Hälsoförskolan Friskus

Förlängt bygglov för Hälsoförskolan Friskus

Hälsoförskolan Friskus, belägen i en villa i Sjöängen sedan 2008 har fått förlängt bygglov. Det har varit oroligt och osäkert om framtiden i och med att Huddinge Kommun har skärpt restriktionerna kring tillfälliga bygglov och förvaltningen föreslog att man inte skulle förlänga bygglovet. Drevvikenpartiet besökte förskolan innan ärendet kom upp i natur- och byggnadsnämnden och fick ta del av synpunkter och frågor från föräldrar och ansvariga för verksamheten. De har en tydlig pedagogisk inriktning med sunda levnadsvanor. Friskus vision består i ”Att barnen skall bli hälsomedvetna och intresserade av sin kropp och därmed i framtiden själva kunna påverka och ta ansvar för sin egen hälsa”.

Behovet har funnits länge och efterfrågan stor. Verksamheten har tagit en stor del i ansvaret för barnomsorg i området. Kommunen har en plan på att bygga en ny förskola i Sjöängen, men det har dragit ut på tiden och Friskus har hamnat i kläm. Kommunen menar att förskoleverksamhet inte är att se som en ”tillfällig lösning” och detta håller verksamheten med om. De behöver helt enkelt nya lokaler och nu har Huddinge Kommun satt fokus på att hjälpa till och verksamheten planerar vidare för mer permanent lösning för barnen.

Läs gärna mer på http://www.halsoforskolanfriskus.se/

 

 

 

 

Förskolan på Nytorps mosse

Arbetet går framåt med förskolan på Nytorps mosse, eller i utkanten av mossen kanske man ska säga. Nu är det bara något månad kvar och sedan så blir det invigning. Än så ser det kanske inte mycket ut för världen, men den kommer att bli väldigt fin och med sedumtak dessutom och en härlig gård för barnen att leka på. Nytorps mosse erbjuder ju dessutom ännu mer rekreation och är perfekt för utevistelse för de barnen som kommer att gå på förskolan. Dock så har vi det här med alla hundar.

Från Drevvikenpartiets sida så har vi i många, många år jobbat för en hundrastgård i Skogås-Trångsund och även om det finns en (tillfällig) vid Entré Skogås, så behöver mossen få en också. Här rör sig redan många barn och ungdomar med tanke på hur Nytorps mosse är utformad och fortsätter att växa i form av olika rekreationsmöjligheter. I närheten av den nya förskolan finns dessutom både grundskola och gymnasieskola. För både trygghet och säkerhet så vill vi därför att kommunen gör en inhägnad yta där hundarna kan få springa fritt så att både föräldrar och personal kan känna sig trygga när de minsta barnen nu också kommer att röra sig här.

Katharina Wallenborg, gruppledare

Förskolebarnen döper pendeltågen

Bild från Metro
Just som vi fått dystra prognoser om att månadskortet på SL ska höjas med 100 kr, fick vi också ett roligt besked från SL. Fyra pendeltåg ska efter förslag från förskolebarn i Huddinge heta: ”Pendy” och ”Tågis” efter vinnande förslag från förskolan Kulramen i Stuvsta och ”Silverfot” och ”Citrontåget” efter de vinnande förslagen från Juringe förskola i Segeltorp.
Barnen var inspirerade av olika namn som exempelvis den engelska björnen Paddington. De döpte först om björnen till Paddy som i slutskedet blev Pendy, eftersom det skulle vara namn på ett pendeltåg. Det kommer säkert att bli en stor upplevelse för de barnen när de i framtiden ska åka med pendeltåg som är döpt efter deras kreativa förslag. Hoppas bara att tåget kommer i tid så att man inte blir tvungen att byta namn till ”Latis” eller ”Senis”.

Maria Dyrvall, ledamot i förskolenämnden

Förskola och skola i Länna

Huddinge kommun har skjutit upp bygget av skola i Länna till 2021, bygget av skolan skulle börja 2016 men Huddinge kommun anser inte att det finns behov av en skola i Länna tidigare. Privata aktören Pysslingen som även driver förskolan Blåbärsstället har visat intresse för att starta skolverksamhet på planerad mark men har inte blivit beviljad.

Planen är att 61 bostadsfastigheter skall byggas i Länna västra och vara klara till 2016. I dagsläget står barn i kö till Blåbärsstället i upp till 4 år. Behovet är stort av en skola i Länna och det är viktigt att skolplanerna inte skjuts upp då det kommer att bli ett stort problem när vi nu skall välkomna 61 familjer till området.

Många har nu stått länge i kö för att få in sina barn på förskolor och föräldrarna har svårt att börja arbeta då det inte finns plats för barnen i närområdet. Det är viktigt att vi hjälps åt så vi har möjlighet att göra Länna till ett attraktivt område där barnen har tillgång till förskola och skola utan att behöva pendla längre sträckor och där föräldrarna kan börja arbeta enligt deras behov och inte skall behöva vänta på att det finns plats.

Eva Baumgartner, styrelseledamot

Lyssna på barnen!

Under Almedalsveckan var jag på ett seminarium om föräldraansvar. Medverkade gjorde bland annat Kattis Ahlström, generalsekreterare för BRIS, Barnens rätt i samhället. Många av barnen som ringer till Bris gör det för att de upplever att de inte har någon annan att prata med.
Om vi inte tränar barnen att prata med vuxna så är vi illa ute. Om alla sitter med sin mobil istället för att prata och umgås missar vi signaler på att något inte står rätt till. Den största oron bland de föräldrar som också ringer till Bris är att deras barn stänger in sig och tystnar.
Kattis Ahlström, generalsekreterare för Bris i samtal under Almedalsveckan
Bland barn till missbrukare har hela 27 procent ingen gymnasie-

behörighet mot cirka 10 procent för övriga barn. Det behövs generella insatser för att nå dem med problem i skolan oavsett orsak men också individuella insatser för de barn där man vet att de har bakomliggande problem.

Vi måste också bli bättre på att visa upp det stöd som finns att tillgå i skolan till exempel genom mobila teamen. Låt även de kontaktpersoner som utses ha en skolstödjande funktion.

 

Ingalill Söderberg, ledamot i socialnämnden