Fler hus och bättre parkering i Trångsunds Centrum

Fler hus och bättre parkering i Trångsunds Centrum

TC Bonden och HammartorpPå kommande kommunfullmäktige, den 11 april, väntas detaljplanen för byggnadsprojektet som berör Trångsunds Centrum till stor del, att godkännas. En del av fastigheten Bonden 1 och Hammartorp 1:1. utgör plats för två nya huskroppar, en nere på södra sidan om det stora huset vid Trångsunds torg och ett på kullen ovanför vid Korpstigen. Projektet skall utmynna i två flerbostadshus. Det ena med 90 lägenheter i 5-7 våningar och ett 9 våningar högt punkthus med 75 ungdomsbostäder. Infartsparkeringen kommer vara kvar och nu införas i detaljplanen, vilket den inte varit hittills. Planen kommer dessutom medge att man kommer kunna bygga på ett plan ovanpå i framtiden. Mer information finns att läsa på länken http://www.huddinge.se/bygga-bo-och-miljo/planer-och-ny-bebyggelse/plan-och-byggprojekt/trangsund/bonden-hammartorp/

 

Förskolebarnen döper pendeltågen

Bild från Metro
Just som vi fått dystra prognoser om att månadskortet på SL ska höjas med 100 kr, fick vi också ett roligt besked från SL. Fyra pendeltåg ska efter förslag från förskolebarn i Huddinge heta: ”Pendy” och ”Tågis” efter vinnande förslag från förskolan Kulramen i Stuvsta och ”Silverfot” och ”Citrontåget” efter de vinnande förslagen från Juringe förskola i Segeltorp.
Barnen var inspirerade av olika namn som exempelvis den engelska björnen Paddington. De döpte först om björnen till Paddy som i slutskedet blev Pendy, eftersom det skulle vara namn på ett pendeltåg. Det kommer säkert att bli en stor upplevelse för de barnen när de i framtiden ska åka med pendeltåg som är döpt efter deras kreativa förslag. Hoppas bara att tåget kommer i tid så att man inte blir tvungen att byta namn till ”Latis” eller ”Senis”.

Maria Dyrvall, ledamot i förskolenämnden

Österhagen

Återigen är Österhagen och bebyggelse på fastigheten på tapeten. Drevvikenpartiet är precis som tidigare negativa till detta plus att miljöfrågan gällande området måste belysas bättre och vi har därför lagt en protokollsanteckning som tydligt visar vad vi anser i frågan. Den la vi förra veckan i KS och vi kommer också att lägga den på måndag i KF. Du kan läsa den under Senaste nytt på partiets sajt: http://www.drevvikenpartiet.se/

Utöver problemen med den gamla tippen så vet vi att det kommer att bli ökat bilåkande som inte alls rimmar med Huddinges miljöambitioner. Eftersom bebyggelsen till stor del planeras i norra delen av Länna och att det från området inte går att dra någon bilväg direkt till Skogås centrum så kommer de boende att behöva köra runt hela Östra Länna.

Det finns mycket att tycka om det här projektet, som tack och lov inte är godkänt ännu och vi vill ha bättre underlag för hur kommunen vill hantera miljöfrågan när det gäller till exempel marktvätt, något som är extremt omständligt och kostsamt.

Katharina Wallenborg, gruppledare

Rent, snyggt och tryggt!

Det är precis så vi vill ha det nu när våren är här och alla börjar vakna till efter vintermörkret. Fler rör sig ute och då vill vi att våra centrum och bostadsområden ska vara trevliga att vistas i. Med tanke på alla barn och ungdomar som bor i kommunen så känns det extra viktigare med en bra utemiljö.

De här frågorna har engagerat oss under alla år och vi fortsätter att jobba för att klotter tas bort snabbare, att det inte ligger skräp i naturen, att våra gång- och cykelvägar är upplysta på ett inbjudande sätt och inte med ”strålkastare” som det ofta är tyvärr; vi vill ha nolltolerans mot missbruk utomhus eftersom det skapar otrygghet hos många och vi vill att alla boende i Huddinge ska kunna vara stolta och bra ambassadörer för sitt bostadsområde.

Drevvikenpartiet talar inte om några otrygga, utsatta eller mindre bra områden eller kommundelar. Vi är väl medvetna om de problem som finns och dem jobbar vi med, men vi tror på att lyfta fram det positiva, för det mesta är trots allt bra och vem vill bo i det ”dåliga” området? Vi bor nämligen i en av de grönaste och finaste kommunerna i hela Stockholmsregionen och vi hamnade på delad åttondeplats tillsammans med Lidingö som bästa kommun att bo i när tidningen Fokus gjorde sin undersökning förra året. Sverige har 290 kommuner, så självklart är vi stolta.

Bor du i Huddinge så är det alltså bara att gratulera. Vill du veta mer om din kommun så gå in på http://huddinge.se/ och vill du se hela Fokus lista över landets kommuner så hittar du den här: http://www.fokus.se/bastattbo/har-ar-det-bast-att-bo-2014/

Katharina Wallenborg, ordförande

”Jämställda parkeringshus”

Hur bra är vi här i Huddinge på att tänka på kvinnor kontra mäns upplevelser av trygghet när det gäller våra parkeringshus? Det är väl ingen överdrivet aktiv diskussion kring detta måste jag erkänna, men det beror säkerligen inte på någons ointresse utan att vi inte har funderat tillräckligt mycket på det här. Som kommunalråd med ansvar för jämställdhet så är detta något som i alla fall jag kommer att jobba för. Det behöver nämligen inte vara några stora saker som ombyggnader eller större ingrepp som måste göras. Det kan exempelvis röra sig om att ha speglar bakom hörn så man ser om någon rör sig emot en, att ha musik som skapar ett lugn och att bygga så att det finns insyn utifrån. En annan sak att tänka på är hissdörrar som plötsligt öppnar sig vilket kan ge en obehagskänsla om man inte ser igenom dem och vet vem som kliver ut. Det här är enkelt avhjälpt med genomskinliga dörrar.

Tänker vi efter före så kan vi redan i planeringsstadier ta med vad som är viktigt för att öka tryggheten i både parkeringshus men även garage till flerbostadshus. Sedan så ska man ju ha i åtanke att det här inte på något vis bara gynnar kvinnorna utan även männen, vilka faktiskt är de som oftast råkar ut för brott. En vinn-vinn-situation för alla alltså!

Katharina Wallenborg, kommunalråd med ansvar för jämställdhet