Ta en hamburgare och rösta!

Hur får vi fler förstagångsväljare att gå och rösta? Jag har tidigare föreslagit att man skulle ha musikarrangemang i vallokalerna för att locka fler ungdomar men de har långt till en tradition att rösta på valdagen. Det kanske är bättre att satsa på att få dem att förtidsrösta.
I Danmark har man tagit fasta på det och gått en bit längre. De inrättade helt enkelt förtidsröstning på McDonalds-restauranger men även på bibliotek och skickade sms till unga med påminnelse att gå och rösta. Det var framgångsrikt framförallt vid EU-valet men skulle säkert funka även i Sverige för riksdags-, landstings- och kommunalvalet.

 

Att hålla intresset uppe för politik även under mellanvalsperioden tror jag också är viktigt. Det gör vi i Huddinge genom bland annat demokrativeckan som i år genomförs vecka 41. Då träffar vi politiker eleverna på de fyra kommunala gymnasierna och pratar politik och hur det är att jobba som politiker.
Intresset hos eleverna brukar vara stort och vi får många bra frågor. Klyftan mellan politiker och ungdomarna minskar när de ser att vi är ”vanliga” människor och att även de kan vara med och påverka sin vardag.
Har du idéer på hur vi kan bli ännu bättre på att nå ut till unga väljare, öka valdeltagandet samt öka andelen unga förtroendevalda, hör av dig.

 

Ingalill Söderberg, politisk sekreterare

Nästa mandatperiod

När jag förra veckan skrev om framtiden så var det med viss ovisshet om framtiden. Nu börjar ändå äntligen ett nytt styre att ta form, men tyvärr inte en ny majoritet. I Huddinges kommunfullmäktige sitter 10 partier fördelat på 61 mandat. Detta har gjort att inget av blocken ens med oss lokalpartier till hjälp har lyckats samla ihop minst 31 mandat (Moderaterna och Socialdemokraterna fick 17 mandat vardera). Det har heller inte varit aktuellt med en majoritet med partier från båda blocken.

Det som i stället jobbas för just nu är en minoritet med allianspartierna, samt Dp och Huddingepartiet. Tillsammans får vi 29 mandat och vi hoppas nu på bra diskussioner med först och främst Socialdemokraterna och Miljöpartiet för att få en så stabil framtid som möjligt här i Huddinge. Den här situationen befinner sig många kommuner i just nu och flera har även under nuvarande period styrt i minoritet.

Ibland så får man acceptera det näst bästa alternativet och Drevvikenpartiet ser trots allt fram emot att få fortsätta påverka utvecklingen i kommunen. Det som framför allt behövs nu är smidighet och god vilja och vi känner att vi får det bemötandet från övriga fem partier som vi nu förhandlar med och vi hoppas på att få det även från övriga partier. Det är trots allt för invånarnas bästa som vi ska jobba och det lovar vi återigen att ha för ögonen både i förhandlingar och kommande politiska arbete.

Katharina Wallenborg, gruppledare

Huddinge den kommande mandatperioden

Onsdagsräkningen är färdig och inga förändringar har skett sedan i söndags. Nu kommer alltså de politiska förhandlingarna att dra igång och vi hoppas verkligen att vi får fortsätta vara med och styra Huddinge; vi har så många frågor som vi vill förverkliga. För fyra år sedan gick vi till val på tio huvudfrågor och de flesta är endera avklarade eller påbörjade. Självklart så kommer vi att kämpa på med de frågor som vi även i det här valet lanserade.

För oss är det viktigt att vi företräder er väljare, det har vi sagt förr och det kommer vi att poängtera igen. Drevvikenpartiet finns inte till för oss medlemmar, utan för att göra politiken bättre och lyfta upp sådant som är angeläget för våra invånare och väljare.

Bland annat så vill vi bygga på mer på höjden istället för på bredden. Det är inte samma som att vi bara vill bygga höga flerbostadshus, utan vi gillar olika typer av bebyggelse och stöttar verkligen även den som vill bo i villa till exempel. Det vi däremot inte gillar är när man vill bygga på uppskattade grönytor och det kommer vi inte att gå med på, det lovar vi.

Vi fortsätter även vårt arbete för ljusdesign på olika håll och vi ser gärna att Länna är det område som står på tur då det finns en del väldigt mörka och otrygga ställen där.

Vi återkommer och berättar vad som händer framöver och tänk på att du alltid kan kontakta oss med bra idéer.

Katharina Wallenborg, ordförande

Tack för ert stöd!

Tack alla ni som valde att stötta Drevvikenpartiet i årets kommunval. Det betyder mycket för oss som är aktiva i partiet och vi fick roligt nog fler röster än för fyra år sedan. Tyvärr räckte det ändå inte för att behålla det tredje mandatet, så det ser nu ut som att vi för första gången får färre än tre mandat i kommunfullmäktige.

Men, vi lovar självklart att fortsätta driva de frågor som vi har gått till val på och hoppas att vi får fortsätta att sitta i majoritet även de kommande fyra år. Men exakt vad som händer vet vi inte än, först har vi en onsdagsräkning att ta hänsyn till och sedan blir det förhandlingar.

Katharina Wallenborg, ordförande

Vi behöver ditt stöd och vi är inte onödiga!

”Ni är onödiga”, sa någon under veckan och det var tyvärr en annan politiker. Om man anser att andra partier är onödiga trots att de har stabilt stöd, vilket vi har haft under fyra mandatperioder, är man då för demokrati? Vi är motsatsen, vi är nödvändiga, speciellt då vi inte fick en egen kommun i östra delen av kommunen. Vem vill att det ska bli som innan Drevvikenpartiet fanns? Missnöjet var större bland de boende och kommundelen syntes mindre.

Faktum är att vi hela tiden måste sätta vår kommundel på kartan. Det räcker inte att göra det en enda gång och sedan tro att det alltid kommer att fungera. Vi har visserligen många duktiga politiker i olika partier i vår kommundel, men över dem så finns också en centralorganisation som styr. I vårt parti så styr vi själva och för oss är det jätteviktigt att vi får fortsätta att jobba för frågor som är viktiga för kommundelen. Bland annat så behövs större fokus på hur Haninges stadskärna påverkar oss. Den diskussionen förs knappt, utan fokus ligger på Kungens kurva och Flemingsberg. Det kan vi inte acceptera och det är bland annat därför som vi behövs. Våra frågor måste sättas på kartan och därför behöver vi ditt stöd på söndag.

Vi vill fortsätta jobba för östra Huddinge parallellt med att vi självklart tar ansvar för övriga huddingebor också. Här ska jämlikhet råda och mycket har också hänt de senaste åren, men det är bara vi som bor här som har den bästa lokalkännedomen.

Katharina Wallenborg, gruppledare