Var är alla 15 – 20 procent som kan tänka sig att arbeta politiskt?

Ja däremellan pendlar siffrorna när SCB frågar Huddinges invånare om de kan tänka sig att arbeta politiskt. Jag önskar innerligt att dessa invånare gjorde slag i saken och gick med i ett parti och blev förtroendevalda. Hur många tänker egentligen på att vi som har uppdrag inte tillhör en större skara än 25 promille?

Först och främst handlar det här om demokrati; den måste vi värna om och det ska vi göra tillsammans. Men sedan så är det ju så att ju fler som är med ju bättre blir det sociala kapitalet och fler människors röster blir hörda. Det handlar om i vilket område som vi bor och även om många av besluten som tas är övergripande så är lokalkännedomen ofta väldigt viktig. Vi befinner oss också i olika delar av livet och vi har olika behov, därför behöver vi också vara fler som tillför politiken kunskap och erfarenhet.

Det är så mycket som talar för att fler borde bli politiker och i min värld så har vi alla något att bidra med. Vi har dessutom alla ett ansvar och tänk på att din röst är lika viktig som grannens som kanske redan är förtoendevald, så ställ upp du också. Det är bara vi Huddingebor som kan göra kommunen till en ännu bättre kommun att bo i. Välkommen till oss i Drevvikenpartiet, eller något annat parti som står dig närmare hjärtat.

Katharina Wallenborg, ordförande i demokrati- och mångfaldsberedningen

Demokrati och jämställdhet i Moldavien

Moldavien ligger ju inte direkt nästgårds, men jag vill ändå blogga om det landet då jag för några veckor sedan hade förmånen att besöka det. Jag har tidigare berättat om ICLD, alltså Internationellt centrum för lokal demokrati där jag ingår i ett mentorprogram där vi är ett antal så kallade toppolitiker som träffar kvinnor från länder i olika världsdelar och då främst öststater i Europa. Tanken är att vi ska vara ett stöd samt att vi ska utbyta erfarenheter och att de genom bland annat studiebesök i våra kommuner ska få kunskap och inspiration till hur just demokratin och jämställdheten kan utvecklas.

Efter att ha besökt Moldavien, som alltså har två representanter i projektet, så har jag fått en helt annan bild av landet än vad jag hade innan. Eller rättare sagt, jag visste inte alls vad jag skulle förvänta mig, men när jag reste hem så hade jag en bra och positiv känsla. Mycket är långt ifrån bra i landet och det är dessutom ett av Europas fattigaste, men det är lätt att med fördomar tro att allt är dåligt bara för att ett land inte är rikt. Så behöver det inte vara och man jobbar med förbättringar på många sätt.

Jag bodde i Chisinau, deras huvudstad, men besökte även en by i närheten som heter Budesti. Trots att byn på många håll inte ens hade asfalterade vägar, så jobbade man modernt på många sätt, framför allt med barn och ungdomar och de hade till exempel en väldigt fin fritidsgård. Något annat de hade var ett stall med en fint målad manege där de arbetade med handikappade barn, något som jag inte ens har sett här hemma.

I själva huvudstaden var det ett fantastiskt folkliv och alla generationer var ute och i centrum fanns flera parker, men alla stadsdelar hade minst en park fick vi veta. Visserligen var många byggnader i ett hemskt skick, men arkitekturen var otroligt fin. Många pratade för övrigt engelska, så det var inget problem att röra sig ute på egen hand om man behövde fråga om något.

Ska ett land utvecklas i rätt riktning när man befinner sig i deras situation så är det viktigt att media inte bara visar upp den negativa bilden, för den stämmer sällan. Det ett land som Moldavien behöver är intryck och samarbete med omvärlden och turister som kommer dit och stärker ekonomin, men det tar mycket längre tid om bara det negativa dominerar. Jag insåg verkligen vikten av att vi rika länder delar med oss till fattigare och då talar jag inte främst om pengar, för det behövs så mycket mer. Som avslutning så kan jag lägga till att vi även fick träffa en riksdagsledamot och hon berättade att de hade det bästa utlandssamarbetet med just svenska politiker och det gjorde mig väldigt glad. Vi har en skyldighet att hjälpa andra och på kuppen så lär vi oss själva mycket. En vinna-vinnasituation alltså.

Katharina Wallenborg, kommunalråd med ansvar för jämställdhet och demokrati

Inga äldre i bilden av Huddinge

Hur beskriver man en stor kommun som Huddinge på mindre än fyra minuter? Det är en utmaning som Huddinge kommun klarar ganska bra i den nya reklamfilmen som man har tagit fram.
Med en målsättning att bli en av de tre bästa kommunerna i länet att bo, verka i och besöka behöver man lyfta fram det positiva. I filmen finns mycket natur med familjer som badar i sjöar och åker skidor i Flottsbro, studerande vid högskolorna, ungdomar i kommunens musikverksamhet och en nöjd företagare.
Vad man däremot har missat är personer över 50 år, en grupp som utgör närmare 30 procent av invånarna.

Det finns inte heller utrymme att presentera de olika kommundelarna. Från den östra kommundelen finns visserligen ett fint klipp från Rockville men det framgår inte att det är från Trångsund, synd.

Hanna Bergdahl t.v som är med i filmen lär Ellen och Alice att spela gitarr på Rockville

Men filmen skapar förhoppningsvis ett intresse för kommunen som leder till andra informationskällor.

Ingalill Söderberg, politisk sekreterare

Jämställdhet och demokrati

Igår godkändes demokrati- och mångfaldsberedningens rapport för 2013 i kf. Som ordförande så redogjorde jag för det arbete som har skett och som sker inom våra ansvarsområden. En av ledamöterna i kf reagerade över att jag tog upp sådant som skedde ute i verksamheterna, men det är ju bland annat där som vi får bekräftelse på att kommunen gör det de ska och att DMB tar rätt initiativ och bevakar uppdragen på rätt sätt. Vi är nämligen en beredning och inte en nämnd och jobbar alltså inte som en sådan och vi har heller inte någon stor budget. Men vi engagerar oss mycket i vad som händer i verksamheterna. Bland annat har vi två år på rad bjudit in alla verksamhetschefer och det här året så ska vi utvärdera det som vi har fått redovisat och de dokument som som alla nämnder tar fram.

Utvecklingen av demokrati- och jämställdhetsarbetet har tagit rejäl fart de senaste åren och Huddinge kommun har ingått i två jämställdhetsprojekt genom SKL som heter HåJ 1 och HåJ 2, HåJ står för Hållbar jämställdhet. Där har bland annat arbete med utbildning av politiker och anställda varit en del, män i förskolan en annan och jämställdhet inom LSS-boendena en tredje. Det här är bara några exempel på jämställdhetsarbetet och det finns mycket mer då alla förvaltningar är involverade.

När det gäller demokratin så började vi i höstas diskutera och planera för de kommande valen och att få vara en del av ett supervalår är väldigt spännande. Till exempel så kommer gymnasieskolorna att göra väldigt mycket för att uppmärksamma detta. Kanske kan vi bli en av de bästa kommunerna när det gäller att få många förstagångsväljare att rösta?

Katharina Wallenborg, ordförande DMB

Värdeord

Återigen så sitter jag och läser tjänsteutlåtanden och funderar över alla värdeord som vi använder i den kommunala verksamheten. Det som jag tänker på är ord som respekt, diskriminering, jämlikhet, objektivitet, likabehandling, mångfald med mera. Jag vill inleda med att säga att jag självklart har respekt för dessa ord och inser att de behövs, men varför är vi så beroende av alla dessa ord för att säkerställa att vi behandlar våra medmänniskor med respekt? Vad härligt det skulle vara om vi kunde visa respekt och vilja förstå andra utan att det var tvungen att finnas på pränt.

Allt är givetvis inte så enkelt, men jag önskar att vi vore mer lyhörda gentemot varandra och att vi inte var så snabba att döma, vilket vi nog alla är ibland tyvärr. Jag har varit inne på det här tidigare och pratar man ord så tycker jag ändå att jämlikhet är ett bra sådant. Det handar om allas lika värde och bemötande och för mig räcker just det ordet bra i många sammanhang. Ingen kan utestängas när man pratar om jämlikhet.

En anledning till att vi använder många värdeord i kommunen är självklart att vi är till för att ge våra invånare den bästa servicen oavsett i vilken form det gäller och även om man kan tycka att det finns väldigt många ord för detta så är jag glad att vi i Huddinge har ett stort medvetande och jobbar för att alla invånare ska få en bra utbildning, bli bemötta med respekt, kunna påverka kommunens utveckling med mera. Det arbetet ska vi alltid fortsätta med.

Katharina Wallenborg, ordförande i demokrati- och mångfaldsberedningen