DP:s kommunalråd blir intervjuade i talkshow om lokal demokrati

DP:s kommunalråd blir intervjuade i talkshow om lokal demokrati

Den 22:a december kl. 11.00-13.00 kommer våra representanter Leif Dyrvall och Ingalill Söderberg, att Intervjuas av Shabnam Nikpour, vinnare av demokratipriset i Huddinge kommun. Ämnet är lokal demokrati och intervjun kommer ske i Expose föreningslokal i Masmo som drivs av Shabnam.

Du kan se talkshowen i efterhand då den läggs upp på Youtube. Sök på ”Hej Huddinge” och aktuellt ämne, ”lokal demokrati”.

Mer information om talkshowen finns på #hejhuddinge.

 

Nytt kommunalråd för Drevvikenpartiet

Nytt kommunalråd för Drevvikenpartiet

Från 1 januari 2017 blir Ingalill Söderberg nytt kommunalråd för Drevvikenpartiet med ansvar för demokrati, folkhälsa och jämlikhet efter Leif Dyrvall som då innehaft uppdraget i ett år.

Ingalill Söderberg är frilansjournalist och arbetade som politisk sekreterare för Drevvikenpartiet under åren 2011 till 2015. Det senaste året har hon ägnat åt att skriva en reportagebok om ideellt driven välfärd. Hon är ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen samt 1:e vice ordförande i socialnämnden i Huddinge.

– Jag är hedrad och stolt över att ha fått frågan om att ta över kommunalrådsuppdraget. De ansvarsområden som Drevvikenpartiet har är mycket viktiga, inte minst demokratifrågan då DP är ett lokalt parti som arbetar för lokal demokrati och att involvera invånarna i besluten, säger Ingalill Söderberg.

Drevvikenpartiet bildades 1998 och ingår i den politiska ledningen i Huddinge tillsammans med Allianspartierna och Huddingepartiet. Partiet har två mandat i kommunfullmäktige och har representation i alla kommunala nämnder, råd, beredningar och styrelser.

– Jag ser också fram emot att få arbeta med folkhälsofrågor. Jag har lång erfarenhet av förebyggande arbete mot alkohol- och narkotikamissbruk genom engagemang inom nykterhetsrörelsen, men jag brinner också för att invånarna i Huddinge ska ha bra tillgång till natur, rekreation och spontanidrott, säger Ingalill Söderberg.

Demokratidagarna 2016

Demokratidagarna 2016

Vårt kommunalråd Leif Dyrvall, ordförande i demokratiberedningen delar här ut demokratipriset till Shabnam Nikpour, ordförande i den mångkulturella föreningen Expose dance & music ensemble som har gjort en stor insats för Demokratin. Grattis Shabnam!

Årets demokratidagar har nu alltså genomförts och Drevvikenpartiet är stolta och upplever dagarna som mycket givande. Vi har besökt alla gymnasier inklusive VUX:s verksamhet och deltagit i diverse skoldialoger för de olika gymnasieprogrammen samt besökt särskolans verksamhet och språkintroduktionsklasser. Vi har även haft vårt eget event i Skogås och diskuterat alltifrån miljö till samhällsbyggnad med trafik och infrastrukturfrågor. Det blev riktigt lyckat!