera att unga människor blir utslagna när det finns annan och bättre hjälp att få. Avslutningsvis, har du en kompis som du vet använder alkohol som medicin, tveka inte att hjälpa personen, men gör det utan pekpinnar!

Katharina Wallenborg, kommunalråd med ansvar för folkhälsa

Ta en hamburgare och rösta!

Hur får vi fler förstagångsväljare att gå och rösta? Jag har tidigare föreslagit att man skulle ha musikarrangemang i vallokalerna för att locka fler ungdomar men de har långt till en tradition att rösta på valdagen. Det kanske är bättre att satsa på att få dem att förtidsrösta.
I Danmark har man tagit fasta på det och gått en bit längre. De inrättade helt enkelt förtidsröstning på McDonalds-restauranger men även på bibliotek och skickade sms till unga med påminnelse att gå och rösta. Det var framgångsrikt framförallt vid EU-valet men skulle säkert funka även i Sverige för riksdags-, landstings- och kommunalvalet.

 

Att hålla intresset uppe för politik även under mellanvalsperioden tror jag också är viktigt. Det gör vi i Huddinge genom bland annat demokrativeckan som i år genomförs vecka 41. Då träffar vi politiker eleverna på de fyra kommunala gymnasierna och pratar politik och hur det är att jobba som politiker.
Intresset hos eleverna brukar vara stort och vi får många bra frågor. Klyftan mellan politiker och ungdomarna minskar när de ser att vi är ”vanliga” människor och att även de kan vara med och påverka sin vardag.
Har du idéer på hur vi kan bli ännu bättre på att nå ut till unga väljare, öka valdeltagandet samt öka andelen unga förtroendevalda, hör av dig.

 

Ingalill Söderberg, politisk sekreterare

Ungdomsinflytande i Huddinge

Än är det inte julledigt och jag har precis kikat på ungdomsinflytandet när det gäller våra fritidsgårdar i Huddinge. Det var verkligen rolig läsning då man på alla mötesplatser gör väldigt mycket inom det här området. Man använder sig av facebook, förslagslådor, konferenser, stormöten, medbestämmande när det gäller inköp plus att ungdomarna planerar turnéer, diskotekskvällar, idrottsaktiviteter med mera.

Att vi har kommit så här långt när det gäller aktiviteter och inflytande för våra yngre invånare känns bra, för det gör att vi har fantastiska förutsättningar att utveckla arbetet med inflytande och medbestämmande ännu mer. Jag har ju mer än en gång tagit upp att Huddinge är en kommun som har ett särskilt fokus på barn och ungdomar, även om vi självklart månar om alla våra invånare, men vi har ett ansvar att rusta våra barn och ungdomar inför vuxenlivet och att ge dem en bra start i livet på alla sätt.

Men inget inflytande utan bra beslut och duktig och engagerad personal och det gäller att kunna se både det lilla och det stora. Därför är det precis som det ska vara när inflytande och utveckling handlar om allt ifrån att vara med och planera en matlagningskväll till att resa till Europacentret i Strasbourg.

Katharina Wallenborg, kommunalråd med ansvar för demokrati

Förebygg självmord och psykisk ohälsa

Det här är en fråga som man önskar att det inte skulle behöva talas om, men den finns och det är av högsta vikt att vi tar den på allvar och verkligen låter den få det utrymme som behövs. Det är en tragedi varje gång detta inträffar, men det berör mer ju yngre personen är och tragiskt nog så finns det till och med barn som begår självmord. Vidare så ser man ett samband bland skolelever och var de växer upp. Självklart så är vissa miljöer och bostadsområden sämre än andra i den här aspekten, men det finns även ett samband mellan ökad risk och boende i storstäder och mindre orter. De som bor i storstäder löper alltså en större risk att begå självmord. Vidare så är flickor mer utsatta.

Talar man om psykisk ohälsa så är flickor och unga kvinnor också värre drabbade än pojkar och unga män. Exempelvis så känner flickorna en större press när det gäller skolan. De får visserligen också högre betyg, men till vilket pris? Vidare kan man fråga sig varför de känner en större press än killarna i sin klass då förväntningarna borde vara desamma på båda könen.

Här finns mycket att jobba med och Drevvikenpartiet vill vara med och göra både den fysiska och psykiska hälsan bättre för våra invånare.

Katharina Wallenborg, kommunalråd med ansvar för folkhälsa

Sommarjobbsgaranti, funkar det?

Vi har precis fått ta del av kommunens utvärdering av årets feriepraktik. Det är en rolig läsning med mycket positivt från de olika inriktningarna. Några har fått jobba med entreprenörskap och starta egna företag, några gjorde utlandspraktik och åter några har spelat musik på gator och torg. En lite större grupp än förra året ingick i den lyckade satsningen ”Tillsammans för Vårby” där ungdomarna tillsammans med fastighetsägarna får snygga upp i bostadsområdet.
Det tråkiga är att av 851 sökande i år fick bara 450 en plats. 126 har visserligen tackat nej till erbjuden plats men det är ändå drygt 200 som inte fått någon plats. Drevvikenpartiet (och några andra partier) gick i valrörelsen ut med löfte om sommarjobbsgaranti för alla på gymnasiet. Vi tror det är möjligt genom ett närmare samarbete med näringslivet och föreningslivet. Stortorpsparken tog till exempel i år emot feriepraktikanter som fick driva sommarcafé under alla tre perioderna.
Kaffestugan i Stortorpsparken som kunde vara öppen i somras tack vare sommarjobben.
Vad kostar det då? Budgeten för årets praktik är på lite drygt 3,5 miljoner. En ökning med 50 procent borde kommunen ha råd med. Det skulle ge 675 platser totalt.
Ingalill Söderberg, politisk sekreterare